2024. július 16., kedd

Merni kell tervezni!

Hivatalosan is közszemlén Vajdaság fejlesztési terve

Célunk, hogy a vajdasági szakemberek és a lakosság széles körű bevonásával olyan utat rajzoljunk ki magunk elé, amely gazdaságilag és társadalmilag is magasabb életszínvonalat biztosít számunkra az elkövetkező években – mondta Igor Mirović tartományi kormányfő tegnap Újvidéken, ahol hivatalosan is közszemlére bocsátották a Vajdaság Autonóm Tartomány 2023–2030-ig terjedő fejlesztési tervét.

A dokumentum felvázolja azokat az alapcélokat, amelyek nyomán a tartományi szervek és a helyi önkormányzatok együttesen megfogalmazhatják politikájukat és cselekvési terveiket.

– A tervezetet alkotó szakemberek a jelenlegi helyzet elemzésével kulcsfontosságú célokat határoztak meg a gazdaság, az infrastruktúra és a környezetvédelem terén, nagy hangsúlyt fektetve a Vajdaságra jellemző interkulturalizmusra, amely stabil és erőteljes mozgatórugója a társadalmi fejlődésnek. Ezen négy témakör által érintik az összes többi olyan ágazatot, amely lehetőséget nyújt a folyamatos és fenntartható fejlődéshez – ismertette a dokumentum alaptételeit Mirović.

A tervezetet készítő szakemberek négy témakörben határozták meg a kulcsfontosságú célokat (Fotó: Dávid Csilla)

A tervezetet készítő szakemberek négy témakörben határozták meg a kulcsfontosságú célokat (Fotó: Dávid Csilla)

A tartományi kormányfő újságírói kérdésre elmondta, hogy a jövő évi költségvetési terv már az új fejlesztési stratégia szellemében készült el, azaz a befektetések és az infrastrukturális fejlesztések folytatását szorgalmazza. Kiemelte az új ipari övezetek megvalósítására irányuló támogatásokat, illetve a régiek felújításának ösztönzését. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a gazdaság megerősödésének egyik fontos mutatója az, hogy mily mértékben csökkent a munkanélküliség Vajdaságban: 2016-ban még 165 ezer álláskeresőt jegyzett a tartományban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, ma viszont alig haladja meg a 89 ezret a munkanélküliek száma. Mindehhez jelentős mértékben hozzájárult az az ambiciózus tervezet, amelyet hat évvel ezelőtt határozott meg a vajdasági kormány. Akkoriban sokan teljesíthetetlennek vélték a felvázolt célokat, de mára bebizonyosodott, hogy az egészségügy és az oktatás területén is sikerült megvalósítani az előirányzott befektetéseket, de jelentős infrastrukturális fejlesztések és más beruházások is megvalósultak az elmúlt években. Merni kell tehát jól és megfontoltan tervezni – utalt a jelenleg közszemlén levő dokumentum jelentőségére Mirović.

Stefan Hayek (Fotó: Dávid Csilla)

Stefan Hayek (Fotó: Dávid Csilla)

A vajdasági kormány megbízásából a tervezet megírásának szakmai koordinálását a Tartományi Fejlesztési Ügynökség végezte el, a dokumentum kidolgozása pedig a német–szerb fejlesztési együttműködési projektum keretében valósult meg. Stefan Hayek, a Német Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Társaság (GIZ) osztályvezetője elmondta, hogy az általa képviselt szervezet a kezdetektől támogatja a stratégia kidolgozását. Hangsúlyozta, hogy a több mint egyéves munkafolyamatban 400-nál több személy vett részt a közszféra, a magánszféra és a civil szféra soraiból, de tudományos társaságok tagjai, szakszervezeti képviselők és a közintézmények munkatársai is segítettek megfogalmazni a következő évek céljait. A fenntartható fejlődést felvázoló vajdasági dokumentum ugyanis egy olyan előprojektum, amelynek mintájára jelentős lépés tehető az uniós integráció felé is – mutatott rá a dokumentum jelentőségére a GIZ osztályvezetője.

Melinda Papageorgiou (Fotó: Dávid Csilla)

Melinda Papageorgiou (Fotó: Dávid Csilla)

A stratégiai terv kidolgozását Svájc fejlesztési és együttműködési ügynöksége is segítette. Melinda Papageorgiou, Svájc szerbiai nagykövetségének osztályvezetője beszédében hangsúlyozta, hogy a széles körű fejlesztési terv olyan átfogó dokumentum, amely a következő hét évben megalapozza a tartomány további fejlődését. Fontos tehát, hogy minél több polgár mondjon véleményt a tervekről: az újvidéki találkozó kiváló alkalom volt arra, hogy a lakosság, a civil egyesületek, a szakma kiváló ismerői és a magánszféra megfogalmazza észrevételeit, és meghatározza a prioritásokat annak érdekében, hogy mindezeket belefoglalják a tartomány legfontosabb fejlesztési tervébe – emelte ki a lakosok véleményének jelentőségét a svájci képviselő.

Az újvidéki közszemlét decemberben Zomborban, januárban pedig Mitrovicán és Nagybecskereken is megismétlik. A fejlesztési tervet a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság a www.region.vojvodina.gov.rs , a www.ekonsultacije.com és a www.planrazvojaapv.rs honlapokon már korábban is közzétette, a tegnapi hivatalos közszemle után pedig már minden érintett és érdekelt polgár kérdésekkel folyamodhat az illetékesehez, vagy megjegyzéseket tehet a tervvel kapcsolatban. A közszemle végeztével a Vajdaság Autonóm Tartomány 2023–2030-ig terjedő fejlesztési terve a tartományi parlament képviselői elé kerül, és elfogadása után lép jogerőre.