2024. június 13., csütörtök
LOKALNI IZBORI I IZBORI ZA EP 2024

Izbori sa ulogom

Palić je posetio Janoš Boka, ministar zadužen za evropske poslove Mađarske, koji je sa dr Balintom Pastorom, predsednikom Saveza vojvođanskih Mađara i nosiocem liste ove stranke u Subotici, obišao renovirani Vodotoranj i učestvovao na javnoj tribini u zgradi Velike terase.

Pokrajinskim sredstvima obnovljen je Vodotoranj, jedan od najpoznatijih objekata secesijskog kompleksa Palića, jedan od simbola naselja, a proces renoviranja pokrenuo je Ištvan Pastor, bivši predsednik SVM-a. Najvažniji element programa SVM-a u Subotici je očuvanje graditeljskog nasleđa, a razvoj Palića i obnova Vodotornja služe obe svrhe.

Na javnoj tribini okupljene je pozdravio Janoš Nagel, predsednik mesne organizacije SVM-a u Paliću, a potom je Janoš Boka održao govor, u kome je skrenuo pažnju na značaj izbora za Evropski parlament 9. juna. Ministar je rekao da su u poslednjem petogodišnjem ciklusu institucije i politika Evropske unije doživele neuspeh, pa su ulozi sadašnjih izbora veći od prethodnih. Ministar se dotakao i činjenice da će Mađarska u julu preuzeti predsedavanje EU i da će se u svom programu fokusirati na konkurentnost, a značajnu ulogu imaju u tome i suzbijanje ilegalnih migracija i otvaranje prema zemljama Zapadnog Balkana. Balint Pastor je u svom govoru o izborima za lokalnu samoupravu rekao da njegova stranka ne samo rečima, već i delima dokazuje da zaštita nasleđa, Palić i proporcionalni razvoj lokalnih zajednica imaju istaknutu ulogu u njenom delovanju. Ulog na lokalnim izborima drugog juna je da li SVM može da ojača svoje pozicije u lokalnoj samoupravi, jer ako to može, moći će da radi još efikasnije zarad Mađara. Predsednik SVM-a je rekao i da je vojvođanskim Mađarima u interesu da lista Fides-KDNP-a bude što uspešnija na izborima za Evropski parlament, pa je pozvao simpatizere njegove stranke da je podrže.

(Fotografija Edvarda Molnara)

(Fotografija Edvarda Molnara)

Nyitókép: (Fotografija Edvarda Molnara)