2024. május 21., kedd
SZABADKAI HISTÓRIÁK

„A város lelkiismeretes tisztviselője kívánok lenni”

Száz évvel ezelőtt vezetőváltás történt Szabadkán. Új főispán és polgármester került a város élére. A kinevezésekre több hónapig tartó közigazgatási válság után került sor. A Bácsmegyei Napló című szabadkai napilap 1924. április 19-ei, szombati számában a következőképen foglalta össze az akkor történteket:
„A hónapok óta húzódó szuboticai közigazgatási válság végre megoldást nyert. Mint ismeretes, a szuboticai radikálispárt már régebben Gyorgyevics Dragoszlav tanítóképző intézeti tanárt jelölte a főispáni és Malagurszki Albe földbirtokost a polgármesteri állásra, azonban az időközben bekövetkezett kormány válságok miatt és a zavaros politikai helyzetben mindeddig elodáztatott a válság megoldása. Időközben megérkezett a lemondott dr. Pletikoszics András főispán-polgármester topolai közjegyzői kinevezése és igy Pletikoszics dr. és a radikális klub többször sürgette a közigazgatás uj vezetőinek kinevezését, azonban mindeddig eredmény nélkül.
Csütörtökön dr. Pletikoszics András Beogradba utazott, hogy a belügyminisztériumban újból megsürgesse utódainak kinevezését. Intervenciója ezúttal eredménnyel is járt. A lemondott főispán pénteken visszaérkezett Szuboticára és magával hozta a belügyminiszter ígéretét, hogy az uj szuboticai főispán és polgármester kinevezését még pénteken aláírja. Ez meg is történt és a belügyminisztérium Gyorgyevics Dragoszlav tanárt Szubotica főispánjává, Malagurszki Albe földbirtokost pedig polgármesterré kinevezte.”
A napilapban az összefoglaló után közölték az új polgármester, Alba Malagurski nyilatkozatát, amelyet a Bácsmegyei Naplónak adott.
„Malagurszki Albe, az uj polgármester a következő nyilatkozatot tette a városi közigazgatásban beállott változásról:
– Még nem történt döntés arra vonatkozólag, hogy hivatalomat mikor foglalom el. A hivatal átvétele a lemondott Pletikoszics polgármester-főispánnal egyetértésben valószínűen az ünnepek alatt fog megtörténni [1924-ben április 20-ra esett húsvét ünnepe]. Egyelőre még nem volt alkalmam és időm ahhoz, hogy programmomat részletesen és mindenre kiterjedően összeállíthassam, azonban a hivatal átvétele alkalmával kifogom fejteni azokat az elveket és célokat, amelyek hivatali működésemet irányítani fogják.
Az uj főispán és polgármester kinevezéséről szóló okmányt Radonics Jovan radikális képviselő még pénteken este magával hozta Beogradból Szuboticára. Az esti fél kilenc órai beogradi vonattal érkező Radonics képviselőt a pályaudvaron dr. Pletikoszics András, a lemondott, Gyorgyevics Dragoszlav, az uj főispán, Malagurszki Albe polgármester, Jurics Márk képviselő és a radikális klub több vezetője, várták, akikkel Radonics képviselő közölte, hogy a főispán és polgármester kinevezése megtörtént és hogy az erre vonatkozó okmányt magával hozta.”
A Bácsmegyei Napló újságírója ez után felkereste a megválasztott vezetőket és programjukról kérdezte. A nyilatkozatokat a napilap április 20-ai számában közölték. Dragoslav Đorđević úgy nyilatkozott, hogy figyelembe véve Szabadka nemzeti, vallási és politikai sokszínűségét a város lakosságában csak két párt között tesz különbséget: „a becsületes és loyális, valamint a nem becsületes és nem loyális polgárok csoportja között”. Hozzátette, hogy az előbbi csoport javára szeretne tevékenykedni. Az új polgármester, Alba Malagurski pedig a következőképpen válaszolt a programját firtató kérdésre:
„– Politikai nyilatkozatot nem akarok tenni, aminthogy szilárd elhatározásom, hogy uj állásomban – éppúgy, mint eddig tettem – minél kevesebbel foglalkozzam politikával. A városnak jó és lelkiismeretes tisztviselője kívánok lenni és mint ilyen, a város anyagi helyzetét és fejlődését szeretném előmozdítani. Részletes programmot majd csak akkor adhatok, ha hivatalom átvétele után már jobban a mélyére tekinthetek a megoldásra való föladatoknak, tervem mindenesetre az építő munka folytatása, amennyire ezt a város mai pénzügyi viszonyai megengedik, ezek között elsősorban az utak javítása, mert a jó forgalom zavartalansága a város gazdasági fejlődésének egyik alapföltétele.”
Alba Maragurszki nem ült sokáig Szabadka polgármesteri székében. 1926-ban először betegség miatt több hónapos szabadságra kényszerült, majd október 20-án saját kérésére egészségügyi okokból nyugdíjazták, és visszavonult a politikai szerepléstől. 1927. június 10-én hunyt el Szabadkán. Nevét ma egy kis utca viseli Szabadka központjában.

Nyitókép: Alba Malagurskit száz évvel ezelőtt nevezték ki Szabadka polgármesterévé / forrás: suistorija.wordpress.com