2024. június 17., hétfő

Téli egyetem

Tíz akkreditált képzés pedagógusoknak

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar a Magyar Nemzeti Tanács társzervezésében megrendezi a Téli egyetemet 2017. január 4-e és 6-a között. Ennek keretében 10, egynapos akkreditált képzést szerveznek meg. A képzések külön is felvehetők, és 9 órakor kezdődnek a karon.

(Fotó: Molnár Edvárd)

(Fotó: Molnár Edvárd)

A kurzusok a következők: Környezeti nevelés elméletben és gyakorlatban. Interaktív matematika – játékok alkalmazása a matematika tanításában. Elsősegély – továbbképzés tanítók és óvodapedagógusok számára (ezek január 4-én, szerdán lesznek). „Együtt alkotunk” – képzőművészet az oktatási gyakorlatban. Innováció és kreativitás az ökológiában: elemek, mobiltelefonok és elektronika elsődleges újrahasznosítása a tanügyben. A hagyományos magyar mesemondás módszertana (január 5-én, csütörtökön). Nyelvi kísérletek – heurisztikus módszerek az anyanyelvoktatásban. Út a sikeres prezentációhoz (powerpoint haladó lehetőségei, prezi prezentációk). A matematikaoktatás fejlesztése az általános iskola alsó osztályaiban. Мotoros kompetenciák fejlesztése mozgásos játékok révén (január 6-án, pénteken).

A Téli egyetemen bemutatják az MNT oktatási portálját is.

Bővebb információ Saláta Mónikánál kapható a monika.salata@magister.uns.ac.rs e-email-címen vagy a 024/624-444-es telefonszámon.