2024. június 13., csütörtök
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2024

Újítások Horgoson

A munkakörülményeket folyamatosan biztosítani kell – mondta Fejsztámer Róbert

A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola minden terme tele van tanulókkal, akik két váltásban járnak iskolába. Az épületen a közelmúltban több újítást, munkálatot végeztek, de még mindig lenne tennivaló. Az egyik része műemlékvédelem alatt áll, így ott alkalmazkodniuk kell az előírásokhoz, de az állagmegőrzés ott is, és az egész intézményen nagyon fontos. Ennek érdekében nemcsak az önkormányzati, általános fenntartási költségek szükségesek, hanem a pályázatok megragadása is. Somogyi Ilona igazgatónő kedden reggel körbevezette Fejsztámer Róbertet, a VMSZ magyarkanizsai önkormányzati listavezetőjét, jelenlegi polgármestert, hogy beszámoljon és megmutassa a nemrégiben befejezett munkálatokat.
– Az utóbbi időben nagy örömünkre több beruházás is megvalósult iskolánkban. A konyha felújítása, újralapozása, meszelése költségeire a 2021/2022-es iskolaévben kértünk a Tartományi Oktatási Titkárságtól, és mindez 2022 augusztusában történt meg, 1 millió 121 ezer dinárba került. A következő évben az ebédlő felújítása kezdődhetett meg, szintén tartományi támogatásból, 1 millió 199 ezer dinár értékben. Most az iskola régi szárnyának teljes adoptációját végezhettük el, újramalterozást, meszelést, ami 11 millió 315 ezer dinárba került. Folytatni kellene még a padlók felújítását, a meszelést, és a vizesblokkokra is ráférne a tatarozás, valamint  a tornateremben is lenne mit csinálni – mondta Somogyi Ilona.
A horgosi iskolába 335 gyerek jár, de hozzájuk tartozik még a kispiaci kihelyezett tagozat is, ahová 105-en járnak, így nem kis létszámról lévén szó, folyamatosan újítani kell, ezt a magyarkanizsai önkormányzat is felismerte, és a polgármester külön köszönetét fejezte ki az iskola vezetőségének amiatt is, hogy minden pályázati lehetőséggel élnek.
– Mindezen beruházásért, ami a közelmúltban megvalósult Horgoson, nagy köszönettel tartozunk a Tartományi Oktatási Titkárságnak, hiszen az ő támogatásuk lefedte a felmerülő költségeket. A meglévő épület felújítása egy ekkora iskola szempontjából nagy befektetést igényel, és az állagmegőrzés elengedhetetlen. A munkakörülményeket folyamatosan biztosítani kell, és ez mind a tizenhárom településünkre érvényes. Köszönöm a horgosi szülőknek a türelmet, mert a felújítások a tanévben zajlottak, így a gyerekek a munkálatok ideje alatt is iskolába jártak. Örülök, hogy mind a diákok, mind a szülők ezt megértették, elfogadták és átvészelték. Illetve köszönet illeti az iskola vezetőségét is, hisz az ő projekt-előkészítési pályázati készségük nélkül ezek a beruházások nagyon nehezen tudtak volna megvalósulni. Nagy terhet rónának az önkormányzati költségvetésre, ha csak és kizárólag abból kellene kifizetni. Az egész éves működtetés és állagmegőrzés mellett ilyen horderejű beruházások csak külső segítséggel lehetségesek – mondta Fejsztámer Róbert.
A horgosi iskola is egyik szép példája annak, hogy őseinktől örökölt épületeinket meg kell tartani, és tovább hagyományozni a jövő generációjának.
 

Nyitókép: Puskás Károly felvétele