2024. február 28., szerda

Stabil pénzügyi helyzet

Üléseztek a magyarkanizsai képviselők

A magyarkanizsai községi képviselő-testület csütörtökön a 26. rendes ülését tartotta meg a városházán. A megjelent képviselők tizenöt napirendi pontot tárgyaltak meg, és azokat egyöntetűen el is fogadták. Rögtön az ülés elején a nemek közötti egyenlőségről szóló cselekvési tervről esett szó a 2024–2026 közötti időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum segíti az önkormányzatot, hogy tevékenységét összehangolja az európai normákkal. A községben már meg is alapították a végrehajtásával megbízott munkacsoportot, és az ülésen a képviselők jóváhagyták a cselekvési tervet és a munkacsoport összetételét. 
Rendeletet hoztak a romák társadalmi integrációjáról, mégpedig úgy, hogy a helyi koordinációs testület létrehozásáról is most döntöttek, továbbá megszavazták a rendkívüli helyzetek Magyarkanizsa községi törzskarának megalakítását. Pletikoszity Tibor, a VMSZ magyarkanizsai frakcióvezetője az ülésről összefoglalót adott, amelyből kiemeljük: 
– A községi költségvetés módosításáról is döntött a testületünk, néhány fontos okból kifolyólag. A mezőgazdaságra szánt eszközöket megemeltük 13 millió dinárral, valamint 4,5 millió dinárral megemeltük az energetikai pályázatra szánt pénzt, amire a minisztériumtól várjuk még a jóváhagyást és a további társított eszközöket. Úthálózatra további 8 millió dinárt fordítunk. Elfogadtuk a községi költségvetés 2023 januárjától szeptemberéig tartó időszakot illető teljesüléséről szóló jelentést. Itt ki kell térni a megvalósulásra, ami a bevételt illetően 836 millió dinár értékben teljesült, a kiadás pedig 791 millió dinár. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az év végére is stabil pénzügyi keret várható. Meg kell említeni az oromi iskola központi fűtésének rekonstrukcióját 6,1 millió dinár értékben, továbbá hogy elindult a kispiaci kultúrotthon felújítása, elkészült az adorjáni, ugyanakkor a velebiti is nagy változásokon ment keresztül. A Vigadó épülete előtt hamarosan elkészül az új terasz, és Horgoson is szépen halad a járdafelújítás – tudtuk meg Pletikoszity Tibortól. 
 

Bajić Jenei Klementina felvétele

Bajić Jenei Klementina felvétele

A képviselő-testület ülésén a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola munkatervét is ismertették az intézményvezetők. Felszólalásaikban a képviselők ezen tanintézményekről csak elismerően tudtak szólni, ami a község életében nagyon fontos, hisz a felnövő generáció képezi a jövőt, és a gyerekeknek a lehető legjobb képzéseket kell kapniuk. A beszámolók és a hozzászólások szerint ez így is van. A kommunális szolgáltatások díjszabása is napirendre került, és kiderült, hogy az osztályba nem sorolt utak téli karbantartásának 

 

Nyitókép: Bajić Jenei Klementina felvétele