2024. június 14., péntek

Különleges képviselő-testületi ülés

A magyarkanizsai képviselő-testület elnökének, Szarapka Edének a megfogalmazása áll a címben, ami arra vonatkozik, hogy először fordult elő az elnöksége ideje alatt, hogy minden napirendi pontot ellenszavazat nélkül fogadtak el. Ennek oka, hogy túlnyomórészt a községbeli intézmények 2018-as programjaira, munkaterveire vonatkoztak. Ezek a programok évről évre megjelennek a testület előtt, amelyek mentén dolgoznak a későbbiekben az intézmények.

Fotó: Puskás Károly

Fotó: Puskás Károly

A csütörtöki, tizenhetedik ülésen huszonkét pont szerepelt, és az is kuriózumszámba ment, hogy még csak képviselői indítványok, javaslatok és kérdések sem hangzottak el.

A legelső mozzanatként az eddigi képviselő-testületi titkár, Milovanović Marija, aki tíz éven át töltötte be ezt a tisztséget, beadta lemondását, mégpedig azért, mert a jövőben az önkormányzati közigazgatást fogja vezetni. Helyét Rácz Major Diána okleveles jogász veszi át. Az ülés már az ő jelenlétében zajlott.

Orosz-Vass Márta jogász számolt be annak az eljárásnak a megindításáról, amely két ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonába való megszerzésére irányul, ami véleménye szerint egy lehetőség, amelyre fölhívta a figyelmet.

Elfogadták Telek Krisztinának, a Szociális Központ igazgatónőjének évi tervéről szóló összefoglalóját is, melyben kifejtette az intézmény ez évre vonatkozó, három pilléren alapuló elképzeléseit, miszerint rendezni szándékozzák az épület jogi státusát, továbbá belső renoválást és a biztonsági rendszer továbbfejlesztését tűzték ki célul, melyek elengedhetetlenek a zavartalan működéshez. Ugyanakkor szólt a káderproblémáról is, amely az állam terhe, ugyanis legalább öt szakmunkatársra lenne szükségük.

A zentai Történelmi Levéltár képviseletében annak igazgatója, ifj. Fodor István is elmondta évi tervüket, ami Magyarkanizsát abból a szempontból érinti fokozottan, hogy a zentai csatára való megemlékezésüket ide is elhozzák, valamint az IPA-Interreg-pályázatokon való részvételt is hangsúlyozta, melyben hathatós segítséget nyújtott számukra a magyarkanizsai ICR.

A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző központ munkatervének legfigyelemfelkeltőbb terve a leendő Tudománypark létrehozása, mely tudásbővítést eredményezhet gyereknek és felnőttnek egyaránt.

A Vöröskereszt 2018-ban a szabadkai vérellátó központtal kötött szerződést, valamint fontos elmondani azt is, hogy ebben az évben is folytatják az elsősegélynyújtás oktatását, emellett a népkonyhaprogram is megszakítás nélkül működik.

A Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ munkájának fontosságát senki nem kérdőjelezte meg, ahol a testi és értelmi sérült gyerekek és felnőttek napközi otthonában 30 felhasználónak teszik szebbé és könnyebbé napjait.

Az ICR-ben a turizmus, ökoturizmus és kultúra lesz előtérbe helyezve IPA- és EU-s pályázatok megírásával. Ezzel kapcsolatban az UKROK frakcióvezetője, Tandari Zoltán felszólalásában kételyeit fejezte ki az uniós pályázati pénzek felhasználásának a tisztaságáról.

A sportszövetség beszámolóját követően elhangzott pár kérdés, hogy miért épp a kajakház kap nagy figyelmet, de értelemszerűen nem tudnak mindent egyszerre felújítani.

A foglalkoztatási cselekvési tervet, valamint a katasztrófavédelem terveit is megszavazták, csakúgy mint az egészségházét, ám megnyugtató válasz is érkezett ennek kapcsán az igazgatónőtől, aki elmondta, hogy az új szárnyban karácsony óta nincs fűtés meghibásodás miatt, de ezt a munkát a héten elvégzik, és ismét meleg rendelőkkel várják a pácienseket.

A vízművek díjszabásáról is szó esett, de az ellenzék inkább a kiépülő szennyvíztisztító mibenlétére volt kíváncsi.

Határozati javaslatot fogadtak el a község eredeti hatáskörébe tartozó ügyek felügyelőségi ellenőrzését egyeztető bizottság megalakításáról és a Regionális Kreatív Műhely igazgatóbizottsága elnökének felmentéséről és kinevezéséről: Erdélyi Tóth Edit helyére Dobó László került.