2024. július 13., szombat

A beruházások éve

Beszélgetés Kishegyes község alpolgármesterével az eredményekről és a tervekről

Kishegyes község területén számos beruházás valósult meg 2023-ban. Sándor István alpolgármesterrel ezeket tekintettük át, és elsőként arra kértünk tőle választ, hogy számára mi volt az elmúlt év legmeghatározóbb eseménye a községben?

– Amíg a helyi közösség tanácstagja voltam, tíz évvel ezelőtt bontakozott ki az az ötlet, hogy a visszakapott színházteremmel és szövetkezeti otthonnal kezdeni kellene valamit. A jogi feltétel akkor teremtődött meg, hogy pályázni lehessen a fejlesztésekre, ugyanis akkor került vissza a közösség tulajdonába. Személy szerint ezt a projektet tartom legsikeresebbnek, de nemcsak azért, mert egy 10 évet átfogó munkának értünk a végére: átadtuk, és a civil szervezetek birtokukba vehették az új kulturális és civil központot, hanem azért is, mert azt látom, hogy a művelődési egyesület tartja a próbákat, a szülők elhozzák a gyerekeket, és nem mennek haza, hanem ott beszélgetnek. Ez a beruházás életet vitt a közösségbe. A könyvtár is méltó helyet kapott, az új előadóteremből pedig fény szűrődik ki a rendezvények alkalmával. Aki erre sétál, az nem egy omladozó, sötét épületet lát, hanem egy olyan épületet, ahol élet folyik és rendezvények vannak. Ezt kell megtartanunk és tovább fejlesztenünk. Sok dolgunk van még, hiszen hosszú távra készült, ami csak akkor érhető el, ha mindannyian magunkénak érezzük és megóvjuk.

Milyen projektumok valósultak meg ezenkívül tavaly? 

– Voltak olyan projektumok, amelyek korábbról folytatódtak, és voltak teljesen újak is. Ami folytatódott, és még évekig eltart, az a szennyvízhálózat kiépítése. A főhálózat elkészült, és megkezdődött a másodlagos, harmadlagos hálózat kiépítése. Bácsfeketehegyen folyamatosan haladnak ezzel, és ha befejeződik, akkor Szeghegyen és Kishegyesen folytatódik a munka. Új projekt volt a kishegyesi központi óvoda tetőszerkezetének felújítása. Beázott és nem volt megfelelően szigetelve, de tavaly találtunk forrásokat és ez a probléma megoldódott. Bácsfeketehegyen új padlózatot kaptak az iskola egyes termei, a kishegyesi iskolában pedig felújult egy tanterem, és folytatódott a nyílászárók cseréje. Kishegyesen támogatást nyertünk az iskola konyhájának felújítására. Tartományi és önkormányzati forrásból Kishegyesen megújult egy híd a határban, Bácsfeketehegyen pedig egy gyalogos híd. A Komunál Közvállalat fásításra kapott pénzt, ami önkéntesek segítségével meg is valósult, valamint több intézmény gázkazánhoz jutott. Tavaly megkezdődött a Potok víztározó tónak a feltöltése, ami egy régebbi projekt. Információim szerint már halak és hattyúk is megjelentek a tóban. Az idén ez a tó nemcsak a locsolást fogja szavatolni, hanem más lehetőségeket is kínál. A múlt évben is támogattuk a civil szervezetek működését és rendezvényeit, valamint néhány civil szervezet számára forrásokat szereztünk felújításokra, fejlesztésekre.

Milyen elképzelésekkel, tervekkel vágnak neki az idei évnek?

– 2018 óta Kishegyes település területén nem folyt aszfaltozás, az aszfaltozatlan utcák száma viszont jelentős. Erre pályáztunk, és ha sikerül forrásokat szerezni, akkor kiaszfaltozzuk azokat az utcákat, amelyekben a szennyvízhálózat csöveit lefektették, és nem kell majd emiatt felverni a burkolatot. Olyan utcákkal is próbálkozni fogunk, amelyek elég szélesek, hogy megőrizzük az útburkolat állagát. A mezőgazdasági minisztériumtól már kaptunk pénzt a Kúlai út felső szakaszának aszfaltozására. Ez egy csaknem 500 méteres szakasz, amit az is jelentőssé tesz, hogy a gyorsvasút befejezése után ezen az útszakaszon lehet eljutni az új vasútállomásra. A kínai kivitelező a falun kívüli részt le fogja aszfaltozni, viszont a falun belüli pedig az önkormányzat feladata. Az idei év meghatározó eseménye, hogy ipari park létesül Kishegyes és Szeghegy határán. A kishegyesi ipari övezet és a Krivaja patak között, a főút mentén van egy önkormányzati terület. Egy magyarországi cég megkereste az önkormányzatot és a tartományt, hogy itt szeretne gyárat építeni. Ehhez viszont szükséges a megfelelő infrastruktúra kiépítése, és erre csaknem 120 millió dinár támogatást kapott az önkormányzat a tartománytól, és az idén is megragadunk minden olyan lehetőséget, ami a közösség szempontjából fontos. A Magyar Nemzeti Tanács segítségére is számítunk, elsősorban az oktatási intézmények fejlesztése terén.

Kishegyes új főtere (Lakatos János)

Kishegyes új főtere (Lakatos János)

Nyitókép: Sándor István alpolgármester (Lakatos János)