2024. június 17., hétfő

Több mint hatvanmillió a nemzeti tanácsoknak

A Magyar Nemzeti Tanács több mint 24 millió dinár támogatást kapott a Tartományi Kormánytól

Szerdán a tartományi kormányban írták alá a vajdasági székhellyel rendelkező nemzeti tanácsok támogatásáról szóló szerződéseket. Vajdaságban összesen 15 ilyen nemzeti tanács van. Az eseményen jelen volt Igor Mirović tartományi kormányfő is. Hangsúlyozta: a nemzeti tanácsok esetében nemcsak az adott nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárokról, hanem egy közösségről, egész Vajdaságról, Szerbiáról, közös problémákról beszélünk. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a felmerülő problémákat megoldjuk.

– A tartományi kormány megbízható partner ebben a folyamatban, és különösen fontosnak tartja a nemzeti tanácsok munkáját. Az említett pályázat mellett számos más projektummal járulunk hozzá ahhoz, hogy közösségünkben, az önkormányzatokban, Vajdaságban mindenki számára megfelelő feltételeket teremtsünk – értékelte Igor Mirović.
Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár rámutatott arra, hogy az előző két évhez hasonlóan az idén 60,1 millió dinárral támogatják a vajdasági székhelyű nemzeti tanácsok tevékenységét.
– Mindez arra utal, hogy a tartományi kormány folyamatosan hozzájárul a nemzeti tanácsok munkájához és fejlődéséhez. Az odaítélt támogatás egy évre szól, és negyedévenként utaljuk át a pénzt. A tanácsok ezt az összeget a működési költségeik fedezésére és a programcéljaik kivitelezésére fordítják majd. Az első utalás egy héten belül várható. Szeretnénk, hogy a nemzeti tanácsok megvalósítsák mindazt, amit a támogatások igénylésekor célul tűztek ki – tette hozzá Nyilas Mihály illetékes titkár.
Hajnal Jenő elmondta: a Magyar Nemzeti Tanács esetében a támogatás több mint 24 millió dinárt tesz ki. Ez két részből áll, 19,5 millió dinár a működési költségekre, 4,8 millió dinár pedig a fejlesztésre irányul.
– Kiemelten fontos szerepet kap a média fejlesztése, valamint hamarosan átadjuk a szabadkai Magyar Médiaházat is. A Magyar Szó és a Hét Nap lapok rendszeresen tartományi támogatásban részesülnek, ezért olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek a szabadkai Magyar Médiaházban megfelelő feltételeket teremtenek a működéshez. Ugyanakkor gondolunk a Vajdasági Rádió és Televízióra is. Úgy gondolom, hogy ott is sikerül megvalósítanunk – főleg a számítógépes – fejlesztést. Véleményem szerint ez minden szerkesztőségnek jól jön – értékelte Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

A nemzeti tanácsokról szóló törvénymódosítással kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy hamarosan elkészül a március végére ígért munkatervezet.
– Véleményem szerint a következő két hónapban felgyorsulnak az események, és ha késéssel is, de májusra el kell fogadni a kisebbségi kerettörvényt és a nemzeti tanácsokról szóló törvényt is. A nemzeti tanácsokról szóló törvény külön jelentőséggel bír, amelyben a hatásköri lehetőségeknek úgy kellene körvonalazódniuk, hogy az Európai Unió felé haladva komoly jogi védelmet jelentsenek. Ez magát a nemzeti tanácsi választásokat nem érinti, mégis olyan módosításokat tartalmaz a nemzeti tanácsok működésére, finanszírozására és átvilágítására vonatkozóan, amelyekre számos észrevételeket tettünk. Bízunk abban, hogy sikerül egy olyan egységes kompromisszumot találni, hogy a szerzett jogok egyik törvényben sem sérülnek majd – fűzte hozzá Hajnal Jenő.
Göncző Mandler László, a Német Nemzeti Tanács elnöke szerint sokat jelent ez a támogatás.
– Létrehoztuk a Deutsche Stiftung elnevezésű alapítványt, amelyen keresztül támogatjuk a német szervezeteket, amelyekből 15 van Vajdaságban. A nemzeti tanácsokról szóló törvényt illetően szeretnénk, hogy a nemzeti tanácsok apolitizálva legyenek – mondta Göncző Mandler László.
Slavko Rac, a Ruszin Nemzeti Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a tartományi kormány több évre visszamenőleg támogatja a nemzeti tanács tevékenységét. Az idén a működésre 31 000 dinárt, a fejlesztésekre pedig 26 000 dinárt irányoztak elő. Elégedettséget és megértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ezt az összeget még ha nem is növelik, nem fogják csökkenteni.