2024. június 22., szombat

Forum Könyvkiadó Intézet pályázati felhívása

Az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet pályázatot hirdet a 35 évnél fiatalabb vajdasági magyar szerzők számára. Pályázni a kéziratleadási utasításnak (https://bit.ly/2Sd64qO) megfelelő, szépirodalmi vagy értekező prózai jellegű kézirattal lehet. Lírai mű esetén a minimum karakterszám 40 000 leütés, (értekező) prózai alkotás esetén pedig 150 000 leütés. Kéziratukat 2024. november 1-ig várjuk nyomtatott és elektronikus formában is. A kézirat sehol sem tartalmazhatja a pályázó nevét. Egy pályázó kizárólag egy művel pályázhat.

 

A kézirat nyomtatott változatát az alábbi címre várjuk:

 

Forum Könyvkiadó Intézet / Izdavački Zavod „Forum”

Vojvode Mišića 1/III.

21101 Novi Sad

 

A kéziraton kívül a csomagnak egy külön lapon tartalmaznia kell a szerző vezeték- és keresztnevét, születési évét és helyét, e-mail-címét, valamint telefonszámát, amely a szakmai bizottság számára nem publikus. A csomagot ajánlott küldeményként kell postázni.

 

A kézirat elektronikus (.doc formátumban) változatát az office@forumliber.rs e-mail-címre várjuk. Az e-mail tárgy mezőjében és a postán megküldött pályázat borítékán a következőnek kell szerepelnie: 35 éven aluli szerzők – PÁLYÁZAT LEADÁSA

 

A szakmai bizottság értékeli a kéziratokat, és javaslatot tesz a szakmai követelményeknek megfelelő mű kiadónk általi megjelentetésére.