2024. június 14., péntek

A kérelmeket kizárólag elektronikusan lehet átadni

A Szülőföldön magyarul program pályázatára május 3-áig lehet jelentkezni – A CMH többféle módon igyekszik segíteni

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából április 3-án meghirdette a Szülőföldön magyarul programra vonatkozó felhívást. Az óvodások, általános- és középiskolások szülei nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra nyújthatnak be kérelmet, a Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytató egyetemi- és szakfőiskolai hallgatók pedig hallgatói támogatásra pályázhatnak. 

ÚJDONSÁG

Újdonság, hogy a kérelmeket mostantól kizárólag elektronikusan, a Rákóczi Szövetség által újonnan üzemeltetett www.mipont.hu oldalon lehet benyújtani, május 3-áig. A magyar kormány idén is egyszeri 100 ezer forintnak megfelelő euróval támogatja azokat a külhoni magyar gyerekeket és fiatalokat, akik szülőföldjükön magyarul folytatják tanulmányaikat. A juttatást éves szinten mintegy 220 ezer erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi és muravidéki gyermek, illetve egyetemi hallgató után biztosítják. 
Bús Ottó, a CMH koordinátora a pályázattal kapcsolatban felhívta a figyelmet néhány újdonságra, majd részletesen elmondta a pályázati kérelem benyújtásához szükséges lépéseket. 

A pályázat sikeres benyújtásához egy elektronikus pályázati adatlapot kell kitölteni, amelyhez csatolni kell a hivatalos dokumentumokat.
Első lépésként a szülőnek le kell fotóznia, vagy be kell szkennelnie jól olvasható módon a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és – amennyiben rendelkezésre áll – az érvényes személyi igazolványát. Továbbá a saját érvényes igazolványát (ha biometrikus, chippel ellátott igazolványa van, a kártyaolvasóról kinyomtatott adat oldalt, chip nélküli igazolvány esetén annak mindkét oldalát le kell fényképeznie, a lakcím láthatósága nagyon fontos), valamint a gyermek óvodai, iskolai előkészítő-, vagy iskolalátogatási igazolását (amelyet a gyermek az oktatási intézményétől tud kérni), illetve minden olyan további dokumentumot, ami a felhívás alapján fontos lehet.

Ezt követően a pályázó szülőnek regisztrálnia kell a www.mipont.hu oldalra. A regisztrációhoz meg kell adnia az e-mail-címét (olyan e-mail-címre van szükség, amit a szülő rendszeresen használ, ugyanis a regisztrációtól kezdve minden információ ide fog érkezni). Ezután a szülőnek ki kell választania azt az országot, ahol gyermeke iskolába jár, majd rá kell kattintania a regisztráló gombra, és kapni fog egy e-mailt, ami tartalmazza a belépéshez szükséges aktivációs linket. Erre rákattintva megnyílik a pályázati felület, ahol meg kell adni egy jelszót, majd rá kell kattintani a mentés gombra. Az oktatási-nevelési támogatás oldalának megjelenésével a támogatási kérelem benyújtása gombra kattintva elkezdődhet a kérelem beadása. Ide ugyanazokat az adatokat kell feltölteni, amit korábban papíralapra is írtak a pályázók. Az adatok valódiságát is kell igazolni, amelyekhez szükséges azon dokumentumok fényképének a feltöltése, amelyeket az adatlap kitöltése előtt fotózott le a szülő. Kulcsfontosságú ellenőrizni, hogy biztosan meg van-e minden szükséges dokumentum, és azokon jól olvasható-e minden adat. Végezetül csak rá kell kattintani a támogatási kérelem benyújtása gombra, ami után a rendszer automatikusan generál egy 1 oldalas adatlapot, amit a szülőnek ki kell nyomtatnia és alá kell írnia, majd az óvoda/iskolalátogatási igazolás eredeti példányával együtt (e példánynak tartalmaznia kell az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2023/2024-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztály tanítója vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2023/2024-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát) át kell adnia a legközelebbi CMH-irodába az elektronikus benyújtást követő 5 munkanapon belül. 

A hallgatói támogatásra vonatkozó kérelem esetében az eredeti hallgatói jogviszony-igazolással nyújtható át a kérelem. (Az egyetemisták esetében fontos, hogy a jogviszony-igazolásból kiderüljön, hogy a hallgató részben vagy teljes egészében hallgatja magyar nyelven a tárgyakat).

Amennyiben a szülőnek több gyermeke van, a felhasználói fiókjában a támogatási igény benyújtását meg kell ismételni annyiszor, ahány jogosult gyermeke van, és mindegyikük adatlapját külön ki kell tölteni, majd kinyomtatni, aláírni, és az iskolalátogatási igazolásaikkal együtt átadni a CMH-iroda munkatársainak.

Ha a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, (az erre vonatkozó értesítést a szülő a regisztrált e-mail-címére kapja meg) a pályázó köteles a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket elektronikusan pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség, ezért fontos, hogy a szülő mindennap ellenőrizze a megadott e-mail-címére érkező leveleket (a spam/levélszemét mappát is), hogy ne mulassza el a kérelmével kapcsolatos további értesítéseket. Május 3-a után a felület automatikusan lezár, ezt követően pedig már nem nyújtható be pályázat. 

JÖVŐRE IS HASZNÁLHATÓ

Jó hír, hogy amíg a gyermek magyar intézményben tanul és jogosult a támogatásra, a jövőben minden tanévben a most létrehozott felhasználói fiókból kell majd benyújtania a kérelmet. A későbbi években a felhívás megjelenése után az elektronikus kérelem a www.mipont.hu felületen – csak az esetleges adatváltozásokat kell módosítani – egy kattintással újra benyújtható.
A pályázattal kapcsolatos újdonságok mellett Bús Ottó bejelentette, hogy a CMH-iroda kihelyezett ügyfélfogadásokat is tart. Ezek helyszínei és időpontjai, a pályázattal kapcsolatos információk, kiírások megtalálhatóak a CMH honlapján (www.cmh.org.rs), emellett az iroda a 024/552-976-os telefonszámon is elérhetők.

A CMH VAJDASÁG-SZERTE SEGÍT

– A pedagógustársadalom, az intézményvezetők, iskolák, szakszolgálatok, valamint több helyi közösség is bekapcsolódott a segítségnyújtásba. Arra szeretném kérni a szülőket, hogy próbálják meg a folyamatot végigcsinálni, és ne halogassák a kérvényezést, mert kevesebb mint 3 hetük van hátra. A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra vonatkozó kérelem benyújtása átlagosan 10–15 percet vesz igénybe. A CMH-iroda weboldalán egyébként megtalálható három írásos tájékoztató is a szülők, a hallgatók és az intézmények részére, ahol minden lényeges információt megtalálhatnak a pályázattal kapcsolatban. Mindezek mellett ugyanitt egy nyolc perces oktatóvideó is rendelkezésre áll, ahol részletesen, lépésről lépésre végigvezetik a szülőt a pályázati kérelem átadására. Ha viszont elakadnak, vagy problémákba ütköznek, bátran jöjjenek a CMH-irodába segítségért. Mindannyiunknak közös érdeke, hogy a jogosultak közül mindenki hozzájusson a támogatáshoz – emelte ki Bús Ottó. 

A felhívás szövege szerint támogatásra jogosultak: 
a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2023/2024-es tanév kezdetétől Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, 
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik a 2005. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják,
ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,
bb) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat, 
bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek, 
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt, 
c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2023/2024-es tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba) – bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben. 
Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
E pontokban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása ellenére támogatásra nem jogosult: 
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2023/2024-es tanév első félévében több mint 15 tanórát igazolatlanul hiányzott; 
b) az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2023/2024-es tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10 %-áról igazolatlanul hiányzott; 
c) az, aki támogatási kérelmét (Adatlap) hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;
d) az, akinek a www.mipont.hu webes felületről nyomtatott eredeti, aláírt támogatási kérelme (Adatlap) nem érkezik meg a CMH-iroda munkatársaihoz;
e) az, akinek a www.mipont.hu webes felületről nyomtatott eredeti támogatási kérelme (Adatlap) aláírás nélkül kerül benyújtásra 

Nyitókép: Bús Ottó, a CMH koordinátora / Gergely Árpád felvétele