2024. február 25., vasárnap

Lovas Ildikó távozott az MNT-ből

A közvélemény viharos ülésre számított, ehhez képest nagyobb feszültségek nélkül zajlott az MNT hétfői, több szempontból is rendhagyó ülése

A hétvégi, időközben részben tévesnek bizonyult állításokat és meg nem erősített sajtóhíreket követően hétfőn a Magyar Nemzeti Tanács hatodik rendes ülésén mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke bejelentette, hogy Lovas Ildikó, a tanács és annak Végrehajtó Bizottságának tagja visszavonhatatlanul lemondott minden tisztségéről. Lovas Ildikó nem volt jelen az ülésen. Mivel a nemzeti tanácsokról szóló törvény alapján a Végrehajtó Bizottság megbízatása alaki-jogi okokból kifolyólag megszűnt, az ülésen megválasztották az MNT új végrehajtó szervét. A VMDK, a Magyar Liga és a Másként Magyarságunkért Hajnal lemondását követelték.

Több szempontból is rendhagyó volt a hétfői ülés (Fotók: Molnár Edvárd)

Több szempontból is rendhagyó volt a hétfői ülés (Fotók: Molnár Edvárd)

A bejelentés után, hogy Lovas Ildikó lemondott tagságáról és minden tisztségéről az MNT-ben, mgr. Hajnal Jenő (Magyar Összefogás) köszönetet mondott Lovas sokéves elkötelezett munkájáért.

– Lovas Ildikó az MNT kulturális stratégiájának egyik megálmodója és megalkotója. Ennek a stratégiának a mentén olyan építkezés indult el, amelyre büszkék lehetünk. Írói és egyéb jövőbeni tevékenységéhez sok sikert kívánok – fogalmazott Hajnal.

(Lapunk hétfői számában tévedtünk, amikor nem hivatalos információkra hivatkozva Lovas Ildikó leváltásáról írtunk. Elnézést kérünk az érintettől.)

A folytatásban Hajnal megindokolta, hogy miért kell újraválasztani az MNT végrehajtó szervét, a Végrehajtó Bizottságot. Márciusban alaki-jogi tévedés történt, amely miatt a vonatkozó törvény erejénél fogva megszűnt a VB megbízatása.

Hajnal Jenő (Magyar Összefogás) köszönetet mondott Lovas sokéves elkötelezett munkájáért

Hajnal Jenő (Magyar Összefogás) köszönetet mondott Lovas sokéves elkötelezett munkájáért

– A tévedésre a Magyar Összefogás néhány képviselője hívta fel figyelmemet. Ez a tévedés miatt megszűnt a VB megbízatása. Olyan MNT élén állok és olyan VB-t sikerült megválasztani, amely a legnagyobb munkatempó mellett is a lehető legjobb teljesítményt próbálja nyújtani, megállni helyét és megfelelni minden elvárásnak. Ugyanakkor tévedhetetlenek nincsenek. A VB megbízatása a törvény erejénél fogva akkor szűnik meg, ha az MNT nem fogadja el a VB döntéseit – magyarázta Hajnal.

A VB megbízatása megszűnésének kapcsán Hajnal Jenő elmondta, hogy az MNT legutóbb március 9-én ülésezett, a VB ezt megelőzően pedig március 6-án döntött két ügyben.

– Egyik sem volt olyan horderejű, hogy indokoltnak tűnt volna azok sürgősségi eljárásban történő napirendre tűzése a március 9-i ülésen, ezért a következő ülés napirendjére kerültek. A MÖ lista néhány képviselője hívta fel figyelmünket arra, hogy a szóban forgó két témának sürgősségi eljárásban a március 9-i ülés napirendjére kellett volna kerülnie. Ezért meghoztam a döntést, hogy tudomásul veszem a VB megbízatásának megszűnését, és napirendre tűzöm annak ismételt megalakítását. Ugyanazokat a személyeket javasoltam a VB-be, vagyis Jerasz Anikót elnöknek, dr. Beretka Katinkát, dr. Antal Szilárdot, Lovas Ildikót és Paskó Csabát pedig tagnak. Mivel Lovas Ildikó időközben lemondott, ezért ma egy elnökkel és három taggal választjuk meg a VB-t, a következő ülésen pedig újabb személyt választunk meg a VB tagjának – taglalta Hajnal.

LEMONDÁST KÖVETELNEK

Tari István szerint folyamatos hibák észlelhetőek az MNT munkájában

Tari István szerint folyamatos hibák észlelhetőek az MNT munkájában

Tari István (VMDK-Csonka Áron) felszólalásában megjegyezte: a legnagyobb baj a titkolódzás. A VB mandátuma immár negyven nappal ezelőtt megszűnt, hangsúlyozta Tari, mondván, hogy ilyesmit nem szabad elhallgatni, főleg nem akkor, amikor az MNT vezetősége oly gyakran emlegeti a szakmaiságot. Tari szerint folyamatos hibák észlelhetőek az MNT munkájában. Jobb helyeken ilyenkor az elnök benyújtja lemondását, a testület pedig vagy elfogadja ezt, vagy nem, emelte ki Tari.

– Az MNT végrehajtó szerve megbukott, és ezen nincs mit szépíteni. Az MNT elnökének tudomásul kellene vennie azt, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvény és annak az Alapszabálynak, illetve Ügyrendnek az alapján kellene működnie, amelyet elfogadtak. Egy hivatal nagy hibát követ el, ha nem tartja tiszteletben saját szabályzatát és a törvényességet. A hivatal működésével nagy bajok vannak, erre próbáltuk már korábban is felhívni a figyelmet. A visszásságok továbbra is folytatódnak: az üléseken nem kapunk szót, és az utolsó pillanatban kapjuk meg azokat az anyagokat, amelyek alapján döntést kellene hoznunk. Az MNT negyven nappal ezelőtt megbukott. Nem értem, hogy ezt a bukást miért hallgatták el. Nem a pártérdekeket, hanem a magyar nemzeti érdeket kellene szolgálni, mert az a párt, amelynek az érdekét igyekeznek szolgálni, nem biztos, hogy ebben a pillanatban a magyar nemzeti érdeket szolgálja – fejtette ki a sajtónak nyilatkozva Tari.

Vass Tibor értékelése szerint az elmúlt néhány napban csorba esett az MNT tekintélyén

Vass Tibor értékelése szerint az elmúlt néhány napban csorba esett az MNT tekintélyén

Vass Tibor (Magyar Liga – Új Magyar Alternatíva – Vass Tibor) értékelése szerint az elmúlt néhány napban csorba esett az MNT tekintélyén. Az MNT elkezdett a szerbiai politikai élet bevett szokásai szerint működni, jegyezte meg Vass, mondván: „Ha nem is helikopter zuhant le, de itt is lezuhant valami, és itt sem vállalja senki a felelősséget”.

– Az elnök legalább bocsánatkéréssel tartozik a vajdasági magyarságnak. Itt nem csak jogi tévedésről van szó. Az MNT-t sokan építették, ezért ez nem egyéni kérdés. Az erkölcs megköveteli, hogy nyíltan elismerje a tévedést és benyújtsa lemondását – összegezte Vass.

A Másként Magyarságunkért – Fodor László lista nevében Fodor László MNT-tag szintén Hajnal lemondását követelte, valamint a sajtónak nyilatkozva nemtetszését fejezte ki azok az állítások kapcsán, hogy az új összetételű MNT megalakulását követően az MNT hivatalának számos korábbi munkatársának felmondtak. Az MNT munkája szakmai szempontból az utóbbi időben egyre alacsonyabb szintre süllyedt, véli Fodor, mondván: az előkészített javaslatok megfogalmazása laikusra vall, nem pedig a jogi nyelvezet és az előírások kiváló ismeretére.

– A jegyzőkönyvek nyelvezete és helyesírása gyakran egy általános iskolás szintjét sem éri el. Mivel ellenzékiként veszek részt az MNT munkájában, így nem volt tudomásom az MNT hivatalában történtekről. Most világossá vált, hogy miért is szemmel látható a szakmai züllés a vajdasági magyarság legfontosabb érdek-képviseleti szervében. Egyetlen munkaközösségben sem folyhat zökkenőmentesen a munka, ha a dolgozók felét elbocsátják, különösen akkor nem, ha ezek a dolgozók kiválóan végezték munkájukat. A Másként Magyarságunkért polgári csoportosulás számára az sem világos, hogy hogyan történhetett meg a nemzeti tanácsokról szóló törvény megsértése, amely miatt megszűnt a VB megbízatása. Valóban, jogi-alaki hibáról van szó, az ahhoz vezető okok azonban jóval mélyebben keresendőek. Álláspontunk szerint mindezen mulasztások miatt Hajnal Jenő elnök úrnak be kellene nyújtania lemondását – fogalmazott Fodor.

Hajnal megcáfolta az ellenzék azon állításait, hogy bármit is megpróbált volna elhallgatni. Amint egyértelművé vált a tévedés, azonnal megtette a kellő lépéseket, emelte ki Hajnal, mondván: az MNT képes elismerni tévedését, továbblépni és megpróbálni jobban csinálni a dolgokat. Mint azt megjegyezte, nem érzi úgy, hogy csorbult volna az MNT tekintélye, hiszen semmit sem titkoltak el sunyi módon.

Dudás Károly (MÖ) az MNT és a Vajdasági Magyar Szövetség Elnökségének nevében fejezte ki a támogatást Hajnal és a VB irányában. Mint azt megjegyezte: Hajnal Jenő és a VB is derekasan és tisztességesen végzik munkájukat.

NYERESÉGGEL ZÁRT ÉV

Az ülés folytatásában az MNT alapította, illetve társalapította intézmények tavalyi évi munka- és pénzügyi beszámolói kerültek napirendre.

A Magyar Szó Lapkiadó Kft. nevében Ökrész Rozália igazgató taglalta a jelentéseket

A Magyar Szó Lapkiadó Kft. nevében Ökrész Rozália igazgató taglalta a jelentéseket

A Magyar Szó Lapkiadó Kft. nevében Ökrész Rozália igazgató taglalta a jelentéseket. Kiderült, hogy a Magyar Szó a tavalyi évet 7,3 millió dináros nyereséggel zárta. A 2014-es év a Magyar Szó hetvenéves megjelenése évfordulójának jegyében telt, emelte ki Ökrész.

– Az új arculatú, mutatósabb lap tavaly húsvétkor került ki a nyomdából. Augusztus 19-én Budapesten a hetvenéves Magyar Szót a Külhoni Magyarságért Díjjal jutalmazta Orbán Viktor miniszterelnök. Jubileumi ünnepségünket december 23-án tartottuk. Másnap, december 24-én, amely valójában a Magyar Szó születésnapja, megjelent a rendhagyó jubileumi, hetvenoldalas szám. A tartalmas szám több mint 16 ezer példányban kelt el. Egész évben rendszeresen szerveztünk újságíró-olvasó találkozókat, élőújságot, amelyeken kiadványainkat, mindenekelőtt a Magyar Szó történetéről szóló, Fodor István újságíró tollából megjelent Hét évtized című kiadványunkat mutattuk be. Ami a számokat illeti, az évet 7,3 millió dináros nyereséggel zártuk. Bevételünk kis híján 357 millió dinárt tett ki. Ez az előző évhez viszonyítva 5 százalékkal, vagyis 17 millió dinárral több. A beszállítók iránti kötelezettségeinket rendszeresen törlesztjük, sőt, a rövidebb fizetési határidők betartásának köszönhetően az alapanyagárakat is csökkenteni tudjuk. Rövid lejáratú hitel már nem terheli a vállalatot. A két és fél evvel ezelőtti nettó 60 millió dináros adósságot 2014 végére 9,7 millió dinárra szorítottuk vissza – taglalta Ökrész.

Az eladott példányszám mérsékelten, de folyamatosan, 4 százalékkal csökkent, számolt be a továbbiakban az igazgató, hozzátéve, hogy az előfizetők száma mintegy 5 százalékkal növekedett. Az online kiadás látogatottsága folyamatosan növekedik, a Magyar Szó Online mára a vajdasági magyar online tér leglátogatottabb oldalává vált, hangsúlyozta Ökrész, mondva, hogy 2014. augusztus 7-én sikerült rekordot dönteni, ekkor több mint 37 ezren olvasták online a lapot.

Az igazgatónő beterjesztésére reagálva Bacskulin István (VMDK – Csonka Áron) és Tari István megjegyezték: nem értik, hogy miért jelennek meg a lap élőújságain csak egy bizonyos párt képviselői. Meglátásuk szerint ez visszaélés. Mindaddig, amíg a lap pártérdekeket szolgál, addig kevés olvasója lesz, fejtette ki Tari.

A meglátásokra reagálva Talpai Sándor (MÖ) közölte: nem világos, hogy miért bűn, ha egy sikeres párt, amelynek például államtitkára van a mezőgazdasági minisztériumban, részt vesz a Magyar Szó Magvető mellékletének élőújságain, és első kézből látja el információkkal a gazdákat.

Az ülés folytatásában megvitatták és elfogadták a Hét Nap Lapkiadó Kft., a Pannónia Alapítvány, a Mozaik Alapítvány, a Forum Könyvkiadó Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár és a magyarkanizsai József Attila Könyvtár tavalyi évi munka- és pénzügyi beszámolóit.