2023. június 7., szerda

Izabrani su članovi saveta SVM-a

Već je sazvana konstitutivna sednica jednog od glavnih organa stranke

Na 19., izbornoj skupštini Saveza vojvođanskih Mađara, održanoj u subotu u Malom Iđošu, delegati nisu samo odlučivali ko će biti predsednik stranke, već su izabrali i 50 članova saveta, a predsednik stranke je 51. član ovog organa stranke. Prema prethodnim informacijama iz medija, delegati su izabrali 50 članova saveta od 125 kandidata.

Posmatrano po opštinskim, gradskim i okružnim organizacijama, dobijeni su sledeći rezultati, odnosno u radu saveta SVM-a u naredne četiri godine učestvovaće:

Iz organizacija iz Ade–Kanjiže–Sente: Robert Fejstamer, Mihalj Njilaš, Hajnalka Buranj, Čaba Boršoš, Sebastian Stantić, Jožef Tobiaš, Robert Konja, Florian Rigo, Kološ Gordan, Žolt Husar.

Iz organizacija iz Kovačice–Čoke–Žitišta–Kovina–Nove Crnje–Kikinde–Pančove–Novog Bečeja–Novog Kneževca–Zrenjanina–Plandišta–Bele Crkve– Vršca: Elvira Kovač, Atila Juhas, Ana-Maria Pinter, Laslo Kormanjoš, Jožef Kerekeš, Nandor Ujhelji, Jožef Stojko, Ilija Pirkov, Kristina Vidrač, Čila Oros Urban.

Iz organizacija iz Bečeja–Bačke Palanke–Temerina–Bača–Srbobran–Novog Sada–Beograda–Srema: dr Viktor Molnar, Anamaria Viček, Žolt Sakalaš, Nebojša Marjanović, Sabolč Feher, Đula Kiš, Boris Bajić, dr. Čaba Čorba, Aron Madaras, Kristian Kočiš.

Iz organizacija iz Malog Iđoša–Bačke Topole–Kule–Zapadne Bačke: Nimrod Tomik, Adrian Satmari, Balint Juhas, Karolj Valka, Robert Fazekaš, Oto Nađ, Ilona Pelt, Karolj Kovač, Zoltan Kerekeš, Ištvan Peter.

Iz organizacije iz Subotice: dr. Balint Pastor, Ildiko Lovaš, dr Bojan Bagi, Daniel Đivanović, Ištvan Dobo, Čila Goli, Janoš Nagel, Rudolf Ševenj, Žuzana Magoši, Hajnalka Matin.

Prema saznanjima našeg lista, novoizabrani sastav saveta održao je juče kasno popodne konstitutivnu sednicu. Ištvan Pastor, predsednik SVM koji je ponovo izabran u subotu, rekao je ranije da će nakon formiranja saveta biti izabrani potpredsednici i predsedništvo, a potom i izvršni odbor. „Formulisali smo ambiciozne zadatke, nemamo vremena da se brinemo o sebi, moramo da se fokusiramo na zadatke, svakodnevni život zajednice.

Glavno telo SVM-a je skupština, koja se sastaje najmanje jednom godišnje. U periodu između sednica skupštine, glavni organ SVM-a je savet. U skladu sa statutom SVM-a, mandat saveta traje četiri godine i sastaje se najmanje deset puta godišnje. U pogledu ovlašćenja organa, između ostalog, bira predsednika i potpredsednika saveta iz redova svojih članova, predsedništvo i potpredsednike, kao i članove nadzornog odbora i disciplinske komisije. Pored toga, saziva skupštinu, priprema i razmatra predloge pred skupštinom, usvaja pravilnik o organizaciji i radu, disciplinski pravilnik SVM-a, kao i godišnji budžet SVM-a, godišnji finansijski izveštaj nadzornog odbora, odobrava osnivanje mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija, njihove statute i izmene, odobrava osnivanje centralnih foruma i može osnivati stručne komisije. Odobrava liste kandidata za skupštine lokalnih samouprava, utvrđuje listu kandidata za predstavnike Evropskog, republičkog i pokrajinskog parlamenta i članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, odobrava predloge za obavljanje političkih funkcija na nivou lokalne samouprave, odlučuje o nosiocima dužnosti na nivou Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, kao i o funkcijama u vladi, preduzećima i institucijama na republičkom i pokrajinskom nivou, odlučuje o saradnji i koalicionim sporazumima.

Izvršni odbor bira predsedništvo iz redova članova saveta na predlog predsednika SVM-a.

Nove vesti: Savet Saveza vojvođanskih Mađara izabrao je dr Viktora Molnara za svog predsednika i Jožefa Tobiaša za potpredsednika. Na predlog novoizabranog predsednika SVM-a Ištvana Pastora, izabrani su i potpredsednici stranke: Elvira Kovač, dr Balint Pastor i Anamaria Viček, kao i članovi predsedništva, pored predsednika i tri potpredsednika: dr Bojan Bagi, Boris Bajić, Hajnalka Buranj, Robert Fejstamer, Daniel Đivanović, Balint Juhas, Robert Konja, Ildiko Lovaš, dr Viktor Molnar, Oto Nađ, Ilona Pelt, Ana-Maria Pinter, Florian Rigo, Žolt Sakalaš, Adrian Satmari i Nandor Ujhelji. Ovo dvadesetjednočlano telo ima 7 novih članova.

Izvršni odbor SVM-a od sada čine predsednik Balint Juhas, Ana-Maria Pinter, Boris Bajić, Danijel Đivanović i Atila Juhas. Ovim su izabrani svi organi i završena je prva izborna faza stranke. Sa rokom do 15. jula 2023. godine savet SVM-a naložio je potpuni izbor mesnih, opštinskih, okružnih i gradskih organizacija stranke.