2022. január 19., szerda

„A szerbiai törvényhozás 97 százalékban összhangban áll az unióssal"

A köztársasági parlament képviselői szerdai ülésükön egyebek mellett a jövő évi költségvetésről, az eltulajdonításra vonatkozó törvénymódosításról és a vámtörvényről is vitáztak. Ez utóbbival kapcsolatban Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője szólalt fel, aki elmondta, hogy a 2018 végén elfogadott vámtörvény összhangban áll az erre vonatkozó uniós törvénnyel.

– A 2013-ban hatályba lépett uniós vámtörvény az évek során több változtatáson és kiegészítésen ment keresztül, ezért a kormány javaslatott tett a rendelkezések további pontosítására és kiegészítésére. A vámunió terén Szerbia megfelelő készültségi szinten áll, azonban főként a koronavírus-járvány miatt nem történt előrelépés a korszerű technológia rendszerek fejlesztése és felszerelése terén, amelyet a jövő évben szükséges végrehajtani – mondta Kovács Elvira.

Hangsúlyozta, hogy a szerbiai törvényhozás 97 százalékban összhangban áll az uniós jogi rendelkezésekkel.

Ökrész Rozália, a VMSZ képviselője felszólalásában mindenekelőtt a tavalyi évre vonatkozó zárszámadási törvényjavaslattal kapcsolatban elmondta, hogy a köztársasági parlament 2000 és 2019 között mindössze két alkalommal, 2000-ben és 2001-ben vitatta meg a zárszámadást és fogadta el az erre vonatkozó törvényrendeleteket.

– A tavalyi évre vonatkozó költségvetés 1.291,4 milliárd dináros bevételt irányzott elő, míg a kiadásokat 1.728,2 milliárd dinárban állapította meg. A megvalósított bevételek 1.301,9 milliárd dinárra rúgtak, amely 0,8 százalékkal múlta felül az eredeti tervet. A kiadások 1.760 milliárd dinárt tettek ki, amely 99,2 százalékban áll összhangban az előzetes terveknek – mondta Ökrész Rozália.

Ökrész Rozália kitért arra is, hogy a legfrissebb adatok szerint idén szeptember 30-án Vajdaságban a nemzeti kisebbségek képviselőinek aránya a közigazgatási szervekben még mindig kisebb a lakossági arányhoz viszonyítva. Hozzátette, hogy a magyar nemzeti közösségünk esetében jelentős az elmaradás.

A mezőgazdasági törvénnyel kapcsolatban szólalt fel Fremond Árpád. Mint mondta, a VMSZ egyetért az új kiegészítéssel, mert az eddigi fejlesztések jó irányba vezették az ágazatot, amit az eredmények, például a termelők hatékony támogatása is alátámasztanak.

Mint mondta, a jelen pályázási ciklusban összesen 45 millió eurónyi támogatást kell kifizetni a termelőknek, amelynek még csak egy részét utalták ki. Fremond felhívta a figyelet, hogy a mostani IPARD-ciklus 2023-ig tart.

A VMSZ képviselője rámutatott, hogy a törvény leegyeszerűsíti az adminisztrációs ügyeket és a támogatások kifizetését, ami hatással lehet arra, hogy többen éljenek a pályázati lehetőségekkel. A jelenlegi mezőgazdasági politika iránya a termelők helyzetének javítása a feldolgozói piac szempontjából is, amely célnak ez a törvény is megfelel.

Fremond szerint a VMSZ kiemelt célja a fiatalok és a nők megsegítése a mezőgazdasági pályázatokon, amely céljából az ezekhez a csoportokhoz tartozó bejegyzett termelők pluszpontokat kapnak a pályázataik elbírálása alkalmával. A faluvidékek fejlesztése terén fontos az a pályázati lehetőség, amely keretében tízezer fő alatti települések jelentkezhetnek támogatásért.

Gyivánovity Dániel a személygépkocsikat, illetve a közlekedésben résztvevő járműveket érintő törvény kapcsán szólalt fel, három témakörben. Elsőként elmondta, hogy a motoros és más kapcsolt eszközöket érintő, korábbi tervekben szereplő szigorú károsanyag-kibocsátási elvárások alkalmazását elhalasztották, ezzel megsegítve a háztartásokat, amelyeknek nagy többletterhet jelentett volna az új törvény életbe lépése.

Második témaként a személygépkocsikat érintő úgynevezett luxusadót említette. Mint mondta, a kormány döntése értelmében januártól csökkenni fog az ezeket érintő adó, amelyet regisztráláskor kell fizetni. Az 5–8 éves kocsik esetében 25, a 8–10 éves kocsik esetében 40, a tíz évnél idősebb ilyen kocsik esetében pedig 60 százalékkal csökken ez az adó.

A képviselő harmadik felvetése az ún. oldtimerekre vonatkozott. Gyivánovity szerint három éve nincs szabályozás ezeknek a behozatalakor történő ellenőrzésére. Mint mondta, ezek esetében is csökkenteni kéne az adóterheket, hiszen általában nagy motorú árművekről van szó. A rendezéssel a tulajdomosokat motiválni lehetne, hogy megőrizzék ezeket. A VMSZ mindezekért fogja megszavazni a törvényt, tette hozzá.