2021. június 25., péntek

Hërnyóvétëk utószó

A „negyvenkétemberes” történet összegzése

Az idén január 18-ától jelent meg az Üveggolyó Tollrajz rovatában a Hërnyóvétëk című, székelyekről szóló esszésorozatom, amelynek egyik részére hivatkozik Rudolf László székelykutató.

Köszönettel tartozom Rudolf László helytörténésznek, a bukovinai székelyek családfakutatójának, aki évtizedek óta tartó áldozatos munkával mintegy százezer bukovinai székely adatait gyűjtötte össze és megalkotta az igen terebélyes és szinte hiánytalan bukovinai székely családfát. Rudolf László segítsége nélkül nem lett volna lehetséges a megoldhatatlan „negyvenkétemberes” rejtély feloldása, azaz a nevek teljeskörű azonosítása.

Köszönettel tartozom Kóka Rozália Magyar Örökség díjas mesemondónak, népdal- és népmesegyűjtőnek, népdalénekesnek, a Népművészet Mesterének, aki arra bátorított, hogy ne érjem be pusztán a kérdések feltevésével, hanem megoldásokat keressek és találjak is a kérdéseimre.

Székely Albert szalonórája a bátaszéki tájház székely szobájában
Székely Albert szalonórája a bátaszéki tájház székely szobájában

A SEBESTYÉN ÁDÁM ÁLTAL KÖZZÉTETT "NEGYVENKÉTEMBER" TELJES ÉS HELYES NÉVSORA, MELY KIIGAZÍTÁSRA, AZAZ AZ EMLÉKTÁBLA LECSERÉLÉSÉRE VÁR:


1.     BERÉTI GÁSPÁR 
2.     MIKLÓS JÁNOS 
3.     LOVAS ISTVÁN 
4.     SALAMON BOLDIZSÁR 
5.     ERŐS GÉZA 
6.     LOVÁSZ ORBÁN 
7.     FAZEKAS BOLDIZSÁR 
8.     FORRAI MÁRTON 
9.     FAZEKAS LAJOS 
10.   CSEKE AMBRUS 
11.   ANTAL FÁBIÁN 
12.   NAGY ANTAL 
13.   ANTAL GERGELY 
14.   ERŐSS JÓZSEF 
15.   NAGY LŐRINC 
16.   ILLÉS ISTVÁN
17.   FAZEKAS PIUS 
18.   BÍRÓ FÁBIÁN 
19.   BÍRÓ ISTVÁN 
20.   ILLÉS MÁRTON 
21.   BARABÁS FERENC 
22.   SEREGI VILMOS 
23.   ERŐSS LAJOS
24.   ERŐSS ANTAL
25.   JAKAB FÁBIÁN 
26.   LOVAS RUDOLF 
27.   ANTAL ANTAL 
28.   KÖKÉNY PÁL 
29.   KÖKÉNY PIUS 
30.   ANTAL LAJOS 
31.   SZENTES ÁGOSTON 

32.   FORRAI ÁDÁM 
33.   MIKLÓS VILMOS 
34.   BECZE GÁSPÁR 
35.   FORRAI SÁNDOR 
36.   ILLÉS JÓZSEF
37.   SZENTES JEROMOS 
38.   SZABÓ JÓZSEF 
39.   SZABÓ ISTVÁN 
40.   ILLÉS GERGELY 
41.   KADOSA GÉZA
42.   KADOSA PÉTER 

Hernyóvétek: Bukovinában a koldulást nevezték hernyóvéteknek, ahol épkézláb ember koldulni a legvégső esetben sem szokott.