2023. június 5., hétfő

Polgárbarát önkormányzat

Dr. Pásztor Bálint: Szabadkát egy közép-európai szecessziós városként éljük meg

Dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke szerint a 2020-as évet Szabadkán leginkább az új önkormányzati vezetés megalakulása határozta meg. Meglátása szerint a választásokat követően stílusban, lendületben és tartalomban is újításokra került sor a Városházán. Az új évben több nagyberuházás is befejezésre kerülhet, valamint Bíró Károly szobrát is felállítják. A vkt-elnökével a tavalyi év eredményeiről és nehézségeiről, illetve az idei évre vonatkozó tervekről beszélgettünk.

STÍLUSBAN, LENDÜLETBEN, TARTALOMBAN
A városi önkormányzat tekintetében hogyan értékelné az elmúlt évet?
– A 2020-as év önkormányzati politizálás szempontjából két részre osztható. Az év nagyobb része az előző mandátumhoz köthető, majd a választásokat követően, augusztus 21-én alakult meg az új önkormányzati vezetés. Gyakorlatilag 130 napot ölel fel az az időszak, amelyről beszélhetünk. Mozgásterünket a választási eredmény határozta meg. Mi augusztus előtt arra készültünk, hogy erőteljesebben vehessük ki részünket Szabadka irányításából. Ez oly szempontból sikerült, hogy megdupláztuk mandátumaink számát, vagyis 22 mandátumot szereztünk, és 17 131 ember szavazott nekünk bizalmat. Augusztus 21-ét követően elkezdtük választási programunk megvalósítását. Ezt koalícióban kell megtennünk. Senkinek sincs abszolút többsége, úgyhogy a koalíciós partnerek egymásra vannak utalva. Egyértelmű, hogy nagyon komoly stílusbeli és prioritásbeli különbségek vannak az SZHP és a VMSZ városépítési koncepciói között, de a választási eredmények következtében együtt kell működnünk és meg kell találnunk azokat a közös pontokat, amelyek azt eredményezik, hogy a szabadkaiak jobb életkörülmények között élhessenek.
Azt gondolom, hogy a választásokat és az új önkormányzat megalakulását követően stílusban, lendületben és tartalomban is újításokra került sor. Amit nagyon fontosnak tartok, az a megkezdett beruházásoknak a befejezése. Itt nem csak a nagyberuházásokra gondolok. Említhetem például a csantavéri parkolóhelyek kiépítését, vagy a hajdújárási Boris Kidrič utca, a radanováci Ókér utca és a Vasutas-településhez tartozó Tölgy utca kiaszfaltozását. Ezek olyan beruházások, amelyeket a VMSZ a választások előtt, tehát az előző mandátumban indított el, összesen nagyjából 40 millió dinár értékben. Ezek tehát befejeződtek. Ezeken kívül folyamatban vannak a nagyberuházások. Itt elsősorban a Népszínház építésére és az Akvaparkra gondolok. Mart aszfalttal javítottuk a közlekedési lehetőségeket, összesen nagyjából öt kilométer hosszan. Mindvégig ügyeltünk arra – és ez a mi felfogásunk egyik alappillére –, hogy kiegyenlített módon fejlődjön a város – és amikor várost mondok, akkor a városhoz tartozó településekre is gondolok. Számunkra tehát nagyon fontos, hogy ne legyenek előnyben részesített helyi közösségek, ahogy a korábbi mandátumok alatt voltak, hanem minden helyi közösségben emberhez méltó körülményeket biztosítsunk. Ígéreteinkkel összhangban a napokban befejeződik a felüljáró építése az Y-elágazáson, amellyel a kelebiai gazdák problémája megoldódik, és 250 millió dinár értékben az idei köztársasági költségvetésbe betervezésre kerültek a másik felüljáró kiépítésére is a pacséri úton. Ahhoz, hogy kiegyenlített módon fejlődjön a város, számunkra fontos az, amit polgárbarát önkormányzatként szokás emlegetni, s ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyéni, egyedi problémákat is igyekszünk megoldani. Ezt a célt szolgálta a VMSZ házhoz megy elnevezésű akciósorozata, amelynek keretében 30 helyi közösséget jártunk be, és 400 problémát rögzítettünk. Ezeknek egy részét már meg is oldottuk. Nincs olyan kérdés, amellyel az emberek hozzánk fordulnak, és mi elengednénk azt a szemünk, fülünk mellett, és ne próbálnánk megoldani.

VISSZAÁLLÍTANI PALICS RÉGI FÉNYÉT
Említette, hogy az SZHP és a VMSZ koncepciója között vannak bizonyos hangsúlybeli eltérések. Miben nyilvánul ez meg?
– Én inkább a mi hangsúlyainkról szeretnék beszélni. Tehát mi Szabadkát úgy éljük meg, mint egy közép-európai szecessziós várost. Mi azt szeretnénk, ha Szabadka az európai szecesszió térképén elfoglalná azt a helyet, ami megilleti. Nem túlzás, ha azt mondom, hogy Szabadkát Barcelona után kellene emlegetni, ami most nagyon nem így van. Azon kell dolgozni, hogy mindenki elfogadja és megértse azt, hogy Szabadkának a legnagyobb komparatív előnye a szecessziós öröksége.
Az előző év egyik legfontosabb eseményeként a választásokat említette, de 2020-ban volt egy világjárvány is. A koronavírus hogyan befolyásolta az önkormányzat munkáját?
– A járványt nem is említettem, mert az embereknek már nagy mértékben elegük van a koronavírus emlegetéséből, de sajnos ez egy olyan realitás, amely rányomta a bélyegét az ország működésére, így az önkormányzatok működésére is. Ez azt eredményezte, hogy a tervezett beruházások nem valósultak meg, mint például a városközpont épülethomlokzatainak felújítása. Nem tervezett kiadásokra került sor. Ennek eredményeképpen a pótköltségvetés elfogadásakor jelentősen csökkent a költségvetés összege. Az idei új költségvetés is ehhez a realitáshoz lett igazítva, de fontos elmondani, hogy a város, a közvállalatok, a közintézmények működése, a szolgáltatások biztosítása a polgárok számára egyik pillanatban sem vált kérdésessé. Ebből a szempontból úgy gondolom, az önkormányzat a közintézmények és a közvállalatok is jelesre vizsgáztak.
A kampány során a VMSZ egyik legfontosabb ígérete az volt, hogy a peremvárosi helyi közösségekre és a környező településekre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni. Hogyan valósult meg eddig ez az ígéret?
– Négy beruházást már felsoroltam, amelyből kettő a városban, kettő pedig egy-egy kültéri településen valósult meg. Említettem az ötezer méter mart aszfaltot. Ez felöleli Hajdújárást, Kelebiát, Csantavért, Újfalut, Makkhetest, Zorkát és a Vasutas-települést. Karácsony előtt befejeződött a Maribor utcában a vízvezeték-hálózat kiépítése, amely az ottani polgárok számára biztosítja a jó minőségű ivóvizet. Ez a Pescsara helyi közösség területén van. A szabadkai gázművek tíz kilométer hosszúságban fektetett le gázvezetéket Palicson, Sándorban és a Zorka helyi közösségben. Az idei évben további tíz kilométeren terveznek gázvezetéket kiépíteni Radanovácon, Újfaluban, Zorkában, a Sétaerdőben, Kisradanovácon, valamint a Kér, Gát és Sándor helyi közösségekben. Átadásra került a kettes számú ivóvízkezelő üzem, amely Palics, Radanovác és az Újváros lakosságát fogja kitűnő minőségű ivóvízhez juttatni.
Palics fejlesztése kiemelt fontosságú számunkra, hiszen Szabadka száz évvel ezelőtt se lett volna olyan város, amilyen volt, Palics nélkül. Mi Palics régi fényét szeretnénk visszaállítani. Éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a koalíciós tárgyalások során a Park Palics Közvállalat irányítása a VMSZ kezébe került. Ez azt fogja eredményezni, hogy egyrészt felelősségteljesen fogunk hozzáállni az Akvapark építéséhez, és be fog fejeződni. Emellett ez azt is eredményezi, hogy a kalandpark máshol fog felépülni, nem ott, ahol elkezdték kiépíteni, hiszen az a helyszín teljesen dilettáns módon került kiválasztásra. Továbbá Palics legfontosabb épületeinek kezelése is e közvállalat hatáskörébe tartozik, e tekintetben is folyamatban van egy átfogó koncepció kidolgozása. Mi tehát Palicsra nem úgy tekintünk, hogy a település csak a palicsiak számára fontos, hanem úgy, hogy az Szabadka idegenforgalmának szempontjából is kiemelt jelentőségű. Azt tapasztaltuk, hogy az Akvapark kiépítése szempontjából is voltak az előző időszakban hiányosságok. Ezt az új vállalatvezetés mind helyre fogja hozni.

BÍRÓ KÁROLY SZELLEMISÉGÉBEN
Többször is említette a Népszínház és az Akvapark építését. Mikor kerülhetnek befejezésre ezek a nagyberuházások?
– A köztársasági kormány megalakulását megelőző vitában Ana Brnabić expozéjában szerepelt, hogy a Népszínház építése 2021 végére be fog fejeződni. Remélem azt, hogy a vírus elleni küzdelem ezt a tervet nem fogja keresztülhúzni. Jelen pillanatban nem tudjuk, hogy országos, tartományi vagy éppen önkormányzati eszközök vonatkozásában a vírus elleni harc mekkora eszközöket fog felemészteni, de remélem, hogy ez a határidő tartható. Bízom benne, hogy az Akvapark is befejezhető az év végére. Hozzátenném azonban, hogy ezt nem szeretném megígérni, mert, mint mondtam, nagy hiányosságokra leltünk az előző időszakból. Említettem, hogy az Y-elágazás második felüljáróját tartalmazza az idei költségvetés. Ezek azok a nagyberuházások, amelyek továbbra is kiemelt jelentőségűek a városvezetés számára. Ezek mellett lesznek apróbb beruházások, hasonlóak azokhoz, amelyek az elmúlt évben megvalósultak. Felelőtlen lenne, ha arra vonatkozóan ígérgetnék, hogy milyen más beruházások valósulnak meg a városban, hiszen az idei költségvetés restriktíven kezeli a beruházásokat, azonban abban biztos vagyok, hogy két pótköltségvetés elfogadására is sor kerül majd az idei évben, vagy legalábbis remélem, mert ez azt jelentené, hogy vége van a vírushelyzetnek. Bízom benne, hogy az egyik még a tavasz folyamán, a másik pedig az ősz folyamán elfogadásra kerül, és akkor felszabadulhatnak olyan eszközök, amelyekből a homlokzatok felújítására is tudnánk pénzt biztosítani. Azt fontosnak tartanám, hogy a városban minden évben legalább egy szecessziós homlokzat megújuljon. Ezenkívül továbbra is ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy a polgárok életkörülményeit, az infrastruktúrát javítsa a város, hiszen itt évtizedes lemaradásról beszélünk.
Az elmúlt év októberében leleplezésre került Ivan Antunović szobra. Mikor várható Bíró Károly szobrának felállítása?
– Bíró Károly egész alakos szobrát az idei évben a Városháza mellett szeretnénk felállítani. Nagyon sok polgár mondja, hogy nem szobrokkal kellene foglalkozni, hanem inkább az utcákat kellene javítani, a vízvezetéket kellene fejleszteni. Úgy gondolom, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Sok szabadkai nem is tudja, hogy azt a Szabadkát, amelyet szeretünk, és amelyhez mi ragaszkodunk, Bíró Károly polgármesternek köszönhetjük, aki felépíttette a Városházát, a Zsinagógát, Palics általunk legjobban szeretett épületeit. Tehát vitán felül kellene, hogy álljon az, hogy ő igenis megérdemel egy egész alakos szobrot a központban. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy közben fejlesztésekre is sor kerüljön. Éppen ellenkezőleg. Bíró Károly szellemiségével összhangban arra fogunk törekedni, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak, annál is inkább, hogy a szobor nem önkormányzati eszközökből kerül felállításra, tehát a szabadkai polgárok számára nem jelent anyagi terhet. Erre a mandátumra vonatkozóan Bíró Károllyal kapcsolatban egyéb terveink is vannak. Szeretnénk róla utcát is elnevezni, hiszen az is megengedhetetlen, hogy nem viseli a nevét utca abban a városban, amelynek tizenhat évig a polgármestere volt. Emellett a könyvtártól nem messze található házát szeretnénk olyan állapotba hozni, ami méltó lenne ahhoz az emberhez, aki ott lakott.