2021. szeptember 21., kedd

Az ember nem szerkezet

Nyílt levél a Magyar Szó november 5-én megjelent Fehér Miklós Az ismeretlentől való félelem című írására, amelyben a szerző az 5G rendszerről mondja el véleményét.

 

Tisztelt Fehér Miklós!

 

Az 5G témát illetően Ön csak a felhasználási, azaz a hasznossági szempontokat érinti. Ekként pedig végletesen egyoldalú. Ráadásul a hasznossági szempont csupán kényelmi és kereskedelmi szemléletet jelent, ami – mint ipari civilizációnk állapotából látható – végletesen és szöges ellentétben áll az emberi lét megőrzését és felemelését központba helyező gondolkodással.

(Illusztráció - Pixabay.com)

Röviden: az újkori világ hatalmi vallása a tudomány lett, felkent papsága a tudósság, akiknek vallásos áhítattal szajkózzuk leegyszerűsített, eltorzított és lebutított kivonatait. Ma már közhelyjelleggel mondjuk – noha jellemző, hogy az iskolákban éppen ezt nem tanítják –, hogy a teremtett világ hullámjellegű. A kvantummechanika és a kvantumfizika a XX. század első harmadában fölfedezte azt, amit a Szentkönyvek egy más nyelven mindig is állítottak: az anyag mögött megfoghatatlan és föltárhatatlan „élő erő”, „anyagtalan” jellegű élő hullámmozgás van, és nincs embertől külön objektív valóság, csak az emberrel együtt létező látás és szempontok. (bővebben például Heisenberg: A rész és az egész). Mivel a Mindenség egy élő és pulzáló-lüktető egész, ezért a hullámok is élő, lüktető jelenségek. A természeti hullámok abban különböznek az ember teremtette mesterséges hullámoktól, hogy élőek, ezért bizonyos mértékben szabálytalanok, ekként igazodva a mindig változó léthez, és nem végleges, azaz merev, szabályos „rácsozatúak”, ami a mindenkori szervetlen, holt anyaghoz köthető. A mesterséges hullám nem élő (a Teremtő által szült) hanem művi (géptől eredő), merev, geometriai szerkezete minden alkalommal fölsérti, megtöri az élő hullámot. Életellenes. Kibékíthetetlen ellentétben vannak egymással, nem csoda, hogy megbetegíti a szervezetünket. Mert az ember élő lény, szerves lény, szervezet és nem szerkezet.

A mai napig azt sem tudjuk, hogy a falainkban hullámzó áram és víz mennyire gyöngíti, pusztítja élő szervezetünket, nemhogy fölmérték volna a többi, még erősebb, ember alkotta gépektől eredő sugárzás hatását. Alább pár rövid idézet arról, hogy mennyit árt például a mikrohullámsütő.
A képzeletre bízom, hogy akkor mennyit árthat az egyre erősebb és egyre nagyobb felületen ható telefon és más adóvevők világot átható sugárzása, amiről egy szó sem volt írásában.


Pár rövid részlet dr. Weixl-Várhegyi László mérnök, radiesztéta tanulmányából*:

„…minden elektromos sütő- és főzőedényben készült étel esetében a vízmolekulák szerkezete és struktúrája megváltozik, élettani, biológiai szempontból káros hatásúvá válik”

„a természetben nincs ilyen intenzív mikrohullámú sugárzás…”

„…a pacemakert viselő emberek a mikrosütő 10 m-es körzetében rosszul lesznek, majd összeesnek, ha bekapcsolják közelükben a mikrót”

„a mikrohullám romboló hatással van a sejtmembrán (sejtfalhártya) károsodásától (…) a leukémiáig és a genetikai változásokig”

„sérül a vízstruktúra és a molekulaszerkezet”

„a degenerált molekulákat elfogyasztó ember és állat előbb-utóbb maga is degenerálódik”

„a készülék 1–10 Gigahertz sugárzásán belül a 2450 MHz tartományba eső sugárzása leépíti a molekulastruktúrákat és olyan vegyületek maradandó kialakulását segíti elő, amelyeket a jelenlegi tudomány alig ismer, vagy ismer, de nem publikál, mert akkor összeomlana a mikrosütők és a mobiltelefonok piaca.”


Persze, ha Önnek az 5G reklámozása volt a feladata, akkor falra hányt borsó volt minden, amit ideírtam.

Tisztelettel,
Bicskei Zoltán
Magyarkanizsa

 

*Forrás: https://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/egeszseg-gyogyitas/egeszseguenkert/item/5158-z