2021. szeptember 26., vasárnap
KALANDTÚRA

A Nossa Senhora do Rosário Bazilika, Fatima, Portugália

Európa Mária-kegyhelyei

A három látnok
A három látnok

A napcsodát figyelő tömeg
A napcsodát figyelő tömeg

Lucia nővér és II. János Pál pápa
Lucia nővér és II. János Pál pápa

Minden hónap 13-án körmenetet tartanak a fatimai Máriával
Minden hónap 13-án körmenetet tartanak a fatimai Máriával

A Nossa Senhora do Rosário Bazilika
A Nossa Senhora do Rosário Bazilika

Lucia de Jesus dos Santos
Lucia de Jesus dos Santos

A Fatimai Mária koronájába beleolvasztották Ali Agca töltényét
A Fatimai Mária koronájába beleolvasztották Ali Agca töltényét

1917 májusa és októbere között minden hónap 13-án Szűz Mária megjelent egy tölgyfa alatt három pásztorgyermeknek a portugáliai Fatimában. A falucska egy hercegnőről kapta nevét, akit Mohamed próféta legkedvesebb lányáról neveztek el. A hívők szerint nem véletlen, hogy Mária és Fatima története pont ezen a helyen találkozik. A keresztény Bibliában a nők közül Mária szerepel a legtöbb helyen, míg Mária az egyetlen nő, akiről említést tesz az iszlám Korán. A hittudósok ennek tulajdonítják, hogy Mária épp Fatimában jelent meg. Az utolsó jelenés 103 éve október 13-án történt több tízezer kíváncsi ember szeme láttára. Ez volt a fatimai Napcsoda. A Vatikán hivatalos álláspontja szerint ez isteni beavatkozás, vagyis valódi csoda volt.

Szűz Mária három titkot osztott meg a gyerekekkel. Röviddel az utolsó jelenés után Francisco és Jacinta Marto spanyolnáthában meghaltak – magukkal víve a titkokat. Unokanővérük, Lucia de Jesus dos Santos nővér 25 évvel a jelenések után elérkezettnek érezte az időt, hogy a világ megismerje az első két jóslatot, de a harmadikat nem hozta nyilvánosságra. Az első titok a Pokol látomása volt. Lúcia nővér erről így ír 1941-ben, a II. világháború kellős közepén: „A Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott a föld alatt. Emberi formájú démonok és lelkek égtek itt, mint égő, megfeketedett széndarabok. A lángok segítségével az égbe emelkedtek, de fájdalmas és kétségbeesett nyögések és sikolyok közepette visszahulltak. A második fatimai titok az első világháború végét, és a második közeledtét jósolta meg, és kéri Oroszország felajánlását Mária Szeplőtelen Szívének. A háború a végéhez közeledik, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, egy rosszabb fog kitörni még XI. Pius regnálása alatt. Ha egy éjjel ismeretlen fényt láttok majd, tudjátok, hogy ez az a nagy jel Istentől. Közeledik a világ megbüntetése a sok gonoszságért, háborúval, éhínséggel, az egyház és a Szentatya üldözésével. Ennek megakadályozására jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; ha nem, akkor a jókat fel fogják áldozni és nemzetek fognak elpusztulni” – mondta Mária.

1938-ban Hitlernek már kész tervei voltak. Egy januári éjjelen egész Európa felett látni lehetett a sarki fényt egy erős napkitörésnek köszönhetően. Másfél hónappal később Hitler megszállta Ausztriát, amivel de facto kezdetét vette a háború. Korábban, 1917-ben a forradalom megtörte az orosz cár hatalmát, és létrejött a kommunista Szovjetunió egy ateista kormánnyal az élén. 1929-ben Miasszonyunk ismét megjelent Lucia nővérnek, és kérte, hogy a pápa a világ összes püspökével szentelje fel neki Oroszországot. Lucia nővér ekkor azonnal a pápához fordult, és átadta neki az üzenetet. De XI. Pius nem engedelmeskedett. 1941-ben már milliók vesztek oda a kommunizmus zászlaja alatt. Ekkor Pius pápa úgy döntött, hogy mégis felszenteli az országot, de azt nem a világ püspökeivel együtt tette.

A harmadik jövőkép felfedése tovább váratott magára. Egyszer, amikor Lucia nővér megbetegedett, püspöke felszólította, hogy írja le a harmadik titkot is. Lucia engedelmeskedett, azzal a kikötéssel, hogy a lezárt borítékot csak halála után, vagy legkorábban 1960-ban tárják a világ elé. A harmadik titok papírra vetése óta, azaz 1943-tól minden pápa elolvasta a levelet, és döntött, hogy nyilvánosságra hozza-e. Mindnyájan úgy érezték, hogy ennek még nem jött el az ideje. Sok katolikus úgy vélte, hogy ez a jóslat II. János Pálról szól, vagy legalábbis a katolikus egyházról. 2000-ben, 83 év után a Szentatya felfedte a harmadik fatimai titkot. Egy fehérbe öltözött püspök, szerintünk a Szentatya, a dombtetőre érvén, az ő és a sok vallási alak életét heves golyó és nyílzápor oltja ki. Ez volt a pápa ellen elkövetett 1981-es Szent Péter-téri merénylet. Ezután II. János Pál összehívta a világ összes püspökét, beleértve a keleti egyházak elöljáróit is, és fél évszázaddal Lucia nővér kérése után, 1984-ben felajánlották Oroszországot Máriának.

Nem sokkal később a KGB-s Mihail Gorbacsov meglátogatta a pápát. Felbomlott a Szovjetunió, lebontották a vasfüggönyt, véget ért a hidegháború és elmúlt a közvetlen atomcsapás veszélye. Kuba, Kína, Észak-Korea és néhány jelentéktelenebb ország maradtak csak kommunista országok. Számos – a Szovjetunióhoz köthető – nép visszanyerte szabadságát és függetlenségét. Az elmúlt évtizedek minden pápája elzarándokolt Fatimába, a Béke völgyébe. Ferenc pápa szentté avatta Jacintát és Francescót. II. János Pál pápa a fatimai jelenések hatására Szűz Mária oltalmába ajánlotta az emberiséget.

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!