2021. augusztus 3., kedd
EGY EZOTÉRIAI TANÁCSADÓ NAPLÓJÁBÓL

Szimbólumok

A rovatban részleteket találhatnak azokból a beszélgetésekből, amelyeket az eltelt 20 év folyamán jegyeztem fel. Minden történet valódi, csak a neveket változtattam meg, a klienseim iránti diszkréció miatt. Bizonyára mindenki talál majd valami hasznosat a maga számára.

– Üdvözlöm, szeretném egy szimbólumnak a konkrét jelentését megtudni.

– Sajnálom, de ilyen nincs, hogy a konkrét jelentése. Hiszen a neve is mondja, hogy szimbólum. A szimbólumok sugallatok, bennük van bizonyos adag titokzatosság, nemcsak kétértelműség, hanem sokféleképpen értelmezhetjük őket. A szimbólum képzelet, álomszerűség. Sosem jelent csak egy konkrét dolgot, sokarcú, rejtelmes. Jelentése függ mind az egyéntől, mind a nemzettől, a kultúrától, a környezettől, az egyénnek a fejlődési szakaszától és a tapasztalataitól.

– Akkor hogyan értelmezhetek bármit is? Így olyan értelmet adunk neki, amilyen éppen tetszik. Akkor elveszik az igazság. Én konkrétumokat akarok!

– A konkrétumokat megtalálja az egzakt tudományokban, a matematikában, fizikában. A szimbólumok világa pedig máshol található meg. A művészetben, az álmokban, az ezotériában, a kártyákban, a horoszkópban, az előérzetekben.

– De hát az csúszós talaj, honnan tudjam, hogy mi az igaz, ha egy szimbólumnak több arca, több jelentése van?

– Szükség van megérzésre, gyakorlásra, szükség van az intuíció fejlesztésére. Ez lehet veleszületett tulajdonság, de lehet tanulni is. Én is taníthatom önnek, levelező tanfolyamon, ahol az ezotéria minden ágával megismerkedhet, s használni tudja az energiák és a szimbólumok segítségét. Noha itt nincs olyan, hogy 100 százalékos a dolog, vagyis nagyon ritkán van olyan. De legtöbb esetben bejön, amennyire ezt a felsőbb energiák megengedik. Érdemes megtanulni!

– Tehát az ezotériai dolgokat meg lehet tanulni, nem föltétlenül velünk született dolog? Ez jó, szeretnék én is ilyesmit tudni. De előbb kérem, nézzük meg, hogyan értelmezi ön a kártyákat! Próbáljon most felelni egy kérdésemre, sürgős és fontos, szeretném tudni, hogy kinek az üzenetét töröltem ki véletlenül a telefonomból, nő volt-e vagy férfi? Esetleg mit akart? Bármit mondjon róla.

– Nézzük, keverem a kártyákat... Hoppá, kiesett egy kártya! Ez nagyon jelentős, amikor keverés közben kiesik, meg kell nézni, habár megnézem még a hetedik lapot is, vagyis még három lapot, háromszor a hetediket, mivel ezzel a módszerrel akartam megnézni. Az, amelyik kiesett, az a remény lapja. A remény lapja is több dolgot szimbolizál, többek között a reményt, külföldet, nőt, valószínűleg rövid vagy barnás, összefogott hajú nőt, olyan dolgokat, amik biztos megtörténnek, de késve, jelenthet még vizet, ami lehet tenger, tó, medence, folyó, ott van még a virág, amit a vízbe dobál, ez is több dologra utalhat...

– Ajjaj, ennyi dolog, s ön még három lapot akar húzni, mikor már ebben is elvesztünk?

– Nem mondtam, hogy könnyű lesz. Tehát a fölsoroltakból valaminek egyeznie kell. Szerintem nőről van szó, esetleg valaki külföldről jelentkezett. Fontos mindig a megérzés is, de majd meglátjuk, ha a többi kártyával összeegyeztetjük. Az összes jelkép, ami e kártyán van, szóba jöhet, sőt az is, amire emlékeztet... Nézzük tehát, hogy mit mutat a hetedik kártya. Nos, ez a bosszankodás kártyája, melyen a mester és az inasa van. Ez még nem a fő kártya, ez inkább körülményeket mutat. Itt mulandó kisebb problémákról van szó, esetleg áldozathozatalról, jelenthet még függő, nem egyenrangú helyzetet is, mivel a képen a mester éppen nyakon billenti az inast. Jelenthet munkát is, mert hát mit csinálhat egy mester és egy inas, minthogy dolgoznának. Valószínűleg idegeskedett valamin az illető, függő helyzetben van a körülmények miatt. Talán a munkával kapcsolatban idegeskedik. Most jön másodszorra a hetedik lap, ez a fő jelölő lap, lám, itt az üzenet lap jött ki. Ez nem mutat nemet, mármint nőt vagy férfit, itt lehet szó utazásról, gyorsaságról, információról, hírről, értesítésről. Ez inkább olyan utazás, ami már rutinszerű, de jelölhet ez a kártya nevet, címet, szomszédot, utcát is.

– Nem mondom, jó sok a lehetőség. Az utolsó lap vagy megold mindent, vagy még jobban összezavar.

– Igaza van. Nézzük hát, mit rejteget az utolsó lap. Nos, a kártya neve a veszteség, de ez nem mindig utal veszteségre. Itt két férfi ül az asztalnál, kártyáznak, isznak, dohányoznak és beszélgetnek. Olykor megbeszéléseket jelent, munkabeli megbeszéléseket, egy ellazuló állapotban. Ez a kártya utalhat függőségekre, mert a kártyajáték, a dohányzás és az italozás túlságba vivését bizony így nevezik. Tehát ez nemcsak egy könnyed, ellazult társalgást jelent, hanem bizonyos kockázatot is, elpazarolt időt vagy pénzt. Hát tényleg nem könnyítette meg ez a kártya a megoldást, inkább nehezített rajta. Az első kártya már nőre utalt, itt viszont két férfi jelenik meg. A legfontosabb kártya az, ami kiesett, és a három közül a középső, az üzenet. Szerintem a jelentése az, hogy egy nőtől jött ez az üzenet, egy rövid barna hajú nőtől, aki utazásra indul munkával kapcsolatban. Ez egy rutinszerű utazás, amelyet már többször megtett. Egy kis idegeskedés, bosszankodás, esetleg pénzveszteség, pénzkiadás is lesz, vagy valamilyen áldozathozatal, mindenesetre sikert ígérnek a lapok, kis veszteségekkel, melyek nem tőle függnek. Esetleg még hozzáfűznék valamit, azt a két férfit, az üzenet kártya előtt és utána is, mert a mester és tanítványa is férfiak, meg a két kártyázó is, a középső lap pedig az üzenet és hír mellett jelenthet utcát, nevet, szomszédot, rokont... két férfit az utcán... Tehát, két férfi is valamiképpen fontos, ők is benne vannak valamiképpen a tolmácsolásban. De a lényeg az, hogy nőtől jött az üzenet, valamilyen utazással kapcsolatban, munkaügyben, s külföld is valószínűleg benne van...

– Rendben, mihelyt megtudom, jelentkezem. Várjunk csak, jött egy üzenetem... megnézem... ez már több a soknál! Képzelje, Magdi üzen, hogy elküldtem-e a címére, amit kért a reggeli üzenetben, mivel ő már úton van Bécsbe, tehát külföldre, vízen történő utazás és külföld. Magdi – rövid, barna hajú nő – ismét dolgozni megy külföldre, kicsit bosszankodott a kiadás miatt, amit a koronatesztért kellett fizetnie, mert ezt a munkavállaló nem képes kifizetni, hanem az ő nyakába varrta... Figyeli, amott meg a kártyán nyakon vágja a főnök az inast! És a csúcs! A cím, ahova küldenem kell a küldeményt, két férfinévből áll: Bálint Károly! Én szó nélkül maradtam... Szeretném e leckéket, vagyis a levelező tanfolyamot!