2021. február 25., csütörtök
PIROS CERUZA

Helyüket tévesztett jelzők

Vajon történnek az egyetemi hallgatók? A régészeti leletet vagy a feketepiacot tűrjük meg? A rendőrséget vagy a törvényt módosították?

Ilyesféle kérdések merülnek föl az olvasóban, ha olyan pongyolán szerkesztett mondatokat olvas, amelyekben távolra került a jelző a jelzett szótól, ezért az újságíró szándéka helyett egészen más tartalmat közölnek. Igaz ugyan, hogy a magyar szórendről azt mondják, hogy kötetlen, többféleképpen alkotható ugyanazon szavakból mondat, de akkor más-más tartalmat fejeznek ki. Tehát a szavakat mégsem rakosgathatjuk tetszőlegesen egymás után. A jelzővel pedig végképp nem bánhatunk önkényesen, mert ez függő helyzetű mondatrész, csak szószerkezetben nyer értelmet. A minőség- és mennyiségjelző kötelezően a jelzett szó előtt áll.

Mielőtt rátérnénk a sajtóban garmadával föllelhető hibákra, megemlíthetjük, hogy a birtokos jelző esetében nem kötelező az említett szórend: A könyvemnek kiesett a lapja. (A könyvem lapja kiesett.)

De lássuk a hibás mondatokat!

„A tavaly módosított rendőrségről szóló törvény úgy határozott…” Ez a mondat arról számol be, hogy a múlt évben módosították a rendőrséget, és a róla szóló törvény határozott valamiről. Így még az sem derül ki belőle, hogy új vagy régi törvényről van-e szó. Ha az újságíró föltételezett szándéka szerint akarjuk megfogalmazni a mondatot, akkor így szól: A rendőrségről szóló tavaly módosított törvény úgy határozott…

„A jelentés kitér a Belgrádi Egyetem rektorátusán nemrégiben történt egyetemi hallgatók blokádjára is.” A (helytelen) mondat helyes értelmezése szerint „az egyetemi hallgatók történtek”, de mivel ez így értelmezhetetlen, érthetővé tettük: A jelentés kitér az egyetemi hallgatóknak a Belgrádi Egyetem rektorátusán nemrégiben történt blokádjára is.

Míg az előbbi két mondatban pontosan és viszonylag könnyen megfejthető, hogy milyen tartalmat akart közölni az újságíró, a következő mondatot – ha nem ismerjük a szövegkörnyezetet – már nem tudjuk pontosan rendbe tenni. Sőt, akár ebben a formában is helyes lehet: „Nulla energiaigényű hotellé változhat az elhagyott Ikea épülete.” Ebből a mondatból azt szűrhetjük le, hogy elhagyták (vásárlók?, tulajdonosok?) az IKEA-t, ezért megtörténhet, hogy az elhagyott cég épületét „nulla energiaigényű hotellé” alakítják át. Valószínűbbek tűnik azonban, hogy nem a köztudottan nagynevű IKEA céget hagyták el (valakik), hanem csak egyik épülete vált elhagyottá vagy elhagyatottá. Kétféleképpen is javíthatjuk. Az egyik: Nulla energiaigényű hotellé változhat az IKEA elhagyott épülete. A másik: Nulla energiaigényű hotellé változhat az elhagyott IKEA-épület.

„Sojgu személyesen meghívta Aleksandar Vulint, hogy vegyen részt a júniusra tervezett sanghaji együttműködési szervezet miniszteri találkozóján.” Az eddigiek alapján talán már magyarázat nélkül is kiderül a hiba: nem az együttműködési szervezetet tervezték júniusra, hanem a miniszteri találkozót: …vegyen részt a sanghaji együttműködési szervezet júniusra tervezett miniszteri találkozóján.”

„Szerbiában több megtűrt régészeti leleteket forgalomba hozó feketepiac működik legálisan” – állapítja meg az újságíró. Itt a megtűrt jelzőt nyilvánvalóan a feketepiac bővítményének szánta a szerző. Elképzelhető, hogy nem is állt szándékában a jelzőt a jelzett szó elé helyezni, legalábbis erre utal a régészeti lelet többes száma. Csak éppen elmaradt egy vessző, ami szükséges a helyes értelmezéshez: Szerbiában több megtűrt, régészeti leleteket forgalomba hozó feketepiac működik legálisan. Ha mégsem ilyen nehézkes megfogalmazást szeretnénk, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy Szerbiában több olyan megtűrt feketepiac működik legálisan, amelyek régészeti leletekkel kereskednek. Abba már ne menjünk bele, hogy legális lehet-e a megtűrt feketepiac.