Fontos telefonszámok Vajdaságban

Vajdasági Közegészségügyi Intézet 021/4897-800, 064/8028-894 és 064/8028-895 Zombori Közegészségügyi Intézet 025/412-888 és 062/1956-866 Pancsovai Közegészségügyi Intézet 013/322-965 és 062/886-9721 Mitrovicai Közegészségügyi Intézet 022/610-511, 064/8092-911 és 064/8092-938 Szabadkai Közegészségügyi Intézet 024/571-333 és 064/1009-276 Nagykikindai Közegészségügyi Intézet 0230/421-102, 062/8833-841 és 062/8833-877 Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet 023/566-345 és 069/210-1102

Bővebb információkért kattintson ide

Szungyi Károly plébános ezüstmisés lett

Adán hálaadó misét mutatott be a 25 éve papi szolgálatot teljesítő plébános

csin

2020. július 10., 09:56

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Az adai Szentháromság katolikus templomban vasárnap hálaadó ezüstmisét mutatott be Szungyi Károly helyi plébános két és fél évtizedes papi szolgálata alkalmából.

Szungyi Károly adai plébános (középen) a hálaadó misén (Csincsik Zsolt felvétele)

Szungyi Károly adai plébános (középen) a hálaadó misén (Csincsik Zsolt felvétele)

Az adai plébános több mint negyven paptársa, a tisztelendő nővérek, a családja, a barátai és ismerősei, valamint az adai hívek társaságában ünnepelte meg a jeles évfordulót. Az ezüstmisén Viszmeg Bernardin karmelita szerzetes mondott prédikációt. Az adai egyházközség nevében Barna Helga, a pasztorális tanács titkára köszöntötte a jeles évforduló alkalmából a plébánost, és további hosszú szolgálatot kívánt neki. Majd a katolikus egyház keretében működő helyi csoportok és szervezetek, a szerb görögkeleti egyház adai tisztségviselője és az adai művelődési egyesületek tagjai köszöntötték. A hálaadó misét az egyházi gyermekkórus közreműködése és Koncz Éva operaénekes fellépése tette ünnepélyesebbé.

A kúlai származású Szungyi Károly az idén negyvenkilenc éves. Tanulmányait Zágrábban és Pécsen végezte, 1995-ben szentelte pappá Pénzes János püspök Szabadkán. A misét Szungyi Károly plébános magyar és horvát nyelven elmondott köszönetnyilvánítással zárta, majd ezüstmisés papi áldással bocsátotta el a híveket.

– Nem azért vagyunk itt most együtt, mert ünnepeltetni akarom magamat, ez távol legyen tőlem, mert a dicséret egyedül Istent illeti meg, hanem, hogy hálát adjak a kegyelemért. Legelőször is hálát akarok adni az Úrnak, hogy elhívott erre a pályára, erre az általa meghatározott útra. Isten megadta a kegyelmet, hogy pap lehessek, és erőt adott az elmúlt 25 évben, hogy előtte állhassak, és ebben a hivatásban maradjak. Közel húsz évig Szabadkán, majd később Kelebián is, és közel öt éve Adán. Hálásan köszönöm a Boldogságos Szűzanyának, hogy értem érezhetően mindig közbenjárt a Mindenható Istennél, hogy az életben mindig velem volt. Köszönetem továbbá drága szüleimnek szól. Édesapám már sajnos régebb óta nincs velünk, ő a mennyei hazában van. Édesanyám azonban itt van, és gyerekkorom óta a mai napig aggodalmaskodó, de kitartó szeretettel imádkozik értem. Köszönöm őszinte imáit és szeretetét. Hálával tartozom testvéremnek és családjának, akikkel minden örömömet és bajomat bármely pillanatban megoszthatom. Köszönöm gyermekkori és fiatalkori plébánosaimnak, Kőmíves Károlynak és Juhász Györgynek, a kúlai születésű papoknak, Szauer Miklósnak, Mátéffy Bélának, Miocs Józsefnek, Beer Gergelynek, a Kúlán kisegítő szomszéd atyáknak, Lajkó Józsefnek, Pesznyák Bélának és Szarvas Péternek, akik mellett hallottam meg Isten hívását, akiknek köszönhetően szerettem meg a templomot, az egyházat! Valamennyien hatással voltak rám, lelkülettel, szónoklattal, énekléssel, barátsággal, játékossággal. Hiszem, hogy mindez eredményezte, hogy még egy papot adott az egyháznak Pastyik Róbert személyében Kúla. Köszönet tanítóimnak, tanáraimnak, nevelőimnek, a püspök atyának, aki felszentelt, és lelki mesterem. Köszönetet mondok paptársaimnak a sok segítségért és támogatásért. Stjepan Beretić első mesteremnek, akitől megtanultam a plébániai hivatal vezetését, pontosságát és fontosságát, a precizitást, a kétnyelvűség szépségét, a komolyságot és a derűt – mondta többek között Szungyi Károly, aki hálásan emlékezett vissza a korábbi adai plébánosra, Szauer Miklósra is. Köszönetet mondott még a tisztelendő nővéreknek, az adai híveknek, az egyházközség tisztségviselőinek, a plébánián és a templomban tevékenykedőknek, illetve a helyi önkormányzat vezetőinek. Végezetül régi jó barátjának, Viszmeg Bernardin karmelita szerzetesnek köszönte meg a prédikációt.


!A cikkhez nem kapcsolódik más írás.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége