Fontos telefonszámok Vajdaságban

Vajdasági Közegészségügyi Intézet 021/4897-800, 064/8028-894 és 064/8028-895 Zombori Közegészségügyi Intézet 025/412-888 és 062/1956-866 Pancsovai Közegészségügyi Intézet 013/322-965 és 062/886-9721 Mitrovicai Közegészségügyi Intézet 022/610-511, 064/8092-911 és 064/8092-938 Szabadkai Közegészségügyi Intézet 024/571-333 és 064/1009-276 Nagykikindai Közegészségügyi Intézet 0230/421-102, 062/8833-841 és 062/8833-877 Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet 023/566-345 és 069/210-1102

Bővebb információkért kattintson ide

Próbazáróvizsga online

A nyolcadikosok kétkörös próbatesztelésének első körére már április 22-én, 23-án és 24-én sor kerül

Miklós Hajnalka

2020. április 8., 20:36 >> 2020. április 8., 22:13

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria 

Az idén a nyolcadikosok záróvizsgáját kétkörös próbatesztelés előzi meg. Az első próbatesztre már ebben a hónapban sor kerül, mégpedig internetes formában mérhetik fel a diákok a felkészültségüket az előttük álló záróvizsgára. Míg a kisérettségire a rendkívüli állapot után, az eddig megszokott formában, az iskolában, papírformában kerül sor, tudtuk meg Vicsek Annamáriától, az oktatási minisztérium államtitkárától.

Vicsek Annamária (Fotó: Ótos András)

Vicsek Annamária (Fotó: Ótos András)

– A záróvizsga a minisztérium egyik kulcsfontosságú tevékenysége minden tanévben. A rendes záróvizsga, ami a tanév végén, vagyis a nyolcadik osztály végén szokott történni, minden évben nagy kihívás a minisztérium számára, hiszen nagyon szigorú biztonsági óvintézkedések mellett, a rendőrség bevonásával szokták a kinyomtatott teszteket az iskoláknak leszállítani. Ez az a folyamat, amin már bukott meg miniszter, hiszen ha valamilyen módon kiszivárognak a tesztek, akkor gyakorlatilag az egész ország területén semmissé válik az egész folyamat. Ezért nagy elvárásokkal, nagy izgalommal várják a szülők és a nyolcadikosok is minden évben ezt a vizsgát. Az idén a papír formájú záróvizsga majd csak akkor lesz megtartva, amikor véget ér a rendkívüli állapot, hogy minden diák ugyanolyan hozzáféréssel, egyforma körülmények között tudjon részt venni a záróvizsgán – emelte ki lapunknak Vicsek Annamária, aki arra is rámutatott, hogy ettől az évtől az Oktatási és Nevelési Minőség-ellenőrzési Intézet nyomdájából fognak kikerülni a záróvizsga tesztjei, minimálisra csökkentve ezzel a tesztekkel való visszaélés lehetőségét.

A záróvizsgát azonban két próbatesztelés előzi meg. Az államtitkár rámutatott, hogy a minisztérium minden évben megszervezi a próbazáróvizsgát, aminek a célja, hogy a gyerekek néhány héttel az igazi záróvizsga előtt felmérjék és reális képet kapjanak arról, mi az, amit még a tanév végéig ismételniük, gyakorolniuk kell. Másrészt pedig megismerkednek a tesztek technikai oldalával: hogyan kell azokat kitölteni, hogyan kell válaszolni, hiszen a tesztekben szerepelnek olyan kérdések is, amikor a megadott válaszlehetőségek közül kell egyet, vagy többet bekarikázni, illetve a tesztek tartalmaznak olyan kérdéseket is, amikre írásban kell válaszolni.

– A távoktatásban a minisztérium megpróbál olyan lehetőséget biztosítani a diákoknak, amikor online és digitális formában válaszolhatnak a kérdésekre, illetve tölthetik ki a teszteket. Ennek az első körben lebonyolítandó próbazáróvizsgának kifejezetten és kizárólag csak az a célja, hogy a tanulók felmérjék, mennyit tudnak ebben a pillanatban. Vagyis ez a teszt nem lesz leosztályozva, értékelve, hanem miután a gyerekek megoldják a teszteket, a tanárokkal a már megszokott kommunikációs csatornákon keresztül kell átbeszélniük részletesen a válaszaikat, illetve mi az, amit nem tudtak megválaszolni, mi az, amire pontatlan választ adtak, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban arra koncentrálhassanak, amit nem, vagy kevésbé tudtak.

Ez a próbateszt is úgy néz ki, mit amilyen a papír formájú teszt lesz, amit a záróvizsgán kapnak majd a gyerekek?

– A teszt felépítése ugyanolyan lesz, hiszen ezek a tesztek már eleve előkészületben voltak a rendkívüli állapotot megelőzően is. Az Oktatási és Nevelési Minőség-ellenőrzési Intézet az, amely minden évben ezt a záróvizsgát lebonyolítja, és amely a kisebbségi nemzeti tanácsokkal együttműködve elkészítette a kisebbségi nyelveken, így többek között a magyar nyelvű tesztek fordítását is, és az anyanyelvi teszt megírását is biztosítja. Vannak benne alap-, közép- és emeltszintű kérdések. A feladattípusok is ugyanazok, az egyedüli különbség, hogy online, digitális formában történik a tesztek kitöltése.

Az első kört kíséri majd még egy próbatesztelés?

– Így van. A második próbateszt a rendkívüli állapot után fog bekövetkezni, hiszen annak a próbatesztnek az lesz a célja, hogy magát a tesztelési folyamatot tegye górcső alá, hiszen az lesz az a próbateszt, ami hagyományosan, néhány hónappal a valós záróvizsga előtt megtörténik, és aminek az a célja – amellett, hogy a diákok akkor próbálják ki, mi az, amit tudnak –, hogy rámutasson az iskolák felelősségére abban, hogy ezek a tesztek megfelelő körülmények között bonyolódjanak le. Éppen ezért történik minden évben a próbazáróvizsga pontosan olyan folyamatokkal, ugyanolyan biztonsági intézkedésekkel, mint a záróvizsgán, hogy az adott mechanizmusokban, amelyeket az iskoláknak le kell bonyolítani, bizonyos fokú jártasságot szerezzenek, illetve a minisztériumban felmérhessék az esetleges gyenge pontokat, hogy megfelelő óvintézkedéseket tudjanak kieszközölni, hogy a záróvizsga a lehető legszabályszerűbb körülmények között bonyolódjon le.

Ebben a pillanatban mire, illetve mely időpontokra kell odafigyelniük a szülőknek és a diákoknak?

– Április 9-ig (a mai napig) kell az iskolaigazgatóknak leellenőrizni és jelezni a minisztériumnak, hogy minden osztály számára, illetve minden tanuló számára megkapták-e a kódot, amivel a diákok be tudnak jelentkezni a mojaucionica.gov.rs platformra. Ez az a kód, amivel a próbazáróvizsga napján hozzá tudnak férni az anyanyelv, a matematika és a kombinált tesztekhez. A következő határidő április 14-e, eddig kell minden diáknak bejelentkezni erre a mojaucionica platformra, és kipróbálnia azt. Ott egy négy tesztkérdésből álló demóverziót próbálhat ki. Ez csak a begyakorlása annak, hogyan fog működni a záróvizsga. A három legfontosabb határidő az április 22-e, 23-a és 24-e. Ugyanolyan sorrendben fog zajlani a záróvizsga, mint rendes körülmények között. Vagyis az első nap anyanyelvi, a második nap matematika, a harmadik napon kombinált teszt lesz, ami a fizika, kémia, biológia, történelem tantárgyakból áll.

Hogyan vehetnek részt a próbatesztelésben azok a diákok, akiknek nincs otthon számítógépük, vagy internet-hozzáférésük?

– Az ő esetükben a szaktanárok feladata idejekorán megbizonyosodni arról, hogy minden tanulónak, akik a záróvizsgán részt fognak venni, van-e internet-hozzáférésük, hiszen április 14-ig minden gyereknek ki kell próbálnia, hogy sikerül-e bejelentkeznie, illetve a négy kérdésből álló tesztsorozatot megcsinálnia. Azoknak a gyerekeknek, akik ezt nem tudják megoldani, a tanárok a vizsga napján, a PDF formátumban megkapott teszteket, kinyomtatva fogják eljuttatni. Minden gyerek meg fogja kapni a kérdéseket. A papírformában kitöltött teszteket nem kell visszajuttatni az iskolába, hanem a gyerekeknél maradhat. Ezt követően a tanárokkal a már megszokott kommunikációs csatornákon keresztül ők is átbeszélhetik a feladatokat.

Itt most egyáltalán nem érdemes csalni, bemásolni, segítséggel megoldani a feladatokat, hanem önállóan, becsületesen kell megoldani ezeket a teszteket, hiszen ennek csak az önvizsgálat, önfelmérés a célja, mi az, amit a tantárgy tananyagából ebben a pillanatban tud a diák.

Gondoltak arra az esetre is, ha a próbatesztelés napján valamiért nem működik az internet, vagy valami hiba csúszik be?

– Azon a napon, amikor a tanulóknak hozzáférésük lesz a teszthez, vagyis 22-én, 23-án és 24-én, a gyerekeknek 12 óra áll a rendelkezésükre reggel 8 és este 8 között, hogy a tesztet megcsinálják, azzal, hogy ha egyszer belép a tesztbe a diák, akkor korlátozott időtartamban tudja az adott tesztet megcsinálni. Nekem az a javaslatom, hogy mindenki reggel kezdjen neki, és ha nem sikerül az adott időben a tesztet megcsinálni, akkor érdemes az adott szaktanárral felvenni a kapcsolatot. A tanároknak pedig felkészültnek kell lenniük arra, hogy esetleg más úton juttassák el a tesztet a gyerekeknek. Nem kellene, hogy ez gondot okozzon senkinek sem, hiszen az egész nap a diákok rendelkezésére áll, hogy megoldják a feladatokat.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége