2021. január 20., szerda

Drágulnak a szolgáltatások, de a bevétel is nőtt

Közel nyolcvanszázalékos megvalósulás Magyarkanizsán

A magyarkanizsai községi képviselő-testület csütörtökön tartotta huszonnegyedik ülését, melyen a képviselői kérdésekkel együtt tizennyolc napirendi pontot tárgyaltak meg.

Emelkednek a közműdíjak a községben (Puskás Károly felvétele)
Emelkednek a közműdíjak a községben (Puskás Károly felvétele)

A legsarkalatosabb kérdések és a legtöbb hozzászólást eredményező javaslatok mind-mind az árak változására vonatkoztak a községben. A viták és az ellenzék felvetései ellenére azonban mindegyiket elfogadták, így januártól egyes szolgáltatások díjszabásai is változnak. Jó hír azonban, hogy az önkormányzat bevétele 63 millió dinárral nőtt, elsősorban a kőolajjáradék növekedése, valamint a felsőbb szintekről származó transzfereszközök növekedése is hozzájárult ehhez. A költségvetés megvalósulása pedig közel nyolcvanszázalékosra várható. Szarapka Ede, a testület alelnöke kiemelte, hogy négy napirendi pont képezte a legégetőbb kérdéseket.

– A költségvetés módosítását november folyamán szoktuk végrehajtani, ilyenkor már körvonalazódnak azok a bevételek és bevételi hiányok, melyek megvalósulása ez évben már minden bizonnyal meghiúsul. Azokra a nagyberuházásokra kell gondolni, mint a víztisztító vagy a terelőutak létrehozása, melyeket beterveztünk a költségvetésbe, ám felsőbb forrásokból várjuk rá az eszközöket. Ezeket a tételeket át fogjuk ütemezni, és a következő évben ugyanúgy harcolunk ezekért a beruházásokért – fejtette ki az alelnök, aki viszont abbéli örömének is hangot adott, hogy a kőolajjáradéknak köszönhetően nőtt a bevétel.

A közműdíjak viszont emelkednek a községben. A szemételszállítás, a vízdíj és a kommunális szolgáltatások egy részének díja – a gyepmesteri szolgáltatásokra vonatkozó – növekedni fog a jövő évtől. Vitát váltott ki a Brantner hulladékelszállító vállalat 7 százalékos díjemelése, az ellenzéki képviselők több lényegi kérdéssel is fordultak a vállalat vezetőjéhez. Nehezményezték többek között, hogy nincs külön befizetőhelye a vállalatnak, ezért külön postaköltséget kell fizetni minden egyes törlesztés alkalmával, arra is kitértek, hogy nyelvi akadályokba is ütköztek, és azt is megemlítették, hogy aki külföldön tartózkodik, esetleg más városban tanul, nem kellene, hogy szemétdíjat fizessen, ám erre még nem találtak megoldást. Egyedül úgy lehet mentesülni a befizetés alól, ha az adott személy kijelentkezik arról a címről.

A Tisza Menti Vízművek esetében a polgárokat érintő vízdíj esetében tízszázalékos áremelés várható, csakúgy mint a gyepmesteri szolgáltatásoknál.

Az igazgatók a kormány által rendeletben hozott munkabérváltozásokkal indokolták az áremelést, a Brantner esetében pedig az üzemanyag árának változására hivatkoztak. Fejsztámer Róbert polgármester felszólalásában emlékeztetett arra, hogy a cél nem a polgárok költségeinek növelése, életkörülményeik nehezítése, viszont meg kell érteni, hogy ezek a szolgáltatók magasabb áron tudják elvégezni a munkát, s ezek a szolgáltatások nem szűnhetnek meg. Több hónapos egyeztetés eredménye, hogy sikerült minél kisebbre zsugorítani az emeléseket.

A vagyonadó is változik minisztériumi rendeletre, mely szerint az ingatlanértékek négyzetméterenkénti árának a változása is bekövetkezik, az ingatlanok értéke csökkent, ebből kifolyólag az ingatlanokra kiszabott vagyonadó csökkenni fog, ami a költségvetésnek nyolcmillió dináros kiesést fog jelenteni, ugyanakkor a földek után fizetett vagyonadó jelentősen emelkedett volna.

– A községi vezetőség úgy határozott, hogy olyan megoldást eszközöl, hogy a polgárokat ne terhelje, és a költségvetési stabilitás is megmaradjon. A földek eddig hét kategóriába voltak sorolva, a régi adókulcs alapján az átlagvagyonadó a föld után 3300 dinár lett volna, úgy határoztak azonban, 1210 dinár lesz az átlagvagyonadó hektáronként, de önkormányzatunk kezdeményezni fogja a régi adórendszer visszaállítását – mondta Szarapka.

Jóváhagyták továbbá a zentai Történelmi Levéltár 2019. évi munkaprogramját, rendeletjavaslatot tártak a képviselők elé a magyarkanizsai községi címernek a horgosi Kamarás Természetvédelmi Terület határait megjelölő táblákon való használatának jóváhagyásáról, és a község lakásaival való rendelkezésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről is rendeletjavaslattal álltak elő.