2021. április 21., szerda

Mađarska kulturna zajednica u Beogradu

Razgovarali smo sa Anet Tokić Varga o upotrebi mađarskog jezika, o njegovom očuvanju i promovisanju.

Uskoro će otvoriti svoja vrata u Beogradu ova zajednica, koja ima za cilj da u glavnom gradu Srbije ujedini Mađare koji tamo žive i sve koji saosećaju sa njima. Zadatak im je da objedini porodice u gradu i u okolnim mestima.

Anet je jedna od osnivača Kulturne zajednice Karika. Rodila se u Budimpešti, gde je i odrasla, a od 2016. živi u Beogradu i bavi se podučvanjem jezika.Na konkursu Državnog sekretatijata za nacionalnu politiku je postala stipendista programa Petefi Šandor 2017/2018. u Vršcu, gde je takođe radila na očuvanju mađarskog jezika. Zatim se vratila u Beograd.

Šta treba da znamo o počecima, o rađanju Zajednice?

-Ideja je potekla tako što, kada sam postala Beograđanka-mađarica, odmah sam počela tragati za vezama sa ostalim Mađarima u gradu, međutim stalno sam nailazila na slepu ulicu. Nisam našla nikavo mesto gde bi smo se sastajali. Tako sam nailazila na istomišljenike.

Zatim sam zahvaljujući programu Petefi Šandor postala član jedne prekogranične mađarske zajednice, kojoj sam se radovala svakodnevno. Ovaj period mi je dao veliku inspiraciju. Potražila sam Ilonu Ugrinić sa pitanjem, šta bi bilo kad bi oformili jedno takvo mesto u Beogradu? Od tada radimo na ostvarenju tog cilja. Ilona je rođena u Budimpešti, odrasla u Pomazu, i profesor je srpskog jezika. U Beogradu živi preko 20 godina, i bavi se obučavanjem mađarskog jezika. Tako smo nas dve zajednički krenule u ostvarenje našeg plana.

Zašto baš Karika?

-Želeli smo da naziv naslućuje cilj. Karika i na mađarskom i na srpskom ima isto značenje i isto se i piše.

Da li postoji u Beogradu i druga mađarska organizacija, ili ste jedinstveni?

-Momentalno ne postoji, čak nema ni prostor gde bi se Mađari u Beogradu sastajali. Zato smatram da smo inovativni.

Kulturna ustanova Collegium Hungaricum je jedino mesto, gde se organizuju programi za mađarsku zajednicu. Saradnici institucije su sa oduševljenjem prihvatili oformljenje zajednice. U buduće bi voleli sarađivati i pomagati jedni drugima. Istaknuti cilj nam je da oformimo mađarsku zajednicu kaja se drži zajedno i da sarađujemo.

Kada i gde će se otvoriti?

-Od centra grada na oko 10 minuta u ulici Kralja Vladimira br.56. Otvaranje će biti 8. septembra u 17 časova.

Šta nudite?

-Od septembra ćemo organizovati redovne kulturne i zabavne programe. Pokrenućemo jedan filmski klub, gde ćemo projektovati mađarske filmove, a u dvorištu ćemo organizovati kuvanje kotlića. Zatim ćemo imati večeri sa kviz programom, muzičke večeri, predstave, tematske večeri, igraonice za decu.

Pokrenućemo kurseve mađarskog jezika i za odrasle i za decu. Deci kojima je maternji jezik mađarski, organizovaćemo stalni stručni program: od 6-12 godina kreativni stručni program za negu maternjeg jezika, a od 12-18 godina interaktivno zanimanje. Naravno sve na mađarskom jeziku. Pored toga svi članovi zajednice mogu koristiti prostorije za vreme radnog vremenena za razgovore, kartanje i druge svrhe.

Od čega se izdržavate, ko vas finansira?

-Za sada, radimo bez sponzora, bez materijalne podrške. Sami finansiramo sve. Nadamo se da će se to promeniti,kako bi mogli organizovati zanimljive programe u buduće. Uvešćemo članarinu da bi mogli plaćati zakup i režije. Mesečna članarina će biti 500 dinara.

Kako se reklamirate?

-Zasad smo dostupni na Facebook-u, gde objavljujemo sve sveže informacije:

www.facebook.com/KUDKarika. Tu smo dostupni i svakom ćemo rado pružiti pomoć, i naravno su svi dobrodošli.