2021. december 6., hétfő
ÚJ KÖNYVEK

Die Liebe

Jóleső rövidzárlat, azaz Die Liebe – ezzel a címzéssel keltett érdeklődést az idei Ünnepi Könyvhéten az újvidéki Forum Könyvkiadó egyik nyári könyvújdonsága, a szabadfoglalkozású író, Jódal Kálmán, harmadik kötete. A szerző a Bakancs és fal (1994) valamint az Agressiva (2010) után adta ki írásainak egy újabb válogatását, mely talán csak címében tűnik békésebbnek az előzőeknél. Fehér Dorottya, a könyv recenzense is megállapítja: „Lehetnek kiborg taxisofőrök, lelkiekben magányos transznemű lények, lázító forradalmárok vagy a neoista kód őrzői, Jódal Kálmán káoszuniverzumának abnormális, agresszív, antiesztétikus hősei villódzó neonfények kereszttüzében rohannak végzetük felé. (…) Újvidék tereiben bolyonganak skizoid rémálmoktól, hallucinációktól vagy amnéziától gyötörve.” Jódal írói világába kiválóan illeszkednek Igor Bartolec kötetet illusztráló fotói.

Utazásaim/Brother Boli levelei

A legális és illegális kábítószerekről őszintén beszélni mindig nehéz. Szögi Csaba és Balatoni Boli erre vállalkozott. Mint azt a küllemében is szokatlan kiadvány recenzense, Kubiszyn Viktor leszögezi, „Szögi remekül egyensúlyoz a szubjektív önfeltárás és az objektív tények világa között: a drogok pszichés és fizikai veszélyeiről, társadalmi hatásairól irodalmi értékű prózát olvashatunk. Olyan szövegmátrix ez, amelyben olvasóként élvezet elveszni. Balatoni Bolinál is megjelennek a drogok, de az ő igazi terepe nem a belső, hanem a külső utazás.”

Igazából utazni jó. És veszélyes. Az utazás során kiszakadunk a komfortzónánkból, új tapasztalatokkal gazdagodunk, és hiába vagyunk mindenre felkészülve, mindig történhetnek váratlan dolgok. És olvasni is jó. Főleg érzékeny emberek írásait. Szögi és Balatoni művészek, egyik író, a másik zenész. Két különböző karakter, világlátás, érzésvilág, de ugyanaz a felfokozott érzékenység és kíméletlen nyitottság.

Utcasarkon, ha hátranézünk

Major Nándor elbeszéléseit és kisnovelláit tartalmazza az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában megjelent Utcasarkon, ha hátranézünk című kötet, melyről a nemrég elhunyt Bányai János irodalomtörténész, műkritikus egyik utolsó recenziójában a következőket írta: „Hosszabb elbeszéléseket, meg negyvenöt rövidtörténetet tartalmaz Major Nándor változatos kötete, amiket az író kisnovelláknak mond. Ezekben rövidre fogott, alig néhány mondattal érzékeltetett történetet ad elő a szerző, és bennük a humor is előfordulhat. A hosszabb elbeszélésekben sohasem a lelki történéseket mondja, hanem a valóság látszatát kelti.”

Vallásos népélet Kupuszinán

Újabb kötettel gazdagodott Kupuszina néprajzi és vallási életének tudományos feldolgozása, nem különben a helybeli Silling István tanár, néprajzkutató, nyelvész és művelődéstörténész, a nyelvtudományok magisztere kutatásirodalma. Augusztus első napjaiban jelent meg az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában Vallásos népélet Kupuszinán című tanulmánykötete, mely támasz lehet abban, hogy megismerjük ezt a nyugat-bácskai palóc nyelvjárásszigetet, a hagyományőrzéséről ismert Duna menti magyar falut. Mint a szerző megállapítja, az elmúlt bő két és fél évszázad alatt a vallási tényező hangsúlyos szerepet játszott Kupuszina arculatának és szellemiségének alakításában, és a lakosság ősi, római katolikus keresztény hitében mindvégig megingathatatlan maradt.

A több mint másfél száz oldalas kötetben körbejárjuk a település megszentelt, azaz egyházi helyeit, és bejárjuk a megszentelt időt is, azaz mindazokat az év közbeni eseményeket, melyek vallási életünk szerves részét képezik. Silling István külön fejezetben szól a vallási élet szervezőiről is.

A kiadványokat a forumliber.rs honlap által is beszerezhetik az érdeklődők.