2024. július 20., szombat

Nagy Magdolna

Temerinben születtem 1961-ben. Az általános iskolát szülőfalumban végeztem, majd Újvidéken és Óbecsén folytattam középiskolai tanulmányaimat. Egyetemi oklevelet az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom tanszékén szereztem a Magyar Szó ösztöndíjasaként. 1985. október 31-én megvédtem diplomadolgozatomat, és másnap, november 1-jén munkába álltam anyaintézményemnél. Gyakornoki évemet az újvidéki városi rovaton töltöttem, majd a belpolitikára, onnan a művelődési rovatra kerültem. 2013 és 2019 között a Jó Pajtás és a Mézeskalács gyermeklap felelős szerkesztője voltam. Ezt követően az online csapathoz szegődve törekszem felvenni a versenyt az új kor izgalmas kihívásaival. A Magyar Szó tagjaként a kommunista rezsim lapszerkesztésébe csöppentem bele, majd újságíróként és szerkesztőként végigéltem a rezsimváltás útvesztőit, a kilencvenes évek hordalékait, hogy a 2000-es évektől errefelé tanúja, időről időre pedig alakítója is legyek napilapunk arculata formálódásának.

Cikkeim: