Újra Pásztor István a vajdasági parlament elnöke

Megalakultak a frakciók, megválasztották a ház alelnökeit is – Tíz napon belül ismét ülésezik a képviselőház

v-ár

2016. június 3., 08:03 >> 2016. június 3., 21:36

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

 

Pásztor – megválasztását követően – letette a hivatali esküt (Ótos András felvétele)

Pásztor – megválasztását követően – letette a hivatali esküt (Ótos András felvétele)

Vučeta Tošković, a választások eredményével összhangban parlamentbe jutott képviselők legidősebbike, a Szerb Haladó Párt tagja vezette tegnap a Tartományi Képviselőház alakuló ülését addig a pillanatig, amíg meg nem választották a ház új elnökét. Az ülés kezdetét követően megalakították a mandátumok hitelesítésével foglalkozó bizottságot, mely fél órás szünet alatt el is végezte a rá bízott munkát, és mind a 120 képviselői mandátumot verifikálta. A Szerb Radikális Párt kifogást emelt az Elég volt mozgalom által megszerzett mandátumok ügyében, a Tartományi Választási Bizottság ugyanis elmulasztotta bejegyezni, hogy a nem elegendő számú érvényes aláírás átadását követően a választások előtt a lista pótolta a hiányzó aláírásokat, ezért a radikálisok szerint a hivatalos iratok alapján nem ülhetnének a képviselőházban a mozgalom tagjai.

Ezután következhetett a házelnök megválasztása. Egyetlen jelölt volt: Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét és parlamenti képviselőjét, eddigi házelnököt 80 képviselő javasolta aláírásával erre a tisztségre, az SZHP, a VMSZ és a Szerbiai Szocialista Párt képviselői voltak ezek. Az előírások szerint egyébként a képviselőház elnöki tisztségéért az indulhat, akit legalább húsz képviselő támogat, mindeközben egy képviselő csak egy jelölt indulását láthatja el kézjegyével.

Az új összetételű képviselőházban a haladók abszolút többséggel rendelkeznek (Ótos András felvétele)

Az új összetételű képviselőházban a haladók abszolút többséggel rendelkeznek (Ótos András felvétele)

TUDÁS ÉS LELKIISMERETESSÉG

Pásztort 91 szavazattal, 14 ellenszavazattal, 13 tartózkodó álláspont mellett választották meg a parlament élére. Beszédében köszönetet mondott azoknak, akik aláírásukkal támogatták jelölését, illetve a szavazás során csatlakoztak a támogatók sorához, de azoknak is, akik bírálatokat fogalmaztak meg, mert ezek megfontolását is ugyanolyan fontosnak tartja. Először fordult elő, hogy kétszer egymást követően ugyanazt a személyt választották meg a Tartományi Képviselőház élére. A többpártrendszer óta ez a parlament nyolcadik összetétele Vajdaságban, 1945 óta Pásztor most a 32. képviselőházi elnök. Hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy másodszor is bizalmat kapott, s kifejtette, hogy a ház tekintélyének megőrzésén fog ezután is dolgozni. Munkája során egyformán jelentősnek tartja a tudást és a lelkiismeretességet, egyik sem vezethet eredményre a másik nélkül – jelentette ki. Az ülés után adott sajtónyilatkozatában kilátásba helyezte, hogy tíz napon belül újabb ülést hív össze, melyen már a leendő kormány jelenti a fő napirendi pontot.

„ÁTHIDALHATATLAN SZAKADÉK”

Igor Mirović, az SZHP képviselője a voksolás előtt ismertette a jelölt életrajzát a szokásosnak számító indoklás elmondásakor. Pásztor méltatása során Mirović többek között kifejtette: az előző mandátum alatt a házelnök a párbeszéd kultúráját ápolta, hozzájárult a tartomány intézményrendszerének fejlesztéséhez. Felelősségteljes munka volt az övé – jegyezte meg. Borislav Novaković demokrata párti képviselő négy évvel korábban maga is méltatta Pásztort, amikor az akkori parlamenti többség tagjaként a ház élére javasolta, most sem tett másképp, s elismerően szólt az elmúlt években kifejtett munkájáról, beharangozta viszont, hogy mivel a házelnöki tisztség egy politikai funkció, s politikai értelemben áthidalhatatlanná vált a különbség Pásztor és a DP között, nem támogathatja újraválasztását.

Az új összetételű képviselőházban a haladók abszolút többséggel rendelkeznek (Ótos András felvétele)

Az új összetételű képviselőházban a haladók abszolút többséggel rendelkeznek (Ótos András felvétele)

A RADIKÁLISOK MELLETTE, AZ MM ELLENE

A helyszínen lévő újságírók meglepetésére Đurađ Jakšić radikális képviselő arról számolt be, hogy pártja Pásztor kinevezésére szavaz. Mint mondta, nem Pásztor személyisége vagy munkássága okán teszik ezt, hanem a „magyar testvéri nép iránt érzett tisztelet okán”, elismervén, hogy ennek a közösségnek a meghatározó képviselője Pásztor. Korhecz Tamás, a Magyar Mozgalom és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége koalíciójának képviselője felszólalásában elutasította annak lehetőségét, hogy támogassa Pásztor megválasztását, mert, mint fogalmazott, ha a magyar közösséget nem képes integratív módon, egységesen képviselni, akkor egyszerűen elképzelhetetlen, hogy erre képes legyen az összes vajdasági nemzetiség esetében. Úgy fogalmazott: Pásztor politikai rátermettsége vitathatatlan, ám nem méltó a házelnöki tisztség betöltésére az iménti okok miatt.

AHOL NEM LÉTEZIK PÁRTFEGYELEM

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga tartózkodott a szavazás során, amit Branislav Bogaroški képviselő azzal magyarázott, hogy politikai döntést voltak kénytelenek hozni, senki sem konzultált ugyanis a ligával a közös jelölt állításáról. Pásztor eddigi munkájáról a legjobbakat tudta ő is elmondani. Az Elég volt mozgalom tagjai vegyesen szavaztak, egyesek ellenezték a jelölt megválasztását, mások tartózkodtak a szavazástól. Ezt Svetlana Kozić, a mozgalom képviselője azzal magyarázta, hogy a tagok minden esetben saját véleményükre hagyatkoznak majd a döntések meghozatalakor, nincs pártfegyelem, ami kötelezővé tenné egyes napirendi pontok elfogadását vagy elutasítását.

Hét alelnöke lesz a Tartományi Képviselőháznak (Ótos András felvétele)

Hét alelnöke lesz a Tartományi Képviselőháznak (Ótos András felvétele)

KI KERÜL MÉG BE A KORMÁNYBA?

A képviselők a ház alelnökeit is megválasztották: Damir Zobenica (SZHP), Snežana Sedlar (SZHP), Aleksandra Đanković (SZSZP), Smiljana Glamočanin Varga (SZRP), Miroslav Vasin (DP), Dušan Jakovljev (VSZL) és Ivan Stijepović (Elég volt) töltik be a jövőben ezt a tisztséget. A képviselőház főtitkára mostantól Nikola Banjac jogász lesz.

A SZHP frakcióját Milenko Jovanov, a VMSZ-ét Erdély Lenke, a DP-ét Borislav Novaković, az SZSZP képviselőcsoportját Pavle Budakov, az SZRP-ét Đurađ Jakšić, a ligáét Branislav Bogaroški, az Elég volt frakcióját pedig Svetlana Kozić vezeti. Erdély Lenke a vajdasági magyarság érdekeit védelmező politikát ígért, melyet a párt hatalmi szerepe is szavatol, a DP határozott ellenzéki fellépésre készül, a liga a kormány megalakulása után foglal állást. Frakciót a legalább öt képviselővel rendelkező csoportok alakíthatnak a parlamentben.

A VMSZ frakcióját Erdély Lenke vezeti (balról jobbra: Patyi Lajos, Kormányos László, dr. Bagi Bojan, Pelt Ilona és Erdély Lenke) - Ótos András felvétele

A VMSZ frakcióját Erdély Lenke vezeti (balról jobbra: Patyi Lajos, Kormányos László, dr. Bagi Bojan, Pelt Ilona és Erdély Lenke) - Ótos András felvétele

A leendő kormánykoalícióról kiszivárgott hírek szerint azt egyelőre a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség alkotja, a ligát eddig nem hívták megbeszélésre, a szocialisták pedig nem zárják ki az együttműködés lehetőségét, s a tegnapi szavazás alapján sokan azt a következtetést vonták le, hogy ez utóbbi párt áll a legközelebb a kormányba lépéshez. A DP, az Elég volt és az SZRP eleve kizárták az együttműködés ilyen formájának lehetőségét.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége