2021. május 16., vasárnap

A kiváltságosok lázadása

Az új pénzügyminiszter takarékossági intézkedései nem sújtják majd a szegény pórnépet, amely már rég kilyukasztotta az utolsó lyukat is a nadrágszíján, hanem azokat, akiknél a szükségesnél is több akad. Krstić azon döntése ellen, hogy azoktól az állami tisztségviselőktől, akik különböző alapon egyszerre több fizetést is kapnak, valamelyik „aranytojást tojó tyúkot” elvegyék, a kiváltságosok kasztja tiltakozott a legerélyesebben, azok, akik kényelmesen nekidőltek az állami jászlaknak.

Először a nyugdíjas pártkáderek hördültek fel, akik – viszonylatainkhoz mérten – tisztességes nyugdíjaikat zsíros tisztségviselői fizetéseikkel egészítik ki, és nem látnak ebben semmi kivetnivalót, hiszen mindez összhangban áll az alkotmánnyal és a törvényekkel.

Ez így igaz, de erkölcsileg vitatható egy olyan országban, ahol nyugdíjas kollégáik jelentős része a képviselői átalányuktól alacsonyabb nyugdíjával nincstelenségben vergődik, az iskolázott fiatalok hadseregéről nem is szólva, akiktől szinte teljes mértékben elvették az esélyt, hogy bármikor is munkájuk legyen, és akik számára a nyugdíj gondolati főnév.

A meddő moralizálás nem sokat segít, ezért ennek a problémának a megoldását sem kellene egyének erkölcsi skrupulusaira bízni – akadt itt néhány tisztességes kivétel, mint Vesna Pešić önálló képviselő vagy Zoran Stanković volt egészségügyi miniszter, akik lemondtak a tisztségből eredő juttatásokról –, hanem pontosan meg kell fogalmazni abban a törvényben, amely jelenleg lehetővé teszi az öregségi nyugdíjasoknak, hogy dolgozzanak, és egyszerre kapjanak fizetést és teljes nyugdíjat is.

Mindez nem azt jelenti, hogy meg kell akadályozni Jovan Krkobabićot, Dragoljub Mićunovićot vagy Momo Čolakovićot, hogy szerződést írjanak alá valamelyik magánvállalattal, amely igényt tart a szolgáltatásaikra, hadd keressenek akár milliókat is. De ha mindkét vagy még annál is több borítékjuk a költségvetési pénztárból érkezik, az igenis problémát jelent, és az adott helyzet fenntartása nem igazolható az alkotmányra való hivatkozással.

A dolog egyszerű: fagyasszák be a nyugdíjat, és éljenek a politikából, vagy éljenek a nyugdíjból, és önkénteskedjenek a politikában! Talán ily módon a számunkra is marad valami, akiknek a boldogulása érdekében tevékenykednek!

(Blic)