2024. június 17., hétfő

Közszemlén Vajdaság fejlesztési terve

A Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság www.region.vojvodina.gov.rs, a www.ekonsultacije.com és a www.planrazvojaapv.rs honlapjain közzétették a Vajdaság Autonóm Tartomány 2023–2030-ig terjedő fejlesztési tervét.

A fejlesztési terv megjelentetésével gyakorlatilag megkezdődött a közvita a tartomány legfontosabb fejleszéti dokumentumáról. A terveket december 15-én bocsátják először hivatalos közszemlére, és ettől kezdve minden érintett és érdekelt polgár kérdésekkel folyamodhat az illetékesehez, vagy megjegyzéseket tehet a tervvel kapcsolatban. Az első ilyen közszemlét Újvidéken tartják, majd ugyanezt december 21-étől Zomborban, január 18-ától Mitrovicán, majd január 25-étől Nagybecskereken.

Vajdaság fejlesztési terve az elkövetkező nyolcéves időszakra vonatkozóan mutatja be a célzott beruházásokat. Ez a terv egyfajta startégiai dokumentumot jelent, mely mentén a tartományi szervek és a helyi önkormányzatok együttesen megfogalmazhatják politikájukat és cselekvési terveiket.

– A tartományi kormány irányelveivel összhangban, a dokumentum megalkotásának első pillanatától nagyon fontos volt számunkra az átlathatóság, így a szóban forgó fejleszési terv már a közszemle előtt is hozzáférhető volt, azért, hogy az érintettek megismerkedhessenek a tartalmával, és érdemi javaslataikkal és építő jellegű észrevételeikkel hozzájárulhassanak annak megvalósításához – jelentette ki Aleksandar Sofić tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkár.

A tartományi kormány meghagyásával a Tartományi Fejlesztési Ügynökség végezte a tervezet megírásának szakmai koordinálását. A dokumentum kidolgozása a német–szerb fejlesztési együttműködési projektumok keretében valósult meg. Anyagilag támogatta Németország gazdasági együttműködési minisztériuma, valamint Svájc fejlesztési és együttműködési ügynöksége.

A dokumentum kidolgozása szinte két évet vett igénybe, mintegy 80 személy vett benne részt a közszféra, a magánszféra és a civil szféra soraiból, de tudományos társaságok tagjai, szakszervezeti képviselők és közintézmények munkatársai is kivették részüket a munkából.

A közszemle végeztével, január 25-e után, a Tartományi Parlament képviselői elé kerül Vajdaság Autonóm Tartomány 2023–2030-ig terjedő fejlesztési terve. Elfogadása után lép jogerőre.