2024. április 17., szerda
IZBORI 2023

Sale i kule mađarskog opstanka

Dr Žolt Šemjen je posetio Zapadnu Bačku u okviru predizborne kampanje SVM-a

U sredu je dr Žolt Šemjen, potpredsednik vlade Mađarske, posetio Zapadnu Bačku u okviru svog učešća u predizbornoj kampanji Saveza vojvođanskih Mađara. U Čonoplji su posetili jednu salu za veronauku, kao i jednu društvenu salu, koje su adaptirane uz podršku vlade Mađarske, a u Doroslovu su učestvovali u osvećenju obnovljenog tornja crkve „Svetog princa Imrea”.

Žolt Semjen je istakao sledeće u pogledu podrške značajnim renovacijama sa stanovišta opstanka Mađara:

– Crkveno-institucionalni sistem je uvek usko povezan sa Mađarima, a takođe je očigledno da smo i pripadnici svoje nacije i članovi naše crkve. Imati svetu misu i versko obrazovanje na mađarskom je jednako važno sa nacionalnog stanovišta, kao što su i učenje mađarskih pesama i folklornog plesa, a još više sa duhovne tačke gledišta. Prirodno je da mađarska država podržava renovaciju crkava i adaptaciju sala za veronauku. Sa ponosom mogu da kažem da smo od 2010. godine potpuno renovirali blizu 4.000 crkava u Karpatskom basenu, a među njima smo izgradili najmanje 200 potpuno novih crkvi. Renoviranje sale za veronauka u Čonoplja je takođe veoma značajno jer ne postoji lokalna mađarska škola, pa je ova sala i najvažnije mesto za negovanje mađarskog jezika. Sve to znači opstanak za Mađare. Smisao i svrha mađarske države je očuvanje mađarske nacije i poboljšanje kvaliteta života svih Mađara, rekao je potpredsednik vlade Mađarske.

U Čonoplji su ovu delegaciju visokih zvaničnika primili mesni paroh, vlč. Laslo Hajdu, kao i Ilona Pelt, predsednica okružne organizacije SVM-a za Zapadnu Bačku. U delegaciji su, između ostalih, bili i Ester Čalokezi, generalni konzul Generalnog konzulata u Subotici, dr Balint Pastor, v.d. predsednika SVM-a, nosilac republičke izborne liste, Balint Juhas, nosilac pokrajinske izborne liste, Elvira Kovač, potpredsednicu stranke i Anamarija Viček.

U renoviranoj sali parohije u Čonoplji, između ostalog, rečeno je, da je zahvaljujući ovim investicijama oživela ova zajednica u rasejanju u Čonoplji, a na crkvenim manifestacijama i programima za očuvanje tradicije učestvuju čak i mladi iz okolnih naselja koji govore mađarski jezik. Renovirana je i ograda oko porte crkve radi zaštite dece.

U Doroslovu, u crkvi „Svetog princa Imrea”, dobrodošlicu delegaciji poželeo je vlč. Arpad Verebelji, počasni opat, lokalni paroh. Vlada Mađarske je doprinela sa 15 miliona forinti za renovaciju crkvenog tornja. Na kapi tornja crkve je zamenjena limarija, crkveni toranj i njena fasada su ponovo malterisani i okrečeni.

O podršci SVM-u i značaju učešća na predstojećim izborima Žolt Šemjen je rekao sledeće:

– Predsednik Ištvan Pastor imao je odlučujuću ulogu u formiranju mađarske nacionalne politike, pa čak i u fantastičnom rezultatu, koji podrazumeva ostvarenje mađarske kulturne autonomije u Vojvodini, a i u smislu mađarsko-srpskog pomirenja koje prevazilazi svaku maštu. Mađarska država podržava sve mađarske zajednice u inostranstvu, ali se mora uvideti da se ta podrška može realizovati u potpuno drugačijem kvalitetu, ako postoji institucionalni sistem koji može da primi i organizuje ovu podršku iz Mađarske. A SVM može. Stranka tu ulogu može da ostvari samo ako ima značajno prisustvo u Beogradu i u skupštini Vojvodine. Svaki glas se računa. Moći ćemo da podržimo Vojvodinu iz Mađarske na svaki način, uz ekonomski razvoj i očuvanje identiteta, ako SVM bude imao jednu odlučujuću težinu pri zastupanju. A to je moguće ako svi izađu da glasaju i podrže javnopravnu pozadinu koja služi opstanku Mađara, naveo je Žolt Šemjen.

Nyitókép: (Foto: Timea L. Moger)