2024. április 12., péntek
IZBORI 2023

Udruženje mađarskih preduzetnika Vojvodine iza sebe ima jednu uspešnu godinu

Oko 150 preduzetnika sa teritorije naše pokrajine učestvovalo je na ovogodišnjoj završnoj manifestaciji „Mađarskih preduzetnika Vojvodine” „VMV”, koju su u Senti organizovali „Mađarski preduzetnici Vojvodine”, kao i Udruženje mađarskih vinara Vojvodine („Vamabo”), koji su osnovani ove godine. Na ovom susretu bio je prisutan i Balint Juhas, predsednik izvršnog odbora Saveza vojvođanskih Mađara, upravitelj Fondacije „Prosperitati” i nosilac pokrajinske izborne liste SVM-a.

Učesnike su pozdravili Tamaš Tot, predsednik „VMV”-a i Bela Meheš, predsednik „Vamabo”-a, kao i Balint Juhas. Sva trojica su skrenula pažnju da je važno glasovima ojačati izbornu listu SVM-a na ovim izborima.

Tamaš Tot je rekao da na celom području Karpatskog basena pokušavaju da povežu preduzetnike, a planiraju održavati i obuke. On je rekao da se sve više ljudi pridružuje udruženju, kao i da se organizuje sve više obuka uz podršku Državnog sekretarijata za nacionalnu politiku Mađarske i Fondacije „Prosperitati”.

Balint Juhas je rekao, da je cilj stvaranje jedne snažne preduzetničke zajednice, a preduzetnici koji učestvuju u programu ekonomskog razvoja su mnogo toga postigli i ojačali su se.

– Društvenih kapital pri razvoju, tržišnom pozicioniranju i stvaranju mogućnosti je u najmanju ruku važan kao što su i sami projekti. Zbog toga smo u oktobru stvorili jednu danas već veoma jaku preduzetničku zajednicu sa 200 aktivnih ljudi, objasnio je on, a potom naglasio, da postojanje jedne ovako jake i složne zajednice je zaista važno za vojvođanske Mađare.

– 17. decembar govori i o pokazivanju snage ove zajednice, ukazao je on.

Nyitókép: (Foto: Arpad Gergelj)