2024. július 24., szerda

Svrsishodna saradnja se nastavlja

Psihofizički test za procenu radnih sposobnosti prosvetnih radnika i dalje će se organizovati i na mađarskom jeziku

Arpad Fremond, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam i Snežana Sedlar, direktorka pokrajinske organizacione jedinice Nacionalne službe za zapošljavanje, potpisali su u četvrtak u Subotici ugovor o saradnji o finansiranju obaveznog psihofizičkog testa na mađarskom jeziku za procenu radnih sposobnosti prosvetnih radnika pri stupanju u radni odnos.

Psihofizičke sposobnosti budućih vaspitača, učitelja, nastavnika i drugih stručnjaka zaposlenih u prosveti, kojima je maternji jezik mađarski, dugo vremena su se procenjivale isključivo na srpskom jeziku, koristeći testove sa sociokulturnim sadržajima koji su uglavnom nepoznati njima. Na inicijativu Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i uz stručnu podršku Društva psihologa Srbije, od 2012. godine se na celom području Vojvodine organizuje provera radnih sposobnosti prosvetnih radnika i na mađarskom jeziku. Pravni okvir za ovo je garantovan tripartitnim ugovorom o saradnji, koji je zaključen između Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Nacionalne službe za zapošljavanje. Cilj je otklanjanje jezičkih barijera sa kojima su se u prošlosti suočavali budući zaposleni mađarske nacionalne pripadnosti u predškolskim ustanovama, kao i osnovnim i srednjim školama. Mađarske jezičke i kulturne karakteristike uzimaju se u obzir prilikom procene psihofizičkih sposobnosti prosvetnih i vaspitnih radnika na mađarskom jeziku. Procena se sastoji od testa neverbalne inteligencije, testa ličnosti i razgovora na mađarskom jeziku.

Potpisivanje ugovora predstavlja nastavak višegodišnje saradnje u okviru uspešnog programa, istakao je Arpad Fremond. On je ukazao da je pomenuta saradnja izuzetno važna za mađarsku zajednicu i nacionalni savet, jer pokriva dve od četiri oblasti saveta, a to su obrazovanje i službeni jezik i pismo. Organizovanje obaveznog testa psihofizičkih sposobnosti na mađarskom jeziku, na maternjem jeziku uključenih pri stupanju u radni odnos je takođe značajno, jer će oni budući pedagozi, koji test budu polagali na maternjem jeziku kasnije biti bolji na svom radnom mestu, a ovako se i uvažava princip jednakih mogućnosti, naglasio je on.

– Sa obrazovne tačke gledišta, to otklanja još jednu prepreku, jer zahvaljujući psihofizičkom testu za procenu radnih sposobnosti na mađarskom jeziku naši stručnjaci mogu lakše da stupe u radni odnos, a to je važno i u odnosu obrazovanja na maternjem jeziku. Zahvaljujemo se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, kao i Nacionalnoj službi za zapošljavanje na višegodišnjoj saradnji, u kojem potonji učestvuju ne samo kao ugovorne strane, već i kao partneri, rekao je Arpad Fremond.

Jednakost i ravnopravnost, ove dve reči, prema rečima Nenada Ivaniševića, najautentičnije opisuju suštinu potpisivanja ugovora. On je dodao da na ovaj način Srbija i pokrajinska administracija isključuju diskriminaciju iz različitih procesa. Kroz sporazum svako može da ostvari svoja osnovna prava, naglasio je on.

– Čast mi je što mogu da učestvujem u radu pokrajinske administracije koja je uspostavila tako dobre odnose sa Nacionalnim savetom mađarske nacionalne manjine. Naravno, ne treba zaboraviti ni odlične odnose Srbije i Mađarske. Da svi mi ovde na terenu ne shvatamo koliko je važno da svi građani republike Srbije, republiku Srbiju doživljavaju kao svoju zemlju, ni odnosi dve zemlje ne bi bili na tako istorijski visokom nivou. Takođe bih želeo da ohrabrim i ostale nacionalne savete da slede primer Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, i da se aktivnije uključe u ovaj proces nego što su to činile ranije. Volja je data na isti način kao što su i neophodna sredstva, samo treba da iskoriste ovu priliku, objasnio je Nenad Ivanišević.

Snežana Sedlar je takođe naglasila značaj programa, i istakla da prema statutu Vojvodine, predstavnici nacionalnih zajednica mogu da uče na maternjem jeziku, a mogu da koriste maternji jezik i u drugim oblastima života.

– Potpisivanjem ugovora dokazali smo i da smo posvećeni podršci ostvarivanju prava nacionalnih zajednica, kao i ispunjenju principa jednakosti i ravnopravnosti građana. Srbija je u tom pogledu jedna od razvijenijih zemalja u Evropi, rekla je Snežana Sedlar.

Nyitókép: Snežana Sedlar, Nenad Ivanišević i Arpad Fremond nakon potpisivanja ugovora (Fotografisao: Edvard Molnar)