2024. április 15., hétfő
OLVASÓLÁMPA

Krimiszál a szépprózában

Körkép 2023 (Válogatta és szerkesztette: Szegő János)

Az idén is az Ünnepi Könyvhétre jelent meg a Magvető Kiadó gondozásában a Körkép címet viselő tradicionális prózaantológia, amely a hagyományokhoz híven az előző év folyamán folyóiratokban megjelent magyar nyelvű novellákból és elbeszélésekből közöl válogatást. A Negyvenkét mai magyar író kisprózája alcímet viselő Körkép 2023 című kiadvány mind külalakban, mind szerkezeti felépítésében jelentős mértékben hasonlít elődeihez, némi változás azonban mégis történt az utóbbi néhány évhez viszonyítva. A Magvető két antológiájának szerkesztői ezúttal helyet cseréltek, így a Körkép anyagát több éven át válogató Turi Tímea idén a Szép versek című versantológiát szerkesztette, a Körképbe a kisprózákat pedig Szegő János válogatta.

A szerkesztőváltás nem igazán érintette a Körkép jellegét, hiszen az antológia idén is ugyanaz az értékrend szellemiségében, és többé-kevésbé ugyanazokból a folyóiratokból történt, mint a korábbi években. A válogatáskötet ugyanis egyféle esztétikai értékrendet (is) képvisel, még ha ez ily módon nincs is kimondva, tény azonban, hogy a Körképpel párhuzamosan a Magyar Napló gondozásában évente megjelenik a hasonló, Az év novellái címet viselő (iker)antológia, amely – más értékrend alapján – úgyszintén az előző évben megjelent magyar novellaterméséből válogat. Arról, hogy esztétikai tekintetben mekkora különbség van a két kiadvány között a legjobban árulkodik, hogy idén például egyetlen kispróza sem került be mindkét kiadványba, továbbá a Körképben szereplő 42 és Az év novelláiban szereplő 35 szerző esetében mindössze két személy esetében van átfedés a két kiadvány között. Ez az állapot természetesen a mindenkori olvasónak kedvez a legjobban. Mivel mindkét kiadvány igyekszik valamiféle keresztmetszetét nyújtani az előző év folyamán folyóiratokban megjelent novelláknak, majdnem teljes képet a mai magyar kispróza állapotáról akkor kapunk, ha mindkét antológiát kézbe vesszük, hiszen annak ellenére, hogy mindkettő valamiféle teljességre törekszik, különböző esztétikai értékrendet képviselő irodalmi orgánumokból merítve, egymástól eltérő poétikai eszközökkel íródott műveket vonultat fel oldalain. (Arról nem is beszélve, hogy egy novellarajongó folyóirat-olvasó akár egy harmadik antológiát is össze tudna állítani úgyszintén izgalmas anyaggal.)

A szerkesztőváltás tehát nem hozott lényegbeli változást az antológia jellegében. A Körkép 2023 elődeihez hasonlóan mindenekelőtt a mai magyar novella sokszínűségét hangsúlyozza. A kötetben szereplő munkák tekintetében csak annyiban beszélhetünk formai egységességről, hogy a novellák zöme a realista vonulatba tartozik, még ha kivitelezésükben különböznek is, és van közöttük lírai hangvételű, humoros, fantasztikus elemmel rendelkező vagy sallangmentes tárgyszerűséggel elmesélt történet, akárcsak a formai lehetőségekkel kísérletező alkotás is. Tartalmi vonatkozásban az idei antológia is változatos, olyannyira, hogy nagyon nehéz lenne egyetlen témát kiemelni, ami vezérmotívumként végigvonul a köteten. A kiadványban egyaránt találunk családtörténeteket, a párkapcsolatról és az elmúlásról szóló novellákat, történelmi jellegű írásokat, akárcsak a jelen társadalmi kérdéseinek felvetésével, korunk kihívásaira reflektáló műveket. 

Ha meg kellene határoznom, hogy mi az, ami az idei Körképet valamelyest mégis megkülönbözteti elődeitől, akkor azt mondanám, hogy az idei antológiában erőteljesebben van jelen a krimiszál. Természetesen, megtörténhet, hogy ez nem a válogató-szerkesztőn múlt, hanem csak éppen ilyen volt a felhozatal, ám szembetűnő, hogy több novella mélyrétegét, a hősök cselekedetét befolyásoló motivációkat egy valós vagy vélt bűnügyi eset képezi. A krimi szó említésén ebben az esetben nem egy szabályos bűnügyi elbeszélésre kell gondolni, hanem inkább egy olyan társadalmi vonatkozású történetre, amelynek a mozgatórugója egy konkrét bűnesettel, erőszakos cselekménnyel vagy a bűnhöz köthető etikai dilemmát feldolgozó belső vívódással hozható összefüggésbe. Ez annál is izgalmasabb, mert a kemény krimi gyakran a jelenre reagál és olyan problémákat tematizál, amelyeket a magas irodalom csak nagyon ritkán. Ennek kapcsán feltétlen hangsúlyozni kell azt is, hogy jobbára az antológia legérdekfeszítőbb alkotásairól van szó.

Mindenekelőtt kiemelném Bánki Éva Hogyan neveld a sárkányodat? című novelláját, amelynek a középpontjában egy katolikus pap lelki vívódása szerepel a gyónás révén hozzá jutott titokról egy bűneset kapcsán. A jó cselekményvezetésű, könnyed stílusban megírt, erőteljes csattanóra épülő történet egyszerre több társadalmi kérdést is felvet a hit, a szegénység, a mentális zavar és a családon belüli erőszak vonatkozásában. Ódor János Gábor Egy a sok közül című műve egy régészről szól, aki a maga által feltárt több évtizedes holttest kapcsán saját szakállára nyomozásba kezd, aminek következtében megdöbbentő felfedezésre tesz szert. Szabó Róbert Csaba A vallomás című műve talán leginkább nevezhető annak, amit klasszikus bűntörténetnek hívunk: férj, feleség, gyerekek, kirándulás egy tágas házban a tóparton, szerető, éjszaka. Szöllősi Mátyás Fóbia című novellájának a középpontjában egy hölgy áll, aki a véletlen révén a vasútállomási nyilvános vécé egyik fülkéjében fültanúja lesz két férfi eszmecseréjének bűnelkövetési szándékaikról. A két kihallgatott férfi hiteles karakterábrázolása, valamint valóságízű, eleven párbeszéde mindvégig magas szinten tartja a feszültséget a feszesen elmondott történetben. A téma kapcsán a felsorolásba kívánkozik Horváth Viktor Krimi című, jól felépített kisprózája is, amely a bűnügyi történet anatómiáját taglalja szellemes módon, a parodisztikus elemektől sem ódzkodva eközben. 

Az említett novellák mellett a mustrában még számos színvonalas olvasmány található, ugyanakkor néhány kevésbé izgalmas alkotás is becsúszott a válogatásba. Utóbbiak, annak ellenére, hogy a legtöbb esetben korrekt módon meg vannak írva, némi minőségi ingadozást eredményeznek az antológián belül. Jelenlétük szerencsére különösebben nem zavarja az összbenyomást, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy összességében mind tartalmi, mind formai tekintetben sokszínű könyvet tarthat a kezében az, aki belelapoz a Körkép 2023 című kiadványba.

Nyitókép: Magvető, Budapest, 2023, 400 oldal