2024. április 24., szerda

A víz új kultúrája

IPA-projektben zentai és magyarkanizsai rendezvények

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, együttműködve a magyarkanizsai önkormányzattal és a szegedi Porta Novum Nonprofit Kft.-vel, az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia határon átnyúló együttműködési programban vesz részt. A projektum elnevezése Cultstream, avagy a víz új kultúrája, melynek lényege és hívószavai a Tisza, az áramlás, a víz, és összekapcsolja a három Tisza menti települést: Szegedet mint vezető partnert és a társpartnereket, Magyarkanizsát és Zentát. A projekt május elsején indult, és 2019 októberében fejeződik be.

Hugyik Richárd, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatója elmondta, hogy ennek a projektnek közvetlen előzménye a 2013-ban megvalósult és nagy szakmai elismerést elért Kulturális utazások Szeged és Szabadka régiójában elnevezésű projekt volt.

– Ez a mostani program tehát eszmei folytatása az előzőnek, és ennek az útvonala a sínpárokról áttevődött a Tiszára, a folyami útvonalra. Ebben a projektben is felvonulnak a klasszikus tematikák, vagyis a szülőföld megtartó erejének erősítése, a turisztikai vonzerő növelése, a meglévő értékek, jelen esetben a víz központi jelentősége. Fontos a Tisza kérdése is, ugyanis a projektum mottója – Mikola Gyöngyi szegedi szakmai vezető javaslatára – a Tolnai Ottótól származó azon idézet, hogy: Nézni a Tiszát – mint radikális program. Tehát a fókuszában a programterületet meghatározóként a Tisza áll.

Az IPA-projektbe nagy hagyományokkal rendelkező kulturális rendezvényeket soroltunk be, így már ennek keretében szervezik szeptemberben a Magyarkanizsai Írótábort, az ottani városnapi részrendezvények részei is belekerültek a programba, illetve Magyarkanizsán 2019 júniusában Tiszavirág Fesztivált valósítanak meg, és a Kanizsai Filmnapot is erre az időszakra tették. Szegeden Tolnai Laboratórium néven egy konferenciát szerveznek Tolnai Ottó munkásságáról, valamint ott is szerveznek Tiszavirág Fesztivált, ami elsősorban a művészetek köré épül. Zenta esetében több hagyományos rendezvényt emeltünk be, így a Zentai Művésztelepet, melyet idén augusztusra tervezünk, az Énekelt Versek Fesztiválját, a zEtna Irodalmi Fesztiválját és a Tiszavirág Fesztivált, melyben a korábbi évekhez hasonlóan a turisztikai és gasztronómiai tematikák kerülnek előtérbe, és még új tartalmakkal bővítjük, melyek a művészetek felé irányulnak. A legelső IPA-projekten belüli rendezvényünk tehát a művésztelep lesz augusztusban, ahová igyekszünk idősebb, tapasztaltabb, mentorkorban lévő művészeket meghívni, és a fiatalabb generációt is szeretnénk megszólítani. Igyekszünk az 1968-ban megrendezett művésztelepi happeningről is megemlékezni, valamint Benes Józsefről, aki tevékeny részese volt a művésztelepnek az ötvenes évek végétől a hetvenes évekig. Rá emlékezve egy életmű-kiállítást szeretnénk létrehozni, annál is inkább, mert alkotásaiban központi szerepet játszott a Tisza. A projektbe tehát Zenta esetében hagyományos rendezvények sorakoznak föl, és a projektnek köszönhetően ezeket tartalomban, minőségben magasabb színvonalon igyekszünk megvalósítani – magyarázta Hugyik Richárd.