2024. április 12., péntek
SZABADKA UTCA- ÉS TÉRNEVEI (31.)

A Mayer fivérek utcája

Szabadka köztéri szobrait, illetve szökőkútjait, csobogóit, emléktábláit és emlékjeleit, valamint közkeresztjeit bemutató sorozatunk után egy új sorozatot indítunk útjára, amelyben Szabadka utca- és térneveit mutatjuk be. Kiknek a nevét viselik városunk utcái és terei? Kik voltak ezek a személyek? Kinek nevét viselték korábban ezek az utcák? A többi között ezeket a kérdéseket igyekszünk megválaszolni. Eközben pedig az utcák kialakulásának története és Szabadka múltja is feltárul majd e sorozatban.
A Mayer fivérek utcája a Karađorđe út és a Petar Leković utca között található, amely két szabadkai kommunista ellenálló testvér nevét viseli.
A Mayer fivérek két zsidó származású szabadkai testvér, akiket 1941-ben kommunista tevékenységük miatt végeztek ki. Dr. Mayer Kálmán 1911. augusztus 8-án, Mayer Miklós pedig 1916. augusztus 15-én született Szabadkán. Kálmán jogásznak tanult. Mivel iskoláztatása sokba került, Miklós vállalta az áldozatot és sütőmunkásként dolgozott édesapja pékműhelyében, hogy a család előteremte a szükséges pénzt a legidősebb fiú taníttatására. A magyar csapatok 1941-es bevonulása után a fivérek részt vettek az illegális kommunista mozgalom szervezésében. 1941 augusztusában helyi kommunisták a sándori tanyákon gabonát gyújtottak fel. A gyújtogatások után a hatóságok széles körű nyomozást indítottak, annak érdekében, hogy felszámolják a kommunista mozgalmat. Miklóst szeptember 26-án, Kálmánt pedig október 16-án tartóztatták le. 1941. november 15-én huszonegy társukkal együtt álltak a magyar királyi honvéd vezérkar főnökének rögtönítélő bírósága elé. A vádlottak között volt Mayer Ottmár író, újságíró is, a Híd című szabadkai folyóirat főszerkesztője. Kálmánt azzal vádolták, hogy a mozgalom céljaira anyagi támogatóként többeket beszervezett és propagandacéllal rádióhíreket jegyzett le, valamint hogy katonai felderítésre is vállalkozott. Miklóst pedig azzal vádolták, hogy mint rohamosztag-vezető többeket beszervezett, kiképezte, és arra utasította őket, hogy fegyvereket és ruhákat szerezzenek be. A bíróság rendszerellenes szervezkedés, szabotázscselekmények előkészítése és idegen hatalom javára folytatott felderítés miatt mindannyiukat bűnösnek találta és kötél általi halálra ítélte. Később a bíróság kilenc elítéltnek megkegyelmezett és a halálos ítéletet börtönbüntetésre változtatta. A 15 halálra ítéltet, köztük a Mayer fivéreket, 18-án, a mai bíróság helyén álló egykori laktanya udvarában végezték ki.
A Mayer fivérek utcája a dualizmus korában a Kovács utca nevet viselte. A két világháború között aztán egy érdekes elnevezést kapott a közterület: Magyar utca (Mađarska ulica). Mai elnevezését a II. világháború után kapta az utca. A Mayer fivérek neve egyébként megtalálható az Akasztottak balladája címet viselő emlékművön is, amely a Szabadkai Bíróság épülete közelében áll, ott, ahol a 15 szabadkai kommunista ellenállót kivégezték. Az emlékművet, amely Glíd Nándor okleveles palicsi szobrászművész alkotása, a kivégzések huszonhatodik évfordulóján, 1967. november 18-án leplezték le az egykori vesztőhelyen. A monumentális, avantgárd stílusú szoborkompozíció megfeszített emberi testeket ábrázol.

Nyitókép: Az utca a Karađorđe út és a Petar Leković utca között található / Patyi Szilárd felvétele