2024. június 14., péntek

A gazdasági válság árnyékában

Dr. Pásztor Bálint: „A nehézségek ellenére is sikerült olyan fontos projektumokat megvalósítanunk, amelyek terveink között szerepeltek”

Dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke szerint a 2022-es évet az orosz–ukrán háború és a nyomában fellépő gazdasági válság határozta meg. Ennek ellenére Szabadkán számos fejlesztés történt. Többek között jelenleg is zajlik dr. Bíró Károly polgármester házának felújítása, amely várhatóan az új év első hónapjaiban be is fejeződik. A vkt elnökével az óév eredményeiről, illetve az új évre vonatkozó tervekről beszélgettünk.

A városi önkormányzat tekintetében hogyan értékelné az elmúlt évet?

– Egy évvel ezelőtt, amikor szintén interjút adtam a Magyar Szónak, még nem sejthettük, hogy alig két hónappal később kitör a háború Ukrajnában, ami rányomja bélyegét a gazdasági helyzetre. Ez azt eredményezte, hogy különböző kedvezőtlen gazdasági folyamatok indultak el. Ez a beruházások kivitelezése szempontjából is nehézségeket jelentett. Ennek ellenére sikerült, olyan fontos projektumokat megvalósítanunk, amelyek terveink között szerepeltek. A VMSZ szabadkai politizálása egyébként három téma köré csoportosítható. Egyik ilyen prioritás Szabadka városmagjának megőrzése. E tekintetben említhetném, hogy a köztársasági költségvetésből nyújtott támogatásból sikerült a Szabadkai Városi Könyvtár homlokzatát felújítani. A másik fontos célkitűzés, amelynek megvalósítása még folyamatban van, az dr. Bíró Károly polgármester házának a felújítása, néhány háznyira a könyvtártól. Ez egyrészt abból a szempontból is fontos, hogy visszaadjunk valamit dr. Bíró Károlynak azért, amit ezért a városért tett, másrészt azért is fontos, mert a városközpontban van ez a gyönyörű épület. Ez azonban eddig nehezen volt felismerhető, most majd a polgárok is láthatják, milyen szép épületről van szó. A Zsinagóga esetében elmondhatjuk azt, hogy teljesen befejeződött az épület felújítása, hiszen ott néhány héttel ezelőtt átadtuk az elektronikus állandó kiállítást. Második kérdéskör Palics régi fényének visszaállítása. Az Akvapark építési munkálatainak még a mi mandátumunk kezdete előtt be kellett volna fejeződnie. Mi átvettük ezt a beruházást és be is fogjuk fejezni. Az idei évben először 230, majd 430 millió dinár érkezett a köztársasági költségvetésből, vagyis összesen körülbelül 6 millió euró. Ez elegendő arra, hogy befejezésre kerüljön ez a komplexum. Emellett elkészült a Bagolyvár és a Víztorony felújításának tervdokumentációja. Továbbá belefogtunk egy olyan problémahalmaznak a megoldásába, amelytől mindenki menekült az elmúlt évtizedekben. Ez a Vikend-telep helyrehozatala, hiszen nem normális dolog az, hogy néhány méterre a sétánytól elfogadhatatlan állapotok uralkodnak. A tartománytól 36 millió dinár érkezett a probléma megoldására. A napokban a munkacsoport is megalakult. A harmadik kérdéskör pedig a helyi közösségek fejlesztése. Mi kezdettől fogva igyekszünk kiegyensúlyozottan fejleszteni a városhoz tartozó helyi közösségeket. E tekintetben az idei évben történt gáz- és vízhálózat-fejlesztés, úthálózat-bővítés. Ha figyelembe vesszük, milyenek voltak a külső körülmények, akkor elégedettek lehetünk.

Az óévben kezdődött el, és az új évben fejeződik be dr. Bíró Károly házának felújítása (Molnár Edvárd felvétele)

Az óévben kezdődött el, és az új évben fejeződik be dr. Bíró Károly házának felújítása (Molnár Edvárd felvétele)

Nehéz éven vagyunk túl, és úgy tűnik, a 2023-as esztendő is hasonló nehézségeket tartogat. Mit várhat Szabadka az új évtől?

– Az év utolsó napjaiban kénytelenek voltunk a kommunális szolgáltatások árait megemelni annak érdekében, hogy stabilan működjön a város intézményrendszere. Erre azért volt szükség, hogy a polgárok az új évben is olyan minőségben kapják a szolgáltatásokat, amilyennek megszokták. Magyarországon például Szabadkánál is nagyobb városokban múzeumokat és egyéb kulturális intézményeket bezártak egészen tavaszig. Mi semmi hasonlót nem tettünk meg, de ennek sajnos ára van. Köszönöm a polgároknak, hogy a terhek egy részét magukra vállalták. Ennek az lesz a pozitív következménye, hogy a közvállatok beruházásokat tudnak megvalósítani. Például a vízművek esetében ez azt jelenti, hogy több kilométer vízvezeték-hálózat épülhet ki a város területén. Remélem, hogy végre elindul a Tiszta Szerbia projektum, amely eredményeképp Szabadkán 120 utcában csatornahálózat, Bajmokon és Csantavéren pedig egy-egy szennyvíztisztító fog kiépülni. A köztisztasági közvállalat elkezdheti a sándori szeméttelep rendbetételét, hiszen a városi regionális hulladéktároló megkapta a tartománytól az integrált működési engedélyét. Emellett a város is készül eszközöket beruházni a polgárok életminőségének javítása érdekében. Például úthálózatra 315 millió dinárt terveztünk a jövő évi költségvetésben. Továbbá pályázni fogunk eszközökre a tartománynál és a köztársaságnál is. A Zorka utca kiszélesítése a lehető legrövidebb időn belül el fog kezdődni. Nem mellesleg a 2023-as év lesz az az év, amikor teljes hosszában elindulhat a vasúti közlekedés Szabadka és Szeged között. Addig is sikerült visszaállítanunk az autóbusz-közlekedést a két város között. Ezen kívül az évek óta húzódó nagyberuházások befejezése jelenti a prioritást. Az Akvaparkot említettem. A másik ilyen pedig a Népszínház.

Az elmúlt évek egyik prioritása volt a Városháza felújítása is. Mi a helyzet ezzel a projektummal?

– A tervdokumentáció elkészítése volt az első lépés. Ezenkívül az elmúlt időszakban elkezdtük azokat a munkálatokat, amelyekkel konzerváltuk, meg tudtuk óvni a Városházának azokat a díszítő elemeit, amelyek összetörhettek vagy eltűnhettek volna. Tavaly ilyenkor reálisnak tartottuk azt, hogy elindulhasson a Városháza épületének a felújítása. Akkor még arról beszéltünk, hogy évről évre, homlokzatról homlokzatra haladva, négy-öt év alatt a felújítás befejezhető. Sajnos itt a háború okozta gazdasági válság közbeszólt, és most, ebben a pillanatban, amikor a város intézményeinek a működése, a polgárok vízvezeték-, csatornahálózat-, aszfaltozás-igénye az elsődleges szempont, a felújítás nem képezhet prioritást.

Nyitókép: Dr. Pásztor Bálint ((Molnár Edvárd felvétele)