2024. június 16., vasárnap

Összhangban a magyarság érdekeivel

Beszélgetés Kiss Igorral, a Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei listavezetőjével

A június 2-ai helyhatósági választásokon Óbecse községben négy lista közül választhatnak a polgárok, 2-es sorszámmal indul a Vajdasági Magyar Szövetség listája a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység Párttal koalícióban. A koalíció teljes listával, azaz 36 képviselőjelölttel indul a választásokon. A listavezető Kiss Igor szociológus, aki az általános iskolai tanulmányait és a gimnáziumot Óbecsén végezte, majd Szegeden szerzett szociológiai és kisebbségpolitikai diplomát. Politikával már középiskola óta foglalkozik, 2019-ben lett a Vajdasági Magyar Szövetség tagja. 2020 óta az óbecsei községi képviselő-testület elnöke. Nős, két lány apukája. 

A most lezáruló négyéves időszakban tizenegy mandátuma volt a VMSZ-nek a községi parlamentben.
– Óbecsén összetett az elmúlt tíz év politikai helyzete, a 2010-es évek közepétől a végéig ugyanis viszonylag az óbecsei magyarság perifériára szorult, ezt 2020-ban sikerült visszaszorítanunk. Már akkor is történelmi sikert ért el a VMSZ az önkormányzati választáson, hiszen azelőtt soha nem kapott 5200 szavazatot. Ez akkor 11 képviselőt jelentett, illetve azt, hogy a VMSZ a második legerősebb párt lett az önkormányzatban.

Most hogyan állt össze a VMSZ helyi jelöltlistája?
– A lista összeállításánál figyelembe vettük a nemek arányát, illetve hogy korban is és földrajzilag is képviselve legyen minden település, így vannak képviselőjelöltek Bácsföldvárról, Péterrévéről, Dreáról, Pecesorról és Óbecséről is. Amire hatványozottan odafigyeltünk, az a képzettségi szint, tehát a vállalkozóktól kezdve orvosokon, tanárokon, könyvtárosokon át a fizikai munkásokig mindenki szerepel a listán.

Helyi szinten milyen eredményeket tudott az utóbbi években megvalósítani a VMSZ? 
– Amikor aláhúzzuk a négy év mérlegét, megállapíthatjuk, hogy több mint 820 millió dinárt fektettünk be a községhez tartozó általános és középiskolákba, alapszakos zeneiskolába, valamint az óvodákba. Ez fontos lépés volt abban, hogy az óbecsei magyarságot újra a térképre tegyük, illetve újra politikai tényezővé váljon, hogy ne tudjanak dönteni a fejünk felett, illetve nélkülünk. A többségében magyar iskolák látványos fejlődésen mentek keresztül, emelve a környezet és az oktatási minőség színvonalát. A beruházások legnagyobb része a tartományi kormány támogatávával valósult meg, de voltak megvalósult projektek finanszírozva a Szerbiai Oktatási Minisztérium, a Magyar Nemzeti Tanács, Magyarország kormánya és az óbecsei önkormányzat által is.
A Magyarország kormánya által támogatott Vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében az elmúlt négy évben több mint 1,3 milliárd dinár érkezett a község minden településén számos mezőgazdasági és más iparágba. Ehhez még hozzájön a 174 millió dinár támogatás, amelyet tartományi forrásokból tudtunk nyújtani termelőinknek. A községben folyamatosan működik a falugazdász-iroda, amely megfelelő értékes információkkal látja el a gazdákat. A művelődési és sportegyesületeink az elmúlt időszakban összesen több mint 250 millió dinár támogatáshoz jutottak, melyet épületfenntartásra, programokra és fejlesztésre is fordíthattak. Községünk kulturális élete egyre gazdagabb és egyre változatosabb, ami magával hozza azt is, hogy a programok egyre látogatottabbak. 
A szépkorúak megfelelő életvitelének szavatolása modern korunk egyik legnagyobb kihívása. A község területén számos intézmény és civil szervezet foglalkozik velük, szellemi és testi egészségükkel. Ezen intézmények és szervezetek számára az utóbbi négy évben több mint 300 millió dinárt teremtettünk elő fejlesztésre és programokra egyaránt. Az infrastruktúra fejlesztése és fenntartása szorosan kapcsolódik mindennapi életünk minőségéhez és kényelméhez. Ezek a projektek általában látványosak és költségesek, mégis létfontosságúak a közösségünk jóléte és fejlődése szempontjából. Az elmúlt négy évben több mint 2 milliárd dinárt fordítottunk ilyen célra, ami hatalmas lépés a város fejlődése felé. Az Óbecse és Újvidék közötti út teljes körű felújítására csaknem 600 millió dinárt ruháztunk be. A családtámogatás egy átfogó intézkedés, mely a legkisebbektől a szépkorúakig mindenkit érint. Ezekre a célokra több mint 500 millió dinárt tudtunk szánni, változatos formában. Vannak iskolák, ahol már elértük, hogy ingyenes legyen az étkeztetés, az óvodai ellátást is ingyenessé tettük mindenki számára, dolgozunk az ingyenes tankönyveken is, de Magyarország kormánya és a Magyar Nemzeti Tanács segítségével minden magyar elsős beiskolázási tanszercsomagot kap. Az elsőszülött gyermek után járó önkormányzati támogatást megnégyszereztük, és támogatjuk a magzat genetikai vizsgálatát is, ha az indokolt.

A VMSZ milyen célokat tűzött ki maga elé Óbecsén?
– Ha célt kellene megfogalmaznunk, akkor a június 2-ai választás után ez a mostani tizenegy képviselő lenne a minimális cél, illetve szeretnénk még inkább megerősíteni az óbecsei magyarságot, és az sem kizárt, hogyha mindannyian ott leszünk, akkor döntő szavunk is lehet: elérhető célnak látjuk, hogy mi legyünk a legerősebb politikai párt.

Melyek a prioritások?
– Az oktatás és kultúra kiemelten fontos számunkra, így a következő időszakban is folytatnánk a megkezdett munkát. Távolabbi célként fogalmaznám meg a régóta vágyott középiskolai kollégium megépítését, ami jó úton halad, egyelőre a papírmunkák rendezése zajlik, de reméljük, a közeljövőben már látható eredményekkel is találkozhatunk. A másik, amire nagy hangsúlyt helyezünk, az a falvak fejlesztése. A kampányban, illetve később is kiállunk azért, hogy Péterrévén elérhető legyen a gyermekorvosi szolgálat, valamint szeretnénk visszaállítani a 24 órás rendőri szolgálatot, újra szeretnénk nyitni a rendőrőrsöt és visszaszorítanánk a bűnözést.

Mi a tétje a június 2-ai önkormányzati választásnak Óbecsén? Miért tartja fontosnak, hogy a polgárok a VMSZ listáját támogassák?
– A helyhatósági választások hatnak ki leginkább a polgárok életminőségére. A tétje a helyhatósági választásoknak az, hogy kezünkbe tudjuk-e venni saját sorsunkat, vagy átengedjük a döntéseket másnak, hagyjuk, hogy Belgrádban vagy Újvidéken döntsenek a fejünk felett, vagy mi fogalmazzuk meg az igényeinket, és meg is valósítsuk azokat. A VMSZ ilyen szempontból az egyetlen magyar lista Óbecsén, illetve az egyetlen vajdasági lista. Akinek fontosak a helyi, a magyar és a vajdasági érdekek, azt arra kérem, hogy vegyen részt a választáson, és támogassa a VMSZ listáját. Június 3-án az fog irányítani, aki több szavazatot kap. Vagyunk elegen Óbecse községben, akik így gondolkodunk. Ha mindenki ott lesz, akkor baj nem lehet.

Nyitókép: Kiss Igor, az óbecsei VMSZ listavezetője