2024. július 21., vasárnap

Megtanulom, megőrzőm, továbbadom

Magyarcsernyén is fellobbant az összetartozás lángja

Kedden este, pontosan 20:24 órakor Magyarcsernyén is fellobbant az összetartozás lángja a nemzeti összetartozás napja alkalmából. A rendezvényt az Ady Endre Művelődési Egyesület szervezte.

Alkalmi beszédében Hódi Judit, az egyesület elnöke arról beszélt, hogy az első világháborút lezáró, Magyarországra vonatkozó békediktátum értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Csallóközt, Erdélyt, Máramarost, Partiumot, Kelet-Bánságot, Muravidéket, Drávaközt, Bácska és Bánát egy részét, Őrvidéket, valamint Szepes és Árva vármegyék egyes részeit más országokhoz csatolták. Hozzátette, hogy Magyarország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, lakosságának felét.

– A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, amelyet 2010. május 31-én törvénybe is iktatott az Országgyűlés. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme" – emlékeztette a megjelenteket az elnöknő.

A rendezvény keretében az egyesület szakcsoportjai léptek fel.

(Fotó: Vidács Hajnalka)

(Fotó: Vidács Hajnalka)

Nyitókép: (Fotó: Vidács Hajnalka)