2024. április 20., szombat

Javítani a lakosság életminőségén

Bilicki Zoltán adai polgármester értékelte a 2023-as évet és felvázolta a községi önkormányzat 2024-es terveit

Ada község önkormányzatának legnagyobb sikere 2023-ban az építkezésügyi, közlekedési és infrastruktúráért felelős minisztériummal és a kínai CRBC vállalattal aláírt szerződés volt az adai és a moholi szennyvízhálózat kiépítéséről, illetve a moholi szennyvíztisztító telep bővítéséről. Bilicki Zoltán adai polgármester elmondta, hogy az 5,5 milliárd értékű projektum az elmúlt évtizedek legjelentősebb beruházása lesz Ada községben, ahol várhatóan kora tavasszal kezdődnek meg a több évig tartó munkálatok. A polgármester emellett több, a lakosság életminőségének javítását szolgáló beruházás előkészítését és megvalósítását is ígérte a 2024-es évre. 
– Ada község önkormányzata 2022-ben négy jelentős beruházásba fogott bele, többnyire önerőből. Ezek a moholi kultúrotthon, az adai sportcsarnok és a Műszaki Iskola felújítása, valamint Moholon a vízvezeték egy részének cseréje, ami megterhelte a 2023-as költségvetést is. Továbbá nagymértékben megnövekedtek a működési költségek, mert minden megdrágult. Az önkormányzatnak a saját anyagi ügyeit is ehhez a helyzethez kellett igazítania, ezért megpróbáltuk jelentős mértékben racionalizálni a kiadásainkat. Ebben partnerek voltak a civil szervezeteink és a sportklubjaink is, valamint az intézményeink is próbálták racionálisan felhasználni a pénzügyi forrásokat, illetve visszafogni a költekezést. Így elértük, hogy anyagilag stabilak tudtunk maradni, illetve sikerült véghez vinni a tervezett beruházásokat – értékelte az elmúlt év pénzügyi lehetőségeit Bilicki Zoltán, majd beszámolt a legjelentősebb fejlesztésekről.
A sikeres munkásolimpiától a vízgyár építéséig
– Nagy terhet jelentett a munkásolimpia, de szép rendezvény volt, és jó házigazdáknak bizonyultunk, valamint sikeresen megvalósultak a rendezvényhez kapcsolódó beruházások is. Sikerült befejezni Adán a középiskolánk felújítását. Az év elején elvégeztük Moholon a vízvezeték-hálózat egy részének a cseréjét 60 millió dinár értékben, valamint felújítottuk a kultúrotthont és a Bácska futballpályáját. Adán kialakítottuk az atlétikai pályát, biztosítottunk forrást az AFK pályájának a felújítására, valamint kiépült a ballon az adai strandfürdőben. A legnagyobb sikerünk az elmúlt évben mindenképpen az építkezésügyi minisztériummal aláírt szerződés volt a szennyvízhálózat kiépítéséről, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb befektetése Ada községben. Sajnos a munkálatok még nem kezdődtek el, de biztos vagyok benne, hogy kora tavasszal megindulnak, és az elkövetkező három és fél, négy év alatt kiépül Adán és Moholon a szennyvízhálózat. Emellett aláírtuk a szerződést a tartománnyal a vízgyár építéséről, amelybe már belekezdtünk. Moholon építjük a birkózók új székházát, valamint sikerült forrást szerezni egy újabb parkoló építéséhez, illetve Mohol központjának a felújításához a Világbanktól. Ez vissza nem térítendő eszköz a község számára. Három IPA-pályázatot átadtunk, és várjuk az eredményeket. Szeged várossal az adai színháztermet szeretnénk felújítani, Szentessel a moholi csónakkikötő kiépítésére pályáztunk, illetve a régebbi romániai partnerrel, Igazfalvával az adai tűzoltólaktanya kivitelezésére. Kiépült Adán a kerülőút, ami szintén jelentős beruházás. A tartományi költségvetési tartalékból sikerült kilobbiznunk a baraparti iskola felújításához szükséges 25 millió dinárt, ami nagy könnyítés a községnek, mert nem kell azt önerőből finanszírozni. Folytattuk a fiataljaink számára elérhető házvásárlási pályázatot, voltak pályázatok a vállalkozóinknak is. 2023-ban is igyekeztünk helytállni, és jelentős beruházásokat valósítottunk meg nagy ütemben, amihez hasonlót a környezetünkben nemigen lehet tapasztalni. Az elmúlt évben a wellnessközpontban több mint 70 000 vendégünk volt. Több községben beszéltek fürdő építéséről, mi megvalósítottuk. A kerülőútról is több községben beszéltek, mi kiépítettük. Vízgyárat valószínűleg nagyon sokan szeretnének a környezetünkben, Adán megindult a beruházás. A szennyvízhálózatra kaptuk azt a hatalmas összeget, amely elegendő lesz a projektum szerint, hogy Adán és Moholon kiépüljön. Ezek nagyon komoly eredmények – magyarázta a polgármester.
 

Csincsik Zsolt felvétele

Csincsik Zsolt felvétele

Az új sportcsarnoktól a községi buszjáratig
Az adai önkormányzat tevékenységének középpontjában 2024-ben is a lakosság életminőségének a javítása lesz. Bilicki Zoltán elmondta, hogy ehhez folyamatos együttműködés szükséges a köztársasági és a tartományi kormánnyal.
– Komoly támogatás kell ahhoz, hogy a tervezett fejlesztési célokat megvalósíthassuk, de ehhez megvan a támogatottságunk. Bár viszonylag kis község vagyunk, de nagymértékű beruházásokat tudunk véghez vinni, illetve a helyi gazdaság, a turizmus és a mezőgazdaság is komoly potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy a községünk továbbfejlődjön – hallottuk a polgármestertől, aki összefoglalta a 2024-es év legfontosabb terveit és beruházásait.
– A tartománynál tavaly sikeresen pályáztunk egy kosárlabdapálya építésére, ami tavaszra elkészül Adán. Az Adica Üdültetési Közvállalat számára vásároltunk egy autóbuszt, amellyel a szándékunk az, hogy a vendégeket a környékről a wellnessbe utaztassuk. Továbbá folyamatban van a tervdokumentáció kidolgozása, ami az idén elkészül, egy akvaparkos medence kiépítésére az adai strandfürdőben. A terveink között szerepel egy sportcsarnok kiépítése az adai általános iskola részére. A meglévő tornaterem a központi iskolaépületben rossz állapotban van, mellé kerülne az új sportcsarnok. A költségvetésben elkülönítettük a pénzt két ingatlan megvásárlására, amelyek szükségesek a projektum a realizálásához. Miután megépül az új sportcsarnok, lebontanánk a régi tornatermet, valamint a terv tartalmazza az udvar rendezését is. Ez többéves projektum lesz, ezért a megvalósítása 2024-ben nem fejeződne be. Az elmúlt évben sikeresen pályáztunk egy minibusz vásárlásához szükséges támogatásra, amihez hozzá kell tennünk az önerőt is. A célunk, hogy a minibusz megérkezésével, amely legkésőbb májusra várható, beindítsunk egy ingyenes járatot Moholtól Völgypartig napi három alkalommal. A járat menetrendje a tanügyi dolgozók és az iskolás diákok igényeihez lenne alakítva. Ugyanakkor a minibusz használata minden más polgár számára is ingyenes lenne. A projektumra rendelkezésre áll a pénz. Az adai Moša Pijade utcában egy sebességmérő kamerát helyezünk el, aminél folyamatban van a közbeszerzési eljárás. Lezárult a közbeszerzés a baraparti iskola tornatermének a felújítására, amely az idén várható. Kiépül még a birkózók székháza, amely körülbelül 30 millió dináros beruházás lesz. A leendő vízgyárnál építünk egy trafóállomást, valószínűleg az EPS-szel közösen. A vízgyár elkészülésének határideje 2025 februárja, de bízom benne, hogy még az idén befejezzük a munkálatokat. Forrásokat biztosítunk a törökfalui és a völgyparti iskola renoválására. Előbbire 10 millió dinárt, utóbbira ennek egyharmadát. Zajlik a wellnesshez tervezett hotel építésének az előkészítése. Itt a pénzügyi konstrukció még tisztázatlan, mert több variáció áll fenn, amelyek közül próbáljuk kiválasztani a legjobbat. Az idén elkészül a tervdokumentáció a moholi kultúrotthon előtti tér és a rekreációs park felújítására Folytatni fogjuk a templomaink renoválását a völgyparti imaházzal és a moholi pravoszláv templommal. Az elmúlt két évben megközelítőleg 50 millió dinárt fordítottunk a templomaink felújítására saját eszközből. Ezeknek a beruházásoknak nagy részét mi finanszíroztuk – számolt be Ada község vezetője. 
Bilicki Zoltán elmondta, hogy a tartományi kormánnyal tárgyaltak, és várják az Ada–Törökfalu út felújításának kezdetét. Kiemelte, hogy Goran Vesić építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter megígérte, hogy az idén folytatódik a Moholi nagy út építése. A polgármester szerint az illetékes minisztérium 600–700 millió dinárt biztosítana az útszakasz kiépítésére Ada község határáig. A miniszter szavai szerint a 23 kilométeres útszakasz az elkövetkező három évben épülne meg, illetve felújítanák a már meglévő 7 kilométeres útszakaszt is. A polgármester megjegyezte, hogy a Vajdaság Vizei közvállalat idei tervébe bekerült két úszószivattyú üzembe helyezése a Kalocsa II. szivattyúállomáson, hogy biztosítsák az állomás működését alacsony vízállásnál is. Továbbá folyamatban van az egyeztetés a közvállalattal egy új öntözőcsatorna kiépítéséről, ami az Ada–Zenta határtól húzódna az Adai nagy útig.

Nyitókép: Csincsik Zsolt felvétele