2024. július 24., szerda

Egy biztos recept – A holland atlétika sikerének kulcsa

Szerző: Szabó Sándor

Lakosságarányosan a holland atlétikát méltán nevezhetjük Európában a legsikeresebbnek. Az érmek vagy helyezések számából ez kitűnik a nemrég zárult Budapesti 2023-as atlétikai világbajnokság rangsorából is. Az alábbi táblázatban feltüntettük több európai ország eredményeit, amiből következtetni lehet a holland atlétika minőségére.

 

Vb-eredmények az éremtáblázat alapján (World Athletics, 2023a)

Rangsor Ország Érmek Résztvevők Eredmények

A E B Összes

8. Hollandia 2 1 2 5 62 13 döntős, 10 elődöntős

18. Szerbia 1 0 0 1 9 3 döntős

37. Csehország 0 0 2 2 25 7 döntős, 3 elődöntős

39. Magyarország 0 0 1 1 56 7 döntős, 4 elődöntős

39. Románia 0 0 1 1 17 4 döntős, 1 elődöntős

 

Helyezések száma (World Athletics, 2023b)

Rangsor Ország A E B 4. 5. 6. 7. 8. Összesen

8. Hollandia 2 1 2 1 1 2 0 1 51

28. Csehország 0 0 2 0 0 0 1 0 14

36. Magyarország 0 0 1 1 0 0 0 0 11

37. Szerbia 1 0 0 0 0 0 1 0 10

44. Románia 0 0 1 0 0 0 1 0 8

 

A két rangsorolásból kitűnik, hogy Hollandia eredménye sokkal jobb a hozzá hasonló nagyságú országokénál. Jelen munkában megpróbáltuk kideríteni, mi a holland siker kulcsa.

Feltételezésünk szerint a sikert a jobban befektetett erőforrásokban találjuk, amit a jobb gazdasági és eszközháttér biztosít, a jobb motivációs rendszer kíséretében. A sikerek okai lehetnek: Hollandia gazdag ország, jólétben élő polgárokkal, és ez azt jelenti, hogy a hollandok be tudnak fektetni az infrastruktúrába és más erőforrásokba, edzőkbe, technológiába és profi sportolókba. A hollandok megengedhetik maguknak, hogy sportoljanak, részt vegyenek sportklubok életében, és pénzt költsenek a sport anyagi támogatására. Az erőforrásokat hatékonyan használják fel, és a tehetségek minden lehetőséget megkapnak a kibontakozásra, de ehhez elengedhetetlen a kemény munka és a helyes döntések.

A szakirodalmat tanulmányozva a következő tényezőket találtuk, amelyek hozzájárulnak a hollandok sikeréhez:

1. Fizikai adottságok

Hollandia átlagosan a világ legmagasabb polgárainak az országa, de a sikerhez sokkal több tényező járul hozzá, mert egy 17 milliós nemzet nagyobb nemzetekkel szemben a populáció számának hátrányát szenvedi. A hollandok testmagasságban vezetik a férfiak listáját, és a holland nők a második legmagasabbak. (NCD-RisC, 2016). Az Ipsos felmérése szerint a hollandok a fizikailag legaktívabbak, hetente több mint 12 órát töltenek testmozgással vagy sporttal a vizsgált 29 országban (Ipsos, 2021). Az Ipsos felmérése 21 000 felnőttet kérdezett meg a testmozgási szokásokról.

2. Hagyományok

Hollandia 17 millió lakosából körülbelül 5 millióan vannak regisztrálva az ország 35 000 sportklubjának valamelyikében. A 15 évnél idősebb lakosság mintegy kétharmada hetente sportol (Holland Nemzeti Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet, 2018).

3. Anyagi körülmények

Ahhoz, hogy világszínvonalon versenyezhessenek, az élsportolóknak képesnek kell lenniük arra, hogy minden idejüket és energiájukat az adott sportáguknak szenteljék. Emellett csúcsminőségű útmutatásra és támogatásra van szükségük, nemcsak a sportágukkal kapcsolatban, hanem a társadalmi és munkahelyi környezetük és a társadalom részéről is.

A Magyar Atlétikai Szövetség költségvetése a világbajnokság előtti években körülbelül 12 millió euró volt (Magyar Atlétikai Szövetség, 2019). Ezzel szemben a holland állami ráfordítás hozzávetőlegesen a hatszorosa, de a holland szövetség teljes költségvetése bevételekkel együtt 160 millió euróra volt tervezve 2023-ra (cloudfront.net, 2022). Ez a nagy különbség beszédes. Lakosságarányosan az egy főre eső költségvetés Magyarország esetében 1,2 euró, Hollandia esetében majdnem 10.

Hollandiában az Egészségügyi, Jóléti és Sportminisztérium felelős a sport és a testmozgás patronálásáért. A minisztérium sporttal kapcsolatos küldetése az, hogy lehetővé tegye mindenkinek az aktív részvételt biztonságos és egészséges módon a sportban. A minisztérium továbbá támogatja az elitsportot, és anyagi támogatást nyújt a hollandiai nemzetközi versenyeken az országot képviselő kiváló sportolóknak, hogy a lehető legjobban teljesíthessenek (government.nl, 2023a). Emellett Hollandiában sok magánvállalat és vállalkozás tevékenykedik a sport területén, amelyek finanszírozást és befektetést biztosítanak sporttal kapcsolatos tevékenységekhez (crunchbase.com, 2023). A hivatalos holland kormányzati tájékoztatás szerint több intézkedéssel is támogatják az élsportot. A maximális hatékonyság elérésének érdekében a központi kormányzat, a nemzeti olimpiai bizottság a sportszövetségekkel partnerségben a következő módokon fektet be az élsportba:

1. Innováció elősegítése

A kormány az élsportban az innovációba fektet be, különösen a képzési programok és a versenyek terén. Emellett a sporttehetségek fejlesztését, valamint a tehetségkutatók és sportedzők ismereteinek és készségeinek bővítését célzó programokat is finanszíroz. Azok az élsportolók, akik a bruttó minimálbér alatt keresnek, személyes juttatásra lehetnek jogosultak, hogy minél több időt tudjanak sportkarrierjüknek szentelni.

2. Edzési és oktatási létesítmények élsportolók számára

Hollandiában számos edző- és oktatási létesítmény áll az élsportolók rendelkezésére, ahol élhetnek, tanulhatnak, és teljes munkaidőben edzhetnek a versenyekre. Emellett csúcsminőségű sportorvosi létesítményekhez is hozzáférhetnek.

3. Középiskolák tehetséges fiatal sportolók számára

Néhány középiskola támogatja a fiatal sportolókat, hogy a tanulást és az élsportban való részvételt összekapcsolhassák. Az iskola összehangolja a tantermi órarendjüket az edzéstervükkel, hogy arra ösztönözze őket, élsportolói karrierjük mellett társadalmi karriert is építsenek.

4. Munkahelyi képzés és foglalkoztatás élsportolók számára

Az üzleti közösség által támogatott új együttműködési program segít az élsportolóknak abban, hogy sportolói pályafutásuk alatt vagy után megfelelő munkahelyhez jussanak. A vállalkozások azonban nem lehetnek egyedül a sportbarát munkakörnyezet megteremtésében, ezért a kormány is elindította saját programját annak érdekében, hogy az élsportolóknak gyakornoki állásokat vagy ideiglenes állásokat biztosítson a közszolgálatban.

5. Világszínvonalú sportesemények

A kormány tervei szerint Hollandiában számos nemzetközi élsporteseményt rendeznének (government.nl, 2023b).

A fiatalkorúak sportjában a holland metodika követi a világ legújabb trendjeit. A nemzetközi szakirodalomban és az audiovizuális térben hemzsegnek azok az érvelések, amelyek szerint a változatosság a sportfejlesztési tevékenységekben, gyerekek esetében, nagyon fontos a sérülések kockázatának csökkentése, a fiatal sportolók koncentrációjának és elkötelezettségének fenntartása, valamint a testi és szellemi fejlődés szempontjából. A holland edzők szerint nem elég csak szorosan az edzésekkel foglalkozni, hanem a teljes szociális hátteret fel kell karolni (Riffi-Acharki E. & al, 2023).

A felnőttkorú tanuló sportolók élvezik a legtöbb kedvezményt. A holland kormány kínál jövedelemkiegészítést a munkában álló élsportolók részére is, a legtöbb juttatást mégis a felsőoktatásban tanuló sportolók kapják.

Hollandiában számos felsőoktatási intézmény kiemelten támogatja az élsportolóit. A legtöbb nagy egyetemen dedikált programok futnak az élsportolók előnyére. Ezen programok legfontosabb elemei:

– mentoráló programok, szakemberek bevonásával a hatékony sportfejlődés elősegítésére;

– anyagi támogatás ösztöndíjak és kedvezményes, esetenként ingyenes sportlétesítmény-használat formájában;

– lépcsőzetes, eredményorientált támogatási rendszer;

– ingyenes lakhatás;

– egyéni tanrend, rugalmas tanulás;

– alkalmazkodó vizsgarendszer és előnyös diplomaszerzési feltételek (Utrecht University, University of Amsterdam, 2023).

Összegzésként el lehet mondani az 1. táblázat alapján, hogy a holland rendszer jóval hatékonyabb a többi európai hasonló méretű országénál. Támaszkodva a hagyományaikra és a kitűnő szakértő gárdára, a holland atlétika gondozza a tehetségeket már fiatal koruktól fogva, és mindent megad nekik, ami nélkülözhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a tehetségük ki tudjon bontakozni. Nemcsak a jelentős anyagi ráfordítás, hanem az erőforrások átgondolt felhasználása is hozzájárul a holland sikertörténethez.

 

Irodalomjegyzék:

1. World Athletics (2023a). Éremtáblázat.

https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-championships/world-athletics-championships-budapest-2023-7138987/medaltable

2. World Athletics (2023b). Helyezéstáblázat.

https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-championships/world-athletics-championships-budapest-2023-7138987/placingtable

3. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) (2016). © Franco et al. A century of trends in adult human height. Epidemiology and Global Health. https://elifesciences.org/articles/13410. https://doi.org/10.7554/eLife.13410

4. Whiting, K. (2021). Which nations do the most and least exercise?. Global views on sport and exercise,© Ipsos. https://www.weforum.org/agenda/2021/08/exercise-sport-fitness-world/

5. Holland Nemzeti Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet (2018). A holland sport történelmi áttekintése 1940 óta (holland nyelven). https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/historisch-overzicht.

6. Magyar Atlétikai Szövetség (2019). Pénzügyi beszámoló.

https://atletika.hu/sites/default/files/masz/dokumentumok/szovetseg/maszegyebszervezetbeszamolo2019.pdf

7. cloudfront.net (2022). Az atlétikai szövetség költségvetése 2023 (holland nyelven). https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiekunie/De-Atletiekunie/Unieraad/Vergaderstukken/2022-11-24/4.4-Begroting-2023-AU-nov2022-def.pdf?v=1667399415

8. Hollandia Egészségügyi, Jóléti és Sportminisztériuma (2023a). https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport

9. Crunchbase (2023). A legjobb holland sportvállalatok listája. https://www.crunchbase.com/hub/the-netherlands-sports-companies.

10. Hollandia Egészségügyi, Jóléti és Sportminisztériuma (2023b). Élsport támogatása. https://www.government.nl/topics/sports/elite-sport?fbclid=IwAR3euq-fI74_T_4Iis1PRud5fY47tBsmhxyeJFRKxcEGbsGacajLPlRub7o

11. Riffi-Acharki, E., Spaaij, R. & Nieuwelink, H. (2021). Social inclusion through sport? Pedagogical perspectives of Dutch youth sport coaches. Sport, Education and Society, 2(28), 144–158. Published online: 04 Dec 2021. https://doi.org/10.1080/13573322.2021.2006174.

12. Utrecht University (2023). Útmutatók / Élsportoló hallgatók.

https://students.uu.nl/en/guidance-and-development/student-guidance/elite-sports-students?fbclid=IwAR2oK5so0QwJGKttimSp7s5HDQQGWPQzsJ7C4KOXBVQwEeG8cfHM3fxQcoQ

13. University of Amsterdam (2023). Útmutató az élsportolóknak.

https://student.uva.nl/en/topics/help-for-top-class-athletes?fbclid=IwAR3tMqeVusie6iZGvH01m3oPn1PUYLWTL7HNGp2u-nAKdsQp3u_4DV-Z6N8

(A szerző Szatmárnémetiben, a Partiumban született és Kolozsváron nevelkedett. Ugyanitt a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett mesterdiplomát természettudományokból (kémia és fizika). Tanulmányait Budapesten folytatta, ahol később elvégezte a Testnevelési Egyetem edző szakát. A köznevelésben dolgozik, és az idei évtől az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetében kutatja a sport hatását a gyerekek és fiatalok szellemi fejlődésére.)