2024. április 24., szerda

Az áldozatos munka elismerése

Átadták a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéseket Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán
Verebély Árpád, Csáky Sörös Piroska és Nagy Imre

Verebély Árpád, Csáky Sörös Piroska és Nagy Imre

Magyarország Szabadkai Főnkonzulátusán dr. Babity János főkonzul ma magas rangú kitüntetéseket adott át három vajdasági magyar kiemelkedő személyiségnek. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette dr. Csáky Sörös Piroskát, prof. dr. Nagy Imrét és Ft. Verebélyi Árpádot.

Elsőként dr. Csáky Sörös Piroska vette át a kitüntetést. Az indoklás szerint dr. Csáky Sörös Piroska, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének nyugalmazott tanára, az újvidéki Petőfi Sándor MMK elnökségi tagja, a vajdasági magyar közösség kulturális életének alakítása és szellemi örökségének kutatása terén végzett több évtizedes munkája elismeréseként érdemelte ki a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

– Nagy szerencsém volt, mert mindig azzal foglalkozhattam, amit szeretek. Könyvek között lehettem, fiatalokkal dolgozhattam, segíthettem ifjú kutatóknak, bevezethettem őket a tudomány szép világába. Rámutathattam arra, hogy bárki megtalálhatja a számára fontos információkat a könyvekben. Mindenkinek nyitott a tudás, csak élni kell vele. A lényeg, hogy ezt okosan kell tenni – hallottuk dr. Csáky Piroskától.

Dr. Nagy Imrének, az Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar Földrajzi Intézete tanárának, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara Regionális Tudományok és Statisztikai Intézet egyetemi docensének, a pécsi székhelyű Magyar Regionális, Tudományos Társaság alelnökének, a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának kidolgozása, valamint megvalósítása terén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként adományozta a magyar köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

Babity János főkonzul

Babity János főkonzul

– Véleményem szerint ez a kitüntetés korán jött, mert még nem fejeztük be azt a ciklust, amelyet a Prosperitati Alapítvánnyal elkezdtünk. Az a tevékenység, amelyet több mint két éve végzünk, még befejezésre vár, nyilván az értékelésekre is akkor kerül sor. Ahova viszont eddig jutottam, az egy 24 éves területfejlesztésben eltöltött munka eredménye, amelyben a különböző csapatmunkák egymásra épülése történt meg. A pécsi Regionális Tudományok Központjában, a Magyar Tudományos Akadémia intézményében kezdődött ez a folyamat, amely azután a szarvasi Vidékfejlesztési Iskolában folytatódott, majd áttevődött a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karára, ahol az alföldi kutatások mellett már horvát–magyar határtérséget kutattunk egy fiatal és komoly csapattal. 2010-ben az Újvidéki Egyetemen továbbfolytattam ezt a munkát, amely a klímaváltozáshoz, a területfejlesztéshez és egyéb ehhez kapcsolódó problematikákhoz kötődtek. 2013-tól a vajdasági terület- és gazdaságfejlesztés stratégiájának a munkálatait kezdtük el szintén egy fiatal csapattal, amelyre nagyon büszke vagyok, ugyanis azt látom, hogy ez a csapat lesz majd az az erő, amely az elkövetkező fejlesztésjellegű munkát tovább tudja vinni az EU-s csatlakozás irányába. Amikor ezt a stratégiát befejeztük, egy újabb csapatban találtam magamat, ez pedig a Prosperitati Alapítvány csapata. Az igazgatóbizottság, amely ezt a munkát koordinálja és irányítja, hatalmas munkát végez annak érdekében, hogy a Magyar Állam támogatása valós fejlesztési irányt fusson be – fejtette ki dr. Nagy Imre.

Magyarország köztársasági elnökének indoklása szerint, Ft. Verebélyi Árpád, a Doroszlói Plébánia kormányzója, kerületi esperes, a doroszlói Mária Keresztények Segítsége Egyházmegyei Kegyhely igazgatója részére, a nyugat-bácskai katolikus hívek szolgálata mellett, a vajdasági magyar fiatalok anyanyelvű hitéletét és közösségi életét is gazdagító áldozatos munkája, valamint a doroszlói kegyhely felújítása és bővítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként adományozta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

– Az a munka, amit elkezdtünk, reményeim szerint most indul be igazán. Nyugat-Bácskában a legfontosabb együtt dolgozni és együtt megpróbálni olyasmit létrehozni, amit néha még a tömbmagyarságban is nehéz megvalósítani, gondolok például a plébániák, templomok felújítására vagy a Gyöngyösbokrétára. Épp ez miatt úgy vélem, hogy ez a nekem címzett kitüntetés valójában mindazoknak szól, akikkel együtt dolgozunk, akár az egyházon belül, akár a közszférában, hogy megtaláljuk azt a közös utat, amellyel a régiónak és az egész délvidéki magyarságnak értékeket tudjunk felmutatni – mondta Ft. Verebélyi Árpád.

Dr. Babity János a főkonzulátus nevében is gratulált a kitüntetetteknek. Elmondása szerint érdemes megállnunk és átgondolnunk, hogy egy-egy kiemelkedő személyiség elismerése mit jelenthet manapság a vajdasági magyar közösség számára.

– Dr. Csáky Sörös Piroskát a töretlen áldozatos munkájáért tiszteljük, amely nagyon fontos a fiatalok tanításában, a kulturális értékeink megőrzésében és továbbörökítésében, hiszen ez jelenti a vajdasági magyar közösség identitását. Prof. dr. Nagy Imre nagy tudását a vajdasági magyarság szolgálatába állította. Az, hogy a nagy sikerrel futó, hamarosan negyedik körébe forduló Prosperitati Alapítvány nevével fémjelzett munka elindulhatott, ennek a tevékenységnek, kutató- és előkészítőmunkának is köszönhető. Ft. Verebélyi Árpád áldozatos munkája ugyancsak a nemzeti öntudatot, a magyar közösséghez való tartozást erősíti, és ebben nagyon fontos az ifjúsággal folytatott munka. Manapság és az elkövetkező években ez a munka még fontosabbá válik. Az elmúlt néhány évtizedben nem gondoltunk arra, hogy a hitünk gyakorlása öntudatunk kifejezésének egyik eszköze, és az Úrhoz való kapcsolatunk úgymond veszélybe kerülhet. Nem tudhatjuk, hogy a jövő milyen politikai hangulatot és változást eredményez Európában – hallottuk dr. Babity Jánostól.