2024. április 20., szombat

Msgr. Ft. Bogdán Józsefre emlékeztek

Egyházaskéren emléktáblát avattak a pap költő tiszteletére

Szombaton Egyházaskéren (Verbica) a katolikus temetőben emléktáblát avattak Msgr. Ft.Bogdán József (1956-2023) papi káplán, papköltő, a falu első ott lakó papja tiszteletére. Az eseményre összesereglettek előtt Varga Ákos, a helyi közösség elnöke elmondta:

- A tavaly nyáron elhunyt és Nagybecskereken eltemetett Bogdán atya utolsó kívánsága volt, hogy örök nyugvóhelye Egyházaskéren legyen. Sajnos ez nem valósulhatottmeg, de mi falubeliek ezzel az emléktáblával méltóképpen tisztelgünk szeretett papunk emléke előtt.

Az emléktáblát Ft. Erős Mihály atya szentelte meg, majd Bogdán atya tisztelői, barátai, a vajdasági magyar művelődési intézmények és a csókai önkormányzat képviselői koszorúztak.

Az emléktábla avatása után a helyi Ifjúsági Központban Dudás Károly és Molnár Rózsa (Ft. Bogdán József emlékbizottság elnöke) emlékezett meg Bogdán atyáról, majd a művelődési műsor keretében szavalatok hangzottak el a pap költő verseiből, fellépett a törökkanizsai Tisza Gyöngye ME asszonykórusa, az oroszlámosiDr. Batthyányi-Strattamann LászlóMűvelődési Egyesület néptácosai.

Gergely József fotója

Gergely József fotója

Gergely József fotója

Gergely József fotója

Nyitókép: Gergely József fotója