2024. június 16., vasárnap

A matematika mindennel összefügg

A tanároknak is folyamatosan képezniük kell magukat, hangzott el a magyarkanizsai képzésen

Újabb, nyolc pontot érő akkreditált képzést tartottak péntek délután a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban. Ezúttal A természettudományok, a társadalomtudományok és a matematika közötti összefüggés címmel Bagány Igor, okleveles informatikatanár, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, valamint a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolai informatikatanára, és Kriska Szilvia matematikatanár, aki szintén a magyarkanizsai Zmaj iskolában oktat, tartották a képzést. Négy községből huszonkét résztvevő érkezett, akik nyolc intézményt képviseltek. Zentáról, Szabadkáról, Törökkanizsáról és Magyarkanizsáról osztálytanító, matematika-, fizika-, kémiatanár, magyar és angol nyelvet oktató tanár, de hitoktató, pszichológus is volt közöttük, akiket Jerasz Anikó, az intézmény igazgatója köszöntött.
–  Mivel a matematika egyedülálló abban a tekintetben, hogy jelen van mind a természetben, mind a társadalomban, a mindennapi élet számos területén, így a matematika tanításának más tanítási tantárgyakkal való összefüggése, korrelációja nemcsak lehetséges, de megkerülhetetlen is. A matematika jelen van a hétköznapi élet problémáinak megoldásában. A tantárgyak közötti korrelációra, összefüggésekre rá kell mutatni, annak érdekében, hogy a tanítási folyamat minél érdekesebb legyen, illetve, hogy növeljük a tanulók motivációját, annak érdekében, hogy minél jobb eredményt érjünk el a nevelési-oktatási folyamatban. A matematika tantárgy kiemelkedő szerepet játszik a gondolkodási képességek fejlesztésében. Más tantárgyakhoz képest viszonylag kevés külső előismeretet feltételez, így már nagyon korán, kisgyermekkorban is elkezdhető a fejlesztés. A matematika tanulása lehetőséget ad arra, hogy a tanulók felismerjenek szabályszerűségeket, mérlegeljék a lehetőségeket, modelleket állítsanak fel. A matematikában korán fel lehet hívni a tanulók figyelmét arra, hogy kételkedjenek a vélt igazságban (sejtésben), keressék az okokat és a bizonyítékokat. A matematika egyedülálló lehetőségeket kínál a bizonyítás jelentőségének megértésére. Amikor meghirdettük ezen képzésünket, azt tartottuk szem előtt, hogy időszerű, sokakat érintő, éppen emiatt nagy érdeklődéssel várt programot biztosítsunk az érdeklődők számára, ugyanis az akkreditáltatásnál is azt fogalmaztuk meg elsődleges célként, hogy a témával kapcsolatban növeljük az oktató-nevelő munkában dolgozók tudásszintjét, valamint lehetőséget biztosítsunk a természettudományok, a társadalomtudományok és a matematika közötti összefüggés kapcsán az alapismeretek megszerzésére, ezért a program az általános kompetenciák elsajátítására irányul – fejtette ki az igazgatónő, Jerasz Anikó.
Az előadó tanárok szerint a matematika nagyon könnyen összefüggésbe hozható más tantárgyakkal. Bagány Igor hangsúlyozta:
– A világegyetem alapnyelve, törvényei mind matematikailag vannak leírva képletekkel, tételekkel és mindenféle axiómákkal. Szerteágazóan mindenhol szerepel, minden tantárgyban ott van valamilyen formában, hisz alaptudományról van szó – mondta Bagány Igor.
Kriska Szilvia hangsúlyozta, hogy a matematika azonkívül, hogy sok természeti jelenséget megmagyaráz, próbálja kiszámolni, leírni azokat, a mi agyi kapacitásunk fejlesztéséhez is nagyban hozzájárul, ezért nagyon fontos, hogy a gyerekek már kiskoruktól kezdve foglalkozzanak matematikával, mert hosszú távon a gondolkodásmódjukra, a logikájukra, a problémamegoldó készségükre is kedvezően hat – magyarázta a tanárnő.
A képzés ideje alatt történelmi áttekintést és szórakoztató matematikát is volt alkalmuk hallani és kipróbálni a résztvevőknek, akik majd a diákjaik körében tovább is tudják azt adni.

Nyitókép: Bagány Igor, Kriska Szilvia és Jerasz Anikó / Puskás Károly felvétele