2024. május 19., vasárnap

Nem csak a matematikához kell

Logikai játékos tanulótábort tartanak Muzslyán

Hétfőn kezdődött és péntekig tart a harmadik Logikai játékos tanulótábor Muzslyán, amelyre 62 tordai, muzslyai, magyarcsernyei, magyarittabéi, torontálvásárhelyi, nagybecskereki, székelykevei, valamint magyarországi és szlovákiai felsős diák jött el. A foglalkozásokat az egykori Parti Iskolában (a helybeli motoros egyesület jelenlegi helyiségeiben) tartják. A diákok az épületben, a fiúkollégiumban és családoknál vannak elszállásolva. A tábort tartományi és anyaországi támogatásból szervezi a Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete.
Mint ahogy Bíró István szervezőtől hallottuk, az effajta foglalkozások iránt évről évre nő az érdeklődés.

Szórakozva tanulnak (Fotó: Kecskés István)

Szórakozva tanulnak (Fotó: Kecskés István)

– Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeket akkora mennyiségű lexikális anyaggal borítják be az iskolában, amennyit képtelenek magukévá tenni. Bemagolják, megtanulják, de ugyanolyan gyorsan el is felejtik. Közben a gyerekben visszafejlődik a gondolkodás tehetsége. A józan parasztész elvesz a gyerekben. Nem tudja a problémát más szemszögből megközelíteni. Csak úgy, ahogy egyes tantárgyak keretében tanulták. Ha egy új probléma adódik, nem tud hozzáfogni. Ha nem azok a keretek közé sorolható a probléma, amelyeket az iskolában tanultak – képtelenek gondolkodni. Ezt próbáljuk egy kicsikét visszafordítani – mondja Bíró István, a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola matematikatanára.
Tévhit, hogy a logikára csak a matematika elsajátításában van szükség. Mint ahogy Juhász Dániel, tanító-matematikus mondja, a diákok számára nagyon fontos, hogy fölfedezzék az összefüggéseket a különböző tantárgyak között.
– A logikára nagy szükség van az iskolában. Ezért törekszünk, hogy ne csak a matematika keretében, hanem az anyanyelv, a kémia, a biológia és különböző más tantárgyakba is bevonjuk a logikát. Hogy a gyerekek minél több tapasztalatot szerezzenek. Hogy a logikai tudásukat több területen tudják alkalmazni – mondja Juhász Dániel.
Hausknecht Éva, a muzslai (Szlovákia) Endrődy János Alapiskola tanítónője hat gyerekkel érkezett Szlovákiából. Hozta a Japánban kifejlesztett számolóeszközt – a szorobánt is. Mit hallottuk tőle, náluk kétezer óta foglalkoznak szorobánoktatással már az alapiskolában, az első osztálytól kezdve. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a segédeszköz nagy segítséget jelent a gyerekeknek a matematika elsajátításában.
A muzslyai Logikai tábor a Mózes Krisztián vezette visegrádi LogíQai tábor mintájára született. Budapesten 1997 óta zajlik logikai jellegű tehetséggondozás.
– Azt tapasztaljuk, hogy ezen a téren a szülők és a gyerekek részéről is nagy igény merül föl. Szerencsére az iskolák hozzáállása is támogató ebben a témában. Ők is érzik azt, hogy a gyerekeknek ez jót tesz, a gyerekek ezáltal többek lesznek. Javulnak a tanulási képességeik. Bár mi nem szoktuk magunkról azt mondani, vagy nem az a célja ezeknek a foglalkozásoknak, hogy a tanulási nehézségeket kiküszöbölje, vagy hogy ezen segítsen, de több szülőtől hallottunk már olyat, hogy mondjuk, a házi feladatot gyorsabban csinálják meg a gyerekek. Holott, szaktárgyi jellegű kérdések soha nem merülnek fel egy foglalkozáson – mondja Mózes Krisztián.
A tábor pénteken, tábortűz mellett záróesttel ér véget.