2024. május 18., szombat

Az óvoda az alapja mindennek

A magyar kisebbségi oktatási rendszer fontosságát hangsúlyozta tegnap vajdasági körútján dr. Grezsa István miniszteri biztos
PÉterrévén

PÉterrévén

Dr. Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programért felelős miniszteri biztos és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke tegnap és ma tíz olyan vajdasági óvodába látogatott, látogat el, amely a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében újult meg. Mint ismeretes, az óvodafejlesztési program a Magyar Nemzeti Tanács koordinálásában és lebonyolításában, a Magyar Kormány Miniszterelnökségének Nemzetpolitikáért felelős Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap segítségével valósult meg. Dr. Grezsa István és Hajnal Jenő tegnapi körútja során elsőként Törökkanizsán a Boldog Gyermek Iskoláskor Előtti Intézménybe látogatott, ahol a programnak köszönhetően korszerűsítették a vizesblokkok egy részét, magyar játszósarkot alakítottak ki és egy új játszóteret készítettek.

TÖRÖKKANIZSA

Az óvodások, Mira Acin, az intézet igazgatójának jelenlétében ünnepi műsorral fogadták a vendégeket, akik között ott volt Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke és dr. Radovan Uverić, Törökkanizsa polgármestere is, akiket Újhelyi Nándor, a törökkanizsai községi képviselő-testületének elnöke üdvözölt. Újhelyi Nándor köszöntőjében elmondta, hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program révén a törökkanizsai óvodában közel tízmillió forint értékű támogatást valósítottak meg, és hogy ebből az oroszlámosi épület is részesült, ami úgyszintén hozzájuk tartozik. A köszöntő után az óvodások rövid zenés, táncos produkcióval örvendeztették meg a látogatókat, ezt követően pedig dr. Grezsa István jelképesen átadta rendeltetésének az épület mögötti új játszóteret, amit egyébként már hónapok óta használnak a gyermekek legnagyobb megelégedésükre.

Dr. Grezsa István kérdésünkre elmondta, hogy az elvándorlási tények ellenére is úgy gondolják, hogy a magyarságnak a 21. században döntő szerepe lesz abban, hogy a Kárpát-medence és egyáltalán Kelet-Európa magára találjon, felépüljön, és az itt élő testvérnépekkel együtt egy új Közép-Kelet-Európát építsen fel, és hogy ebben nagyon nagy szerepe van a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak:

– Nagyon nagy szerepünk lehet abban, hogy visszaállítsuk azokat az eredeti alapértékeket, amelyek révén az egész európai kontinens sikeres volt az elmúlt évszázadokban. Ennek alapja az a magyar kisebbségi oktatási rendszer, melynek alapköve az óvoda, hiszen itt találkoznak a gyermekek először intézményes formában a magyar anyanyelvvel és a páratlanul gazdag magyar kultúrával. Azért kell ezt megerősíteni, hogy a Kárpát-medencében és itt a Dévidéken is minden gyermek, ha szórványban él is, lehetőséget kapjon arra, hogy magyar óvodába járjon, és bízunk abban, hogy ezek a gyerekek aztán zömében majd magyarul fogják a tanulmányaikat folytatni. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program nagyon hasznos, az egész Kárpát-medencére vetítve 38,5 milliárd forintos nagy és rendszerszintű nemzetpolitikai befektetés. Itt a Délvidéken több mint egymilliárd forintot mozgattunk meg nemcsak épületek rendbetételével, hanem óvodai játszósarkok, fejlesztő játékok beszerzésével, és fontos, hogy máris látható, hogy a Kárpát-medencei szinten megnövekedett magyar óvodás létszámhoz igazodva egy komoly humánerőforrás-fejlesztés is zajlik párhuzamosan az épületek renoválásával, hiszen a tartalom nagyon fontos kérdés.

Hajnal Jenő a felújításokról szólva elmondta, hogy a program révén még nyolc kisbusz fog érkezni a szórványóvodákba, és azt szeretnék, hogy minden feltételt megteremtsenek a bölcsődei és az óvodai foglalkozások számára, hiszen ez az alapja a Kárpát-medencében a magyar oktatás megerősítésének, és ehhez a Magyar Nemzeti Tanács örömmel csatlakozott:

– A magyar kormány támogatása révén az óvodafejlesztés a következő két évben olyan szintre jut, hogy bármelyik magyar szülő, ha dönteni akar, milyen óvodába írassa gyermekét, egyértelmű lesz számára, hogy anyanyelvén, tehát magyarul kell továbbtanulnia a gyermekének. A fejlesztés eddig főleg a szórványra volt jellemző, hat szórvány óvodát hoztunk létre, most pedig a tömb felé fordulunk, és ott fogjuk a legújabb fejlesztéseket elvégezni.

Törökkanizsa után a küldöttség Péterrévére, Óbecsére, Nagybecskerekre, Magyarittabére, Nezsénybe, Ürményházára, Udvarszállásra és Székelykevére is ellátogatott.

(szerző: hhá)

ÓBECSE, PÉTERRÉVE

Volt, ahol még tegnap reggel is dolgoztak mesterek az óbecsei Labud Pejović Gyermekintézmény péterrévei és alsóvárosi óvodájának a játszóterein, amelyeket tegnap Grezsa István, a Miniszterelnökség Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjáért felelősminiszteri biztosa, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának az elnöke, Kinka Erzsébet, az óbecsei képviselő-testület elnökhelyettese, Molnár Viktor, a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezetének az elnöke és Stefaniga Csaba tanácstag is meglátogatott. Mind a péterrévei dr. Kiss Imre Óvodában, mind az óbecsei alsóvárosi Napsugár Óvodában rövid műsorral köszöntötték őket a gyerekek, házigazdájuk pedig Tatjana Mitić igazgatónő volt.

Egy ilyen játszótér 700 ezer dinárba kerül, és mindkét óvodában egy-egy 135 ezer dinár értékű magyar sarkot is kialakítottak. Hajnal Jenő MNT-elnök elmondása szerint az óvodafejlesztési program az egész Kárpát-medencében egy olyan új lehetőséget kínált, amely újragondolásra késztette az MNT oktatási programját is.

A játszótereken és a magyar sarkokon túl hat szórványóvodát sikerült létrehoznunk, emellett minden olyan óvodában, ahol magyar csoport is van, szeretnénk további fejlesztéseket eszközölni a következő két évben, ahol pedig nagyon szórványban élnek a gyerekek, ott külön működési költségeket is előteremtünk. A 2017 óta zajló program el fogja érni a 300-400 millió dináros támogatási keretet – jelentette ki Hajnal Jenő.

Grezsa István miniszteri biztos érdeklődésünkre elmondta: különös tekintettel a Szerbiával kialakított kiemelkedően jó államközi kapcsolatokra, Szerbia lehet a jó példa arra, hogy nemcsak az együttélésre, hanem az együtt építkezésre is fókuszálni kell, ezek közé tartozik az óvodaprogram is.

Bár Óbecse és Péterréve ez alól kivétel, de a legtöbb támogatott óvoda a szórványban található. Mindenhova el kell vinni azt a hírt, hogy egy erősödő, gyarapodó anyaország áll minden délvidéki magyar mögött. A 21. században minden attól függ, hogy milyen erős humán erőforrással rendelkezik egy nemzet, és minden veszteségünk ellenére mi nagyon jól állunk: az elvándorlás és a demográfiai tények ellenére sokszínű, erős és gazdag nemzete vagyunk a Kárpát-medencének – tette hozzá Grezsa István. (szerző: feró)

NAGYBECSKEREK

Nagybecskereken

Nagybecskereken

Nagybecskereken a felújított Kolibri óvodába és a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület – úgyszintén új felszereléssel ellátott – Játszóházába és Hétvégi óvodájába látogatott el tegnap a Grezsa István miniszteri biztos. Kíséretében volt Hajnal Jenő, az MNT elnöke és Jerasz Anikó, a MNT Végrehajtó Bizottságának az elnöke. Ez alkalomból az óvodások alkalmi műsort mutattak be és megtörtént a Játszóház ünnepélyes átadása is. A nagybecskereki Iskoláskor Előtti Intézménynek Muzslyán kívül a város területén csak a Kolibri óvodában van magyar nyelvű csoportja, amely egyben bölcsőde is. A Petőfi Magyar Művelődési egyesületben pedig hetente két foglalkozást szerveznek a legkisebbek számára. Csütörtökön a Játszóház, szombati napon pedig a Hétvégi óvoda várja a csöppségeket. A magyar állam támogatásának köszönve mindkét intézményben jelentősen javultak a foglalkozási feltételek.
– Mi egyetlen magyarról sem kívánunk lemondani. Hiszen az új magyar nemzetpolitika alapvetése egyrészt, hogy egy nemzeti közösségbe szervezzük a Kárpát-medencében élő valamennyi magyart. Másrészt, pedig, hogy Trianon után lassan száz esztendővel ne csak öntudatban és nyelvben maradjunk magyarok, hanem egész egyszerűen megérje magyarnak lenni. Ez az óvodaprogram az alapoknál kezdi. Itt találkoznak ezekben az óvodákban a magyar nyelvvel és a mesevilágon keresztül a magyar kultúrával a gyerekek, s külön még a szórványon belül is a legveszélyeztetettebb helyzetben van a nagyvárosi szórvány – mint itt Nagybecskereken. Hiszen itt számtalan esélye van a feloldódásnak és az asszimilációnak. Az a tény, hogy a magyar állam támogatásából itt Nagybecskereken a legjobb minőségű óvodává vált a magyar gyermekeket befogadó intézmény, ez jól mutatja Magyarország példát is kíván mutatni a Kárpát-medencében velünk élő testvérnépeknek, hogy követnék a magyar kormány elhatározását és valamennyi óvodát ilyen színvonalra lehetne felhozni, mondta Grezsa István,
Kihangsúlyozta, hogy az óvodafejlesztési program folytatódik. Szeretnék a magyar kisiskolákat is megújítani, megjavítani. Nem csak épületekben, hanem az abban folyó szakmai munkát is.
Jerasz Anikó kihangsúlyozta, hogy fontos a gyermekeknek olyan feltételeket, olyan körülményeket teremteni, hogy örömmel járjanak óvodába. Illetve, hogy a szórványtelepülések vonatkozásában, mint amilyen Nagybecskerek is, a szülők könnyebben hozzák meg döntéseiket, hogy milyen nyelvű iskoláskor előtti intézménybe illetve általános iskolába írassák a gyermekeiket. Mint mondta, a jövő nemzedékébe, a gyermekekbe való befektetés a legjobb befektetés és ezt a magyar állam felismerte.(szerző: K. I.)

Nyitókép: PÉterrévén