2024. június 14., péntek

Jogászkonferencia volt Zentán

Az ingatlan-nyilvántartásról tanácskoztak a jogászok

Időszerű kérdések az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban címmel tartottak Zentán jogászkonferenciát szombaton. A rendezvényt a Vajdasági Magyar Jogász Egylet szervezte, és több mint hetvenen vettek rajta részt. Az egylet elnöke, Nyilas Mihály elmondta, hogy az ingatlanok nyilvántartásának területén jelentős változások vannak folyamatban, amelyek a digitalizáció felé irányulnak:

Nyilas Mihály, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet elnöke (Fotó: Gruik Zsuzsa)

Nyilas Mihály, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet elnöke (Fotó: Gruik Zsuzsa)

– Rengeteg gond adódik az átvezetésben. A tanácskozáson különböző érintett szakterületek képviselői beszélnek arról, hogy mi a megoldás, mit kellene változtatni akár a gyakorlatban, akár a jogban. Nagyon fontos, hogy mi, jogászok mindezt megvitassuk, átgondoljuk, javaslatokat fogalmazzunk meg. Egyletünk egyik célja éppen az, hogy segítsük egymás munkáját, és hogy a jogalkotók felé is javaslatokat tegyünk annak érdekében, hogy javuljanak az előírások.

Szilágyi Miklós, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet alelnöke mindehhez hozzátette, hogy mindig igyekeznek aktuális témákkal foglalkozni, és mivel az ingatlan-nyilvántartás területe a közelmúltban sokat változott, ezért szükségét érezték annak, hogy körbejárják a témát:

– Ezt földmérő mérnök, ügyvéd, közjegyző, kataszteri hivatalnok előadásai által tesszük meg. Fontos látnunk, hogy milyen problémák keletkeznek, és hogyan tudjuk ezeket megoldani. Emellett az is lényeges, hogy a vajdasági magyar jogászok rendszeresen tudjanak egymással találkozni, tapasztalatot cserélni, eszmefuttatásokat folytatni.

A tanácskozáson előadást tartott Körmöczi József okleveles földmérő mérnök, a Köztársasági Földmérési Intézet kulai Ingatlan-nyilvántartási Szolgálatának vezetője, Gombos Ervin zentai ügyvéd, Letsch Erich szabadkai közjegyző, valamint dr. Csaba Anita budapesti ügyvéd. A konferencia zárásaként a Vajdasági Magyar Jogász Egylet megtartotta éves közgyűlését, ahol értékelték a múlt év eredményeit, és kitűzték a célokat az idei évre vonatkozóan.