2024. április 14., vasárnap

Támogatás munkanélkülieknek vállalkozások alapítására

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat pályázatot írt ki, amellyel azon munkanélküli személyeket támogatná, akik saját vállalkozást szeretnének indítani. A támogatás egyszeri összege 300.000 dinár, és április 10-éig pályázhatnak az érdekeltek.

Közleményükben rámutatnak, hogy a mozgássérültek számára ez a támogatás 330.000 dinár.

Olyan személyek kaphatják meg a pénzt, akiket munkanélküliként tartanak nyilván a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisában, illetve befejezték a szükséges vállalkozói képzést.

A támogatás üzlet, szövetkezet vagy egyéb vállalkozási forma alapítására, valamint cégalapításra jár, ha abban az alapító munkaviszonyt létesít.

A támogatás munkanélküliek összefogásával is megpályázható, amennyiben önálló vállalkozást szeretnének létrehozni. Ebben az esetben mindenki egyénileg nyújt be kérelmet.

Az a munkanélküli, aki sikeresen pályázott, köteles a tevékenység megkezdésének napjától számított 12 hónapig a bejelentett tevékenységet folytatni, ennek alapján pedig köteles a társadalombiztosítási járulékot fizetni.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: a Nemzeti Szolgálat által előírt formanyomtatványon kitöltött pályázat üzleti tervvel, és az elvégzett képzés igazolása, ha az nem a Nemzeti Szolgálat szervezetében történt.

A mozgáskorlátozott személyek esetében a rokkantsági vagy a munkaképesség-felmérési határozatot is csatolni kell a kérelemhez.