2023. február 9., csütörtök

Rekordan broj zainteresovanih

Ugovori o stipendiranju od strane nacionalnog saveta za ovu akademsku godinu svečano su potpisani u petak

Zahvaljujući podršci Vlade Mađarske, Državnog sekretarijata za nacionalnu politiku kabineta premijera, u saradnji sa Direkcijom fonda „Bethlen Gábor”, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine već dvanaestu godinu raspisuje konkurse za stipendiranje visokoškolskog obrazovanja, čiji je cilj da podstakne mlade vojvođanske Mađare da nastave školovanje u domovini. Svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju nacionalnog saveta za 2022-2023. godinu održano je u petak u amfiteatru Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici.

Kako smo čuli od Aniko Jeras, predsednice Izvršnog odbora nacionalnog saveta, upoređujući podatke za poslednjih osam godina, vojvođanski Mađari imaju razloga za bezgraničnu radost i veru. Prethodnih godina broj stipendista studenata prve godine nije dostizao 250, ali su u protekle dve godine imali priliku da zaključe ugovore sa rekordno velikim brojem studenata prve godine:

Studenti prve godine  i demonstratori sa Anikom Jeras i Jeneom Hajnalom (Foto: Edvard Molnar)

Studenti prve godine i demonstratori sa Anikom Jeras i Jeneom Hajnalom (Foto: Edvard Molnar)

– Veliko nam je zadovoljstvo što ove godine možemo da dočekamo već dvanaestu generaciju među našim stipendistima. Ove godine naš konkurs za stipendije privukao je pažnju rekordnog broja zainteresovanih, jer smo imali priliku da pozdravimo 312 stipendista prve godine studija, koji su dobili stipendiju u prvom krugu prijavljivanja. I njihov broj će se povećati, jer je naš drugi krug prijavljivanja otvoren do 20. oktobra, za koji očekujemo još prijavljenih.

– Pored toga, dodelili smo i 71 demonstratorskih stipendija, a sada su ugovori potpisani i sa njima ovde u Subotici, a u ponedeljak će biti i u Novom Sadu.

Od kada smo započeli ovaj program stipendiranja 2011. godine, želeli smo da podstaknemo mlade ljude da nastave školovanje nakon srednje škole i da mesto daljeg školovanja izaberu u svojoj zemlji, jer verujemo i mislimo da je ključ opstanka naše mađarske zajednice obrazovanje intelektualaca, koji su posvećeni znanju, nauci i kulturi. Ove godine kao najpopularniji su se pokazali Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, kao i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici. Najviše stipendista očekujemo sa područja grada Subotice, njih 70, na drugom mestu je opština Senta sa 36 stipendista, sledi Bečej sa 33, pa Bačka Topola sa 29, Kanjiža sa 27, a pored toga ćemo imati stipendiste sa teritorije još 19 opština. Nacionalni savet trenutno ima oko hiljadu stipendista, ali ako se osvrnemo na protekle godine i sumiramo ih od 2011. godine, možemo reći da smo dodelili 10.731 stipendiju – saznajemo od Aniko Jeras, koja je dodala da se broj prijavljenih za demonstratorske stipendije takođe povećao, što pokazuje odražavanje osećaja odgovornosti i dužnosti mladih univerzitetskih studenata, i iskrenu želju da učestvuju u zajedničkim poduhvatima građenja zajednice za njihov opstanak u domovini.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici je izabrana za mesto potpisivanja ugovora o stipendiranju, jer se za konkurs prijavljuju mnogi studenti visokoškolci. Okupljene je pozdravio direktor Igor Firstner:

– Ovaj sistem stipendiranja je veoma važan, jer može biti još jedna motivacija da ovde pohađamo studije, a da kasnije ovde i radimo i živimo. Stipendija pruža dodatnu pomoć, da naši studenti lakše mogu da uče, da se fokusiraju na ono što im je potrebno u ovom trenutku, što je zaista važno, više na razvoj, manje na svakodnevne probleme – naglasio je Igor Firstner.

Najsvečaniji trenutak programa bilo je potpisivanje ugovora o stipendiranju. Pored studenata prve godine, pažnja je bila usmerena i na demonstratore, na one koji su postigli odličan uspeh i na nastavnike. Istaknutim učesnicima su čestitali mr Jene Hajnal, predsednik nacionalnog saveta i Aniko Jeras. Elementi programa stipendiranja – posete univerzitetu, pripreme za upis, kursevi srpskog jezika, demonstratorski program – svi doprinose jačanju mađarske zajednice u Vojvodini, jer nakon akademskih studija ćemo imati sveže diplomirane studente sa kvalifikovanim strukovnim i jezičkim znanjem, koji su posvećeni našoj zajednici, a važni akteri ovih programa su nesebični nastavnici – naglašavaju iz nacionalnog saveta. Ovaj put je istaknut rad dr Janoša Šimona, dr Lasla Šereša, dr Aniko Novaka i dr Sabine Halupke-Rešetar. Tokom programa, student medicine Florijan Lajko takođe je podelio sa okupljenima svoje misli za ovu svečanu priliku o tome šta za njega znači stipendija nacionalnog saveta.