2022. június 29., szerda

A kamion útja

Ez alkalommal a kamion útjának követésére vállalkozunk rovatunkban – annak jellegéhez igazodva természetesen nem közlekedési, hanem nyelvészeti értelemben, így megpróbálunk mindent összefoglalni, amit a kamion szóról tudni érdemes. A kamion „útvonalának” követése első látásra nem tűnik nehéznek, legalábbis azt gondolhatjuk, könnyebb dolgunk van, mint ha egy finnugor kori vagy akár nyelvújítási szónak a történetét szeretnénk feldolgozni. Valóban nemrég óta ismerjük, ennek ellenére tartogathat érdekességeket mind a története, mind a mai használati köre.

Zaicz Gábor Etimológiai szótárának tanúsága szerint a kamion első magyar nyelvű írásos előfordulása 1938-ra tehető. (A szótár korábbi kiadása szerint ez az adat 1959 – erre még később kitérünk.) A nemzetközi szó a franciából terjedt el, a francia szó pedig a teherautó jelentésű camion automobile szókapcsolat első tagjának önállósulásával keletkezett. A magyartól eltérően a franciában igen régi szónak tekinthető, hiszen az ófrancia nyelvben a chamion ’kordé’ jelentésben élt. Ezzel kapcsolatban Balázsi József Attila a Magyar Nyelv folyóiratban 2008-ban megjelent írásában így fogalmaz: „Bár a technika rohamosan fejlődik, a modern szerszámok, berendezések és tárgyak jelölésére gyakran megteszik a régi szavaink is. Az egyre gyorsabb és kényelmesebb közlekedési eszközökre nem mindig gyártunk újabb kifejezéseket, csupán a szövegkörnyezetből derül ki, hogy a kocsi szekeret, gyermekkocsit vagy személyautót jelent-e. A hatalmas nemzetközi karriert befutott camion főnév is az ilyen szavak közé tartozik.” Az egykori francia kordé tehát ma teherautó jelentésben él tovább. Ugyanebben az írásban olvashatjuk azt is, hogy bár az Etimológiai szótár 2006-os kiadása szerint a legkorábbi előfordulás 1959-re tehető, a szó már húsz évvel korábban megjelent nyomtatásban, Ligeti Lajos turkológus tollából, kamion formában. Minden bizonnyal ennek nyomán javították az újabb, 2021-es kiadásban az évszámot 1938-ra.

kamion szónak a harmincas évek után még várakoznia kellett néhány évtizedet ahhoz, hogy a magyar nyelvben széleskörűen elterjedjen. Eleinte az írásmódja ingadozott a c-s és a k-s forma között (camion – kamion), ami természetes az idegen szavak meghonosodásának (vagy akár jövevényszóvá válásának) hosszú folyamatában. A szó használati köre, elterjedtsége határozza meg ugyanis, hogy megmarad-e az eredeti, idegen írásmód, vagy magyarosodik. (Újabb példa erre a legutóbbi helyesírási szabályzatból a sárm, amelyet 2015-ig meglepő módon charme formában kellett írni.) Visszatérve a járművünkhöz és annak magyaros írásmódúvá válásához, a Magyar Nyelvőr egyik 1975-ös számában Ferenczy Géza olvasói kérdésre válaszolva a következőket írja: „Minálunk a camion szó a »HUNGAROCAMION Nemzetközi Autóközlekedési Vállalat« elnevezéssel vált ismertebbé. A camion francia szó, azt jelenti: ’teherkocsi’. A franciában eleinte megkülönböztették a camion hippomobile-t, a ’ló vontatta teherkocsi’-t és a camion automobile-t, a ’tehergépkocsi’-t. A lovas teherkocsik ritkultával a camion egymagában is mindinkább a ’teherautó’-t jelentette, s ma már ilyen értelemben terjed szerte a világon. Tegnapról mára nemzetközi szó lett. Minthogy nálunk egyelőre rendszerint csak a Hungarocamion összetételben fordul elő a camion szó, az eredeti szerint c-vel írjuk. Ha esetleg jobban elharapózna (ezt aligha kívánhatjuk, hisz van rá más szavunk: a tehergépkocsiteherautó), akkor persze k betűs írását sem lehetne kifogásolni, természetesen csak ha önállóan használnók. (A Hungarocamion tulajdonnévben c marad.)”

A nyelvész kívánsága nem vált valóra, mára már egyértelműen „elharapózott”, olyannyira, hogy fel sem merül a camion írásmód, csak a kamion, és aligha ismerhető fel, hogy francia eredetű. A meghonosodással kapcsolatban érdekes adat az Édes Anyanyelvünk folyóirat egyik 1986-os számából, hogy Reményi-Gyenes István a megmagyarosodott szakszavak között említi, egyebek között a kempinggel, bungalóval, kombival és a limuzinnal együtt, szorgalmazva a magyaros írásmódot a campingbungalowcombi és a limousine helyett. A kamionnal kapcsolatban hozzáteszi, hogy annak nemcsak az írásmódja, hanem a jelentése is megmagyarosodott, mivel angolul általában mindenféle teherautót jelent, míg nálunk csak a nagy testű, nemzetközi teherforgalomban is használt tehergépjárművet nevezzük így.

Ezt alátámasztja az Értelmező kéziszótár is, mely szerint a kamion távolsági áruszállításban használatos, zárt rakterű tehergépkocsi. Valójában ez a meghatározás okozza számunkra a legtöbb gondot. A szerb nyelvtől eltérően ugyanis a kamion szónak a magyarban egyedibb jelentése alakult ki, és csak a nagyobb, általában pótkocsival rendelkező tehergépjárműveket vagy a nyerges vontatókat nevezhetjük annak. A szerb nyelvben azonban mindenféle méretű és teherbírású tehergépjárművet a kamion megnevezéssel illetnek, és ez a hatás beszűrődik a vajdasági magyarok nyelvébe (talán nem csak a szerb miatt, hiszen más nyelvekben is szélesebb a jelentése). Ezt jegyzi az Osiris-féle Idegen szavak szótárának kamion címszava is: 1. nagy méretű, főképp nemzetközi teherfuvarozásban használt, zárt teherkocsi, 2. Erdélyben, Vajdaságban, Horvátországban: tehergépkocsi.

A félreértés elkerülésére érdemes mérlegelni, hogy egy szövegben valóban nemzetközi-távolsági áruszállításra alkalmas járműről van-e szó. Hétköznapi példáink azt mutatják, hogy a legtöbbször ezek nem kamionok: a hulladékszállításra vagy tűzoltásra alkalmas járműveket helyesebb teherautónak, tehergépjárműnek, tehergépkocsinak nevezni, a magyar nyelvben kialakult jelentés szerint.