2024. július 20., szombat

Kávai Mucsi Katalin

1982-ben születtem Zentán. Tanulmányaimat a Zentai Gimnáziumban, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén folytattam. 2006 óta dolgozom a Magyar Szó zentai szerkesztőségében mint lektor és korrektor. Érdeklődési körömbe tartoznak a nyelvészet, helyesírás, nyelvhelyesség, valamint az irodalom kérdései, ezeken belül a szerb–magyar nyelvi kapcsolatok, az állandósult kifejezések, az idegen eredetű szavak. Nyelvészeti témájú írásaim megjelentek a Képes Ifjúságban, majd 2012 óta a Magyar Szó Üveggolyó mellékletének Piros ceruza című nyelvművelő rovatában kapnak helyet. Jelenleg a lektori munkám mellett a hetente megjelenő Piros ceruza rovat vezetőjeként és egyik szerzőjeként is tevékenykedem. A Magyar Szó több kiadványának megjelenésében közreműködtem lektorként és korrektorként. Munkám a napilapnál arra ösztönöz, hogy folyamatosan keressem a fejlődés lehetőségeit, és bővítsem ismereteimet a nyelvészet területén – emiatt (is) köszönettel tartozom a Magyar Szónak.

Cikkeim:

Luk